background preloader

SO

Facebook Twitter

Isbjörnar på nordpolen, pingviner på sydpolen :) Religion. Mrprintables world flags bunting. Om att flytta från eller inom ett land. Trafikmärken, tecken och Symboler. Tecken I hela människans historia har vi använt olika tecken för att berätta och förklara saker.

Trafikmärken, tecken och Symboler

Många tecken har använts för att varna! Dessa tecken är alla enkla bilder med en symbolisk betydelse som vi lärt oss förstå och känna igen. Sådana bilder kallas ideogram, eftersom de visar en idé och ”gram” betyder skriven eller ritad. Timetoast - gör egna tidslinjer! App - simple mind, för att göra Mindmaps. Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.

Barnkonventionen

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnens Livräddningsskola. Utbudet.se. Yrken inom skolan... barns tankar. Msb.se - Skolmaterial. Kartor för utskrift. Europa, världen mm. Världsdelarna - dra egna streck med linjer för namn själv före kopiering. Rättens riddare: Religion - Får man tro på vad man vill?

Asagudar. Barnens Livräddningsskola och Skolan - Märkespoolen. This website would like to remind you: Your browser (Firefox 17) is out of date.

Barnens Livräddningsskola och Skolan - Märkespoolen

Update your browser for more security, comfort and the best experience on this site. Nordiska gudar och hjältar. Att flytta inom ett land och mellan länder. Trafik. Vad äter ni hemma hos dig? » Gratis i Skolan. Nordisk och grekisk mytologi. Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3.

Islam. Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud).

Islam

Lära: Vad man tror på i en religion. Ritual: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv. Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord. Samma rötter. Religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle Pedagoger och elever arbetar tillsammans med berättelserna i Bibeln, Koranen och det gemensamma legendmaterialet.

Samma rötter

Under arbetets gång finner man likheter och olikheter i de olika traditionerna. Eleverna får själva upptäcka - när de skriver, ritar och dramatiserar - hur mycket människor från alla tider och kulturer har gemensamt. Genom att "gå in i" de olika berättelserna och "ta roller" får eleverna också tillgång till både sitt eget och till varandras kulturarv. Insikten om vad som skiljer och vad som förenar bidrar till att utveckla en ömsesidig respekt hos deltagarna. Existentiella frågeställningar aktualiseras först när eleverna själva tar upp dem. Berättelserna om urfadern Abraham/Ibrahim går tillbaka till tiden före judendom, kristendom och islam.

Momenta - GRATIS reflexer för arbete om trafik. Istiden för år 2-3. LPP SO forntiden åk 3 lättläst.pdf. Livets utveckling. Uppläsningstext om religioner. Lyssna på En plats är tom - FNdagen ? Åka skolskjuts - inför FN-dagen. Vindentrean: Att vara barn för 100 år sedan. Forntidsresan. Big bang - forntid. Frågesport om allemansrätten. Unga Fakta - Runjakten, Vikingatid. GR Utbildning / Att vara barn för 100 år sedan. Norden (Geografi) - Studi.se. Rafiki - Geografi och barns rättigheter. So åk 1 3 Måltavla.

Religion, vi når målet genom förmågorna  Då har vi börjat att jobba mot religionsmålen i temat Vårt samhälle.

Religion, vi når målet genom förmågorna 

Dessa är målen vi jobbar mot. Idag började vi med målet kring platser som är viktiga för religionerna. Vi jobbade med den begreppsliga förmågan. De ord jag vill att eleverna ska försöka lära sig är: religion, kristendom, judendom, islam, kyrka, synagoga och moské. För att vi ska lära oss mer om platserna så började vi med att jobba med den kommunikativa förmågan, att berätta för varandra. Barnen fick först själva fundera en stund på vad de vet om kyrkan eller moskén (beroende på vilken man brukar vara i), vad som finns däri vad man gör och andra tankar. På pappret fick de fylla i vad de kunde själva och vad de lärde av varandra. Med analysförmågan så jämförde vi sedan om det fanns några likheter mellan de båda platserna. Vi kom också in på profeterna. Vi började att läsa bibeln med skapelseberättelsen. Läxa om påsken. Bibelns Äventyr (Swe) Påsken Part 1. Skola och barndom förr i tiden. Flytta inom ett land. Orsak och konsekvenser. Ismannen. Forntid - tidslinje. Film om påsken.

Religioner. Bibeln är ett viktigt ord!

Religioner

Skriver man synagoga med stor bokstav? Heter det heliga bok eller helig bok? Skolan/barndomen förr i tiden. Brons och järnålder. Forntiden. Pyssel Stenålder-Vikingatid. Historiska museet har gjort enkla pyssel för pysselglada barn i åldrarna 5–11 år.

Pyssel Stenålder-Vikingatid

Våra pyssel har kopplingar till föremål eller utställningar i museet och är i formatet PDF och ska skrivas ut på skrivare. Boken om SO 1-3 Grundläromedel SO/NO Grundskola år F-3 Grundskola Liber. Serien & Lgr11 För att underlätta för dig som lärare finns tydliga referenser till kunskapskraven i Lgr11 vid varje avsnitt i boken.

Boken om SO 1-3 Grundläromedel SO/NO Grundskola år F-3 Grundskola Liber

På så sätt kan du säkerställa din SO-undervisning utifrån det centrala innehållet och fokusera på att utveckla elevernas förmågor i SO. Boken om SO och Lgr11 - en översikt (pdf) Tidsdeckarna / Historia. Årstider / solen och jordens rörelser. 100 år sedan.