background preloader

Svenska

Facebook Twitter

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare. Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans. Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Allt du behöver veta om källkritik på nätet. Internet är fullt av skatter, men också mycket som vi inte ska lita på.

Allt du behöver veta om källkritik på nätet

Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk mot det vi möter. Isabella Holm som jobbar för organisationen Sällskapet för mediefostran berättar om den källkritiska metoden som man kan använda för att ta reda på om en källa är trovärdig. Hur utvecklades den källkritiska metoden? Isabella Holm berättar hur den källkritiska metoden utvecklades och om skillnaden mellan primär- och sekundärkälla. Hem - Skolcopy. Start the journey through time!

Källor sv 8A

Ett halvt ark papper. Svenska (åk 6-9) Språkhistoria. Texttyper. Sant eller falskt. Tove Jansson läser ur Granen. OBS: Tillfälligt tekniskt avbrott.

Tove Jansson läser ur Granen

Försök ladda om sidan eller kom tillbaka om en stund. Om du använder Arkivet utanför Finland, kontrollera om mediefilen på grund av våra rättighetsavtal endast är tillgänglig i Finland. Detta står i så fall nämnt i artikeln. Hemulen väcker Muminfamiljen mitt i deras vintersömn. I den främmande vintervärlden lurar den hemska julen. "Mamma vakna, någonting hemskt har hänt. När de sömniga trollen kravlar sig ut är mumindalen täckt av våt bomull, som Mumintrollet vet att kallas snö. Jenny på Wendes. Lararhandledning.indd - lararhandledning.pdf. Länkskafferiet - Skolämnen.

Denna sida lär ut konsten att tala inför publik.

Länkskafferiet - Skolämnen

Uppbyggnaden av ett tal och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs. Lyssna på stora tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Gustaf. Artiklar om Sverige. Nationellt prov i svenska/ svenska som andraspråk i årskurs 9. Det nationella provet i årskurs 9 består av tre delprov och är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk.

Nationellt prov i svenska/ svenska som andraspråk i årskurs 9

Syftet med ämnesprovet är att elevernas kunskaper i ämnet ska prövas så allsidigt som möjligt. Provdatum och provtid Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema. Ett par skönlitterära texter och tidningstexter på det här temat finns samlade i ett texthäfte. Två av ämnesprovets tre delar är förlagda till fasta provdagar under vårterminen. Delprov A: Tala Delprov A genomförs med fördel före provdatum för delprov B och C i grupper om 4–5 elever och omfattar maximalt 110 minuter/grupp. Delprovet är uppdelat på tre delar och eleverna bedöms utifrån tre aspekter: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt att delta i diskussion. Mer information om hur delprovet går till Exempel på texter, provuppgifter och bedömda elevlösningar Delprov B: Läsa Delprov C: Skriva Delprov C genomförs på en gemensam provdag för hela landet och omfattar 200 minuter.

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk - Uppsala universitet. Kolla källan. Ordlista. Lässtrategier genom texthäftet för NA-prov - Två pedagoger - ett klassrum. Lässtrategier - Två pedagoger - ett klassrum. Här i Malmö har vi ett allt större elevunderlag där allt fler elever läser svenska som andraspråk. För att ge eleverna tillräckligt med stöd har vår skola valt att integrera svenska som andraspråk i den ordinarie undervisningen.

Basen i vårt arbete är lässtrategier eftersom en ökad läsförståelse även gynnar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Genom att systematiskt jobba med lässtrategier jobbar vi mot en god läsförståelse. Vårt arbete utgår från RT (Reciprocal Teaching) och grunden ligger på förförståelse, frågor, svar, kopplingar och sammanfattning. Grundskolan har kommit långt i sitt arbete med lässtrategier och vi tycker att det är viktigt att vi följer samma linje.

Symboler för olika strategier Förförståelse Frågor Svar Koppling Sammanfattning. Torsdag den 23 januari grupp 3 och 4a kl 0855 - 1010. Repetition av de genretypiska dragen för berättande text.

torsdag den 23 januari grupp 3 och 4a kl 0855 - 1010

NovellIdag skriver författare oftast romaner eller noveller. En roman är en hel bok som t ex Jag är en pojke med tur av Monika Zak. En novell är ganska kort och man kastas in i handlingen direkt genom att handlingen är ganska koncenterad. I slutet av en novell brukar det vara en överraskning.Vi ska läsa novellen Jag kommer fortfarande ihåg av Sofia Heine. Jag kommer fortfarande ihåg. Noveller, Uppgifter. Lexin. Välkommen till Lexin på nätet!

Lexin

Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Det är den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen kom 1984. Lexin på nätet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan. Satsradning - ett Sisyfosarbete? - Två pedagoger - ett klassrum. Sant eller falskt. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn.