background preloader

Jessicakristoffersson

Facebook Twitter

Jessica Kristoffersson

Språk-, läs- och skrivutvecklare på Ersboda skolområde. Umeå

Handledning. Skolforskning. Läsundervisning. Språkutvecklande undervisning, och arbetssätt. Språkutvecklande arbetssätt. Genrepedagogik. Boksamtal. Lässtrategier. Svenska. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem. Rätt nycklar låser upp texten. Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys. En magisk kväll med läsande mammor och pappor.

Ett annorlunda föräldramöte....med spågummor, detektiver, frågeapor ochcowboys

L%C3%A4roplanen%201-3. Skolministeriet: Osäkra vägar till läslust. Läsundervisning. Hellre en skrattande klass – än en sovande! Förmågorna. Bedömning BFL. Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs. För en tid sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen, där jag hävdade att Lgr 11 gjorde oss alla till språklärare.

Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs

Påståendet grundade jag i det faktum att många av de förmågor som eleverna ska utveckla under skolåren kräver ett välutvecklat språk. Deras kunskapsutveckling måste följas av en språklig utveckling, om de ska ha chans att utveckla de förmågor som uttrycks i den nya läroplanen.För att visa på att förmågorna i Lgr 11 kräver ett akademiskt språkbruk använde jag mig av Göran Svanelids sammanfattning av de centrala förmågorna i Lgr 11 som han kallar the Big 5: De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.

Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmågaTolka. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Begreppslig förmågaFörstå innebörden av begreppen. Läsundervisning. LUS. 19.

LUS

Nya Språket lyfter, del 2 I del 2 av filmerna om Nya Språket lyfter får vi höra närmare om hur Maria Ekenhill, lärare åk 3, arbetar med ”Nya Språket lyfter” samt bedömning med stöd i materialet. 18. Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring. Animerad saga med text som man kan läsa samtidigt som man lyssnar och tittar.

Läs-med-sagor: Lill-Zlatan och morbror raring

Lill-Zlatan och hennes morbror fikar, går och simmar och gör roliga saker tillsammans. Lässtrategier. Teori. Läsa. Lässtategier. Läsfixarna. So You Want a Reading Classroom – 12 Ideas to Help You. 7 sätt att få andraspråkselever att nå målen. Ibland, när jag har tid, brukar jag sätta mig ner och läsa lite om hur man arbetar med språk- och kunskapsutveckling på Nya Zeeland och i Astralien.

7 sätt att få andraspråkselever att nå målen

Mycket av deras arbete sprids till oss och även om inte allt går att överföra till svenska förhållanden så finns det ofta många godbitar att ta för sig av. Idag hittade jag ESOL Online, som är en enorm kunskapsbank för lärare som undervisar andraspråkselever på Nya Zeeland. På denna sida kan man hitta alltifrån deras läroplaner och bedömningsmatriser till konkreta pedagogiska tips och idéer för hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. Språkutvecklande arbetssätt. Handledning. En läsande klass... Läsförståelse. Läs och skrivinlärning. Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Läsa. Läsa. Läsförståelse. Filmer. Artiklar. Läsande klass. Läs- och skrivundervisning. Läs- och skrivdagen 2014. Om konferensen I den internationella kunskapsundersökningen PISA presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i läsförståelse.

Läs- och skrivdagen 2014

Läsa och skriva. Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.

Läsa och skriva

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Läs gärna denna bok för mer bakgrund och förkovran i idéer om skrivprocesser. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Vad är genrepedagogik?

Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Att arbeta för genremedvetenhet i klassrummet. Forskning. Läsförståelse. Skolutveckling. Reading literacy – vad är det? Enligt PIRLS översätts begreppet ”Reading Literacy” oftast med ”läskompetens” eller ”läsförmåga”.

Vad är då det? Jo, läskompetens omfattar: läsförståelseprocessersyften med läsningläsbeteenden och attityder Ovanstående tre förmågor är också de som mäts i PIRLS. Vi är informationstjuvar! Foto: Andy PhratOlika lässtrategier är en viktig del av min undervisning kring texter. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Barbro westlund. Lässtrategier. Six Ways to Improve Literacy Skills. Literacy is arguably THE essential building block in learning, no matter what subject is being taught. If a student can’t understand what variable they need to solve for in a word problem or how the steps of photosynthesis work, they aren’t “getting it.” That’s why the Common Core standards call for improving literacy across all disciplines, not just the humanities. Guided reading is an important strategy in improving literacy skills.

Students gain confidence reading texts that are accessible to them at their level, but still present some challenges. Readers work through these challenges with guidance from their teacher or even peers, improving fluency and comprehension as they go. We’ve gathered some great resources on guided reading to help you implement this strategy in your classroom. ”Så kan svenska elevers läsförståelse förbättras” Ny avhandling.