background preloader

IKT

Facebook Twitter

rIKTigt vIKTigt - GAFE på Bagare. Hyper Island Toolbox. Educational Technology and Mobile Learning: A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators. January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit.

Educational Technology and Mobile Learning: A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators

24 – Articulate. Articulate’s Storyline is the highest rated e-learning authoring tool on the list.

24 – Articulate

Website: www.articulate.comCost: Commercial. Tools - Reisgids Digitaal Leermateriaal. Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. Flexikon - digitalt lärande i folkbildning. VideoNot.es: The easiest way to take notes synchronized with videos! Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it.

Soundtrap.com is a Chrome based web app that lets you record sound or create loop based sequences on any laptop or PC.

Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it.

It has a simple interface but a fair bit of power underneath. You can create sound tracks for videos, learn the basics of sequencing dance tracks, record singing or instrumental playing, import sounds, apply effects, and many other features. What is particularly interesting about Soundtrap is that more than one person can work on a track. 8 Excellent Concept Mapping Tools for Visual Learners. October 14, 2014 Today I have a short chat with some of my colleagues over the notion of concept mapping versus traditional outlining after which I decided to compile this list and share it with you here.

8 Excellent Concept Mapping Tools for Visual Learners

Brainstorming ideas be it through concept maps or outlines is a scaffolding process that helps you flesh out relevant thoughts to include in your writing piece. On a personal level, I prefer to use outlines when I am engaged in an extensive writing project such as thesis writing or a literature review. Geddit. Where Learning Happens. Top 100 Tools for Learning 2014. This is an analysis of the 2014 Top 100 Tools List.

Top 100 Tools for Learning 2014

The list was compiled by Jane Hart from the votes of 1,038 learning professionals from 61 countries worldwide – see the demographic breakdown below. Bästa verktygen för att att dra ett namn. Dart Board Selector Här kan du kopiera klistra in dina elevers namn och sedan kasta den virtuella pilen.

Bästa verktygen för att att dra ett namn

Du måste registrera dig för att kunna använda det. Classtolls Random Name Picker Random Name Picker är gratis att använda och inte kräver en registrering på Classtools.net. Du kan återanvända dina sparade listor. Teacher's Resources. Free Digital Storytelling Tools For Teachers and Students. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Collaboration Web Tools. Flipped Classroom. Åtta gratis screencastprogram ~ Kilskrift. Screencasting är en väldigt användbar teknik om du vill flippa klassrummet eller om du vill arbeta med digitalt lärande över huvud taget.

Åtta gratis screencastprogram ~ Kilskrift

Vad är då en screencast? Enkelt kan man säga att det är en teknik som gör det möjligt för dig att spela in precis det du gör på din skärm. Det är perfekt för att spela in dina lektioner om du inte vill göra en presentation med hjälp av stillbilder. Det går att göra inspelningar av dina Powerpointpresentationer, men det är så mycket effektivare och enklare att spela in det du gör direkt på skärmen.

Det du behöver tänka på är vilket program du vill använda för din screencast. Ezvid Ezvid ger dig möjligheten att också redigera dina inspelade videor, vilket inte alltid är möjligt i gratisversioner. BlueBerry Flashback Express Recorder Med hjälp av Blueberry Flashback kan spela in din skärm samtidigt som du spelar in dig själv via en webbkamera. Screenr Screenr är webb-baserad. Rylstim Screen Recorder Rylstim är enkelt och lätt att använda.

Skärminspelning. Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy. Movenote. PowToon, free business presentation software animated video maker and PowerPo... 10 iPad Features Every iPad Owner Should Know. Piktochart : Make Information Beautiful. Hur du blir en bättre pedagog genom att använda facebook! Hur du blir en bättre pedagog genom att använda facebook!

Hur du blir en bättre pedagog genom att använda facebook!

Jag brukar ofta få frågan “vart finner du din inspiration? ”. Jag brukar ofta svara med tre saker. Läs pedagogbloggar inom ditt område, twittra & kommunicera med andra pedagoger och då trycker jag främst på #skolchatt samt gå med i en eller flera facebook grupp/er! Det sistnämnda är just vad detta inlägg kommer att handla om. Via facebookgrupper kan du växa så otroligt mycket med hjälp av andras tankar och kunskaper. Illustration: Facebook-Grafik av stoneysteiner (cc by) Listan: IKT-pedagoger (sluten) 370 medlemmar I denna grupp diskuterar vi strategier, attitydförändringar, droppar idéer, skapar möten. Gruppen är till för samtalet. stora som små!

Sociala medier i skolan(sluten) 841 medlemmar Denna gruppen ska först och främst handla om möjligheterna sociala medier kan skapa i undervisningen och lärandet. Appar för Särskolan 2830 medlemmar Namnet på gruppen är talande för sig själv. Svensklärarna 786 medlemmar 100 år av envishet! Ikt 1:1. IKT-verktyg.