background preloader

Texttyper/genrer

Facebook Twitter

Exempeltexter av elever. Reportage. Krönika. *Krönika. Stressed, depressed but well dressed?

*Krönika

“vad vill du bli när du blir stor?” Frågade de oss när vi var fem år. De flesta svarade prinsessa, polis eller veterinär, precis som jag. När vi var sju-åtta år frågade de igen, de flesta svarade pilot, veterinär, astronaut eller brandman. Prinsessdrömmen var ett minne blott. Vad är en blogg? Det råder en hel del missuppfattningar kring vad en blogg är.

Vad är en blogg?

Ordet kommer från engelskans blog, vilket i sin tur är en förkortning av weblog, en journal eller dagbok online. Nu är inte det en ny företeelse i sig, innan dotcom pratade man om reloads, vilket var en dagbok online. Timbuktu - Ett brev. Youtube. Responsark krönika.doc. Www.lindaskugge.se - Så blir du en förbannat bra krönikör. Ur Veckorevyn Jag började skriva jävligt sicka texter i skolan redan på gymnasiet och en del lärare hatade dem och nån enstaka såg och uppmuntrade mig (tack Katarina Forste), sen gick jag Poppius som 20-åring och lekte mig igenom kursen och fick enbart beröm av min otroligt snälla lärare.

www.lindaskugge.se - Så blir du en förbannat bra krönikör

Jag började på Ultra Magazine som 18-åring, Expressen värvade mig som 19-åring och resten är history. I 13 år har jag levererat mellan en och tre krönikor i veckan. Varje vecka mailar unga människor mig och undrar hur de ska göra för att bli krönikör och hur man skriver en bra krönika. Så let me tell you: 1. Mesa inte, det du skäms för ska med! Våga balla ur, våga gå bananas och tänj gränser. 2. Våga vara hisnande privat, det är sånt som engagerar dem som läser. Bilaga_5.pdf. Malinsklipp Genre Flash Fiction. Att arbeta med noveller.

Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller. Novellrecept För att träna på skrivandet av egna noveller kan man göra stafettnoveller. Skrivandet kan också stödjas av att få exempel att härma, som görs i detta klipp av Malin Larsson. En annan novell som passar sig bra för högläsning är Pälsen av Hjalmar Söderberg.

Allmänna skrivtips

GENRER. Genre - Flash Fiction / Micronovell / Kortprosa Lärare skriver Flash fiction för elever att härma och inspireras av.

GENRER

Genre Novell Uppgift till krönika Vi- och dom mentalitet Genre Självbiografi. Texttyper cecilia jalkebo. Pedagogisk planering i Skolbanken: Stiltransponering. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Olika slags texter. Olika texttyper by Linda Ellinore Lindberg on Prezi. Skriva referat. Syftet med att skriva ett referat är att sammanfatta huvudpoängen i en längre text.

Skriva referat

Det ska skrivas med egna ord för att kortfattat uttrycka de viktigaste punkterna och relevant information som tas upp i texten. Förberedelse Innan du börjat tänka på att skriva referat måste du ha en text att referera. Om du inte redan blivit tilldelad en text, måste du hitta en. Gå in på t.ex. Det viktigaste när man ska skriva referat är förberedelsen. Skriva essä. En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt.

Skriva essä

Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter. Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Din essä ska stå på två ben; det ena är fakta och det andra personliga tankar, eller resonemang. Förberedelse Exempel på förberedelseskiss:Ämne: MänniskomötenKällor: SvD, 2009Stödord:RädslaFörståelseFrågeställning:”Kan förståelse för rädsla göra det lättare att träffa främmande människor?” Inspiration Leta upp och läs en essä på nätet som tar upp ett ämne du är intresserad av. Research Välj själv ett ämne du vill undersöka närmare.Leta information om ämnet du valt. Frågeställning. Att ge respons. Vad är en bra text?

Att ge respons

Vilka är berättarkonstens hemligheter? Så här skriver Bente Clod i sin bok Skriv - en bok om att skriva: Personligt uttryck. Skönlitterär läsning sv1. Vilken litteratur låter vi våra elever läsa? I samband med att jag har planerat min föreläsning på SETT har jag också mer ingående börjat granska vilken litteratur det är jag använder i min undervisning.

Vilken litteratur låter vi våra elever läsa?

Jag har fokuserat på Svenska 1 och perioden oktober 2014-mars 2015. Så här ser sammanställningen ut: Tydligt är att jag fokuserar på svensk och europeisk litteratur och jag som vet vilka titlar som ryms bakom de olika katergorierna kan också se att det är mycket nyskriven litteratur samt en majoritet skriven av manliga författare. Mitt i detta arbete börjar det föras en diskussion i Sverige om manlig dominans i amerikanska och engelska tidskrifter. Undersökningar är gjorda som visar att de manliga författarna dominerar bland de författare som recenseras men också att majoriteten av de som recenserar är män. Inte nog med att jag har börjat fundera över vilken litteratur det är jag presenterar för mina elever.