background preloader

Jennitikkanen

Facebook Twitter

Jenni Tikkanen

Viranomaisilla on keinonsa hillitä rahapelureita niin netissä kuin "kivijalassakin" Suomessa rahapelit ovat julkisissa tiloissa kaikkien ulottuvilla ja rahapelien tarjonta on suuri.

Viranomaisilla on keinonsa hillitä rahapelureita niin netissä kuin "kivijalassakin"

Siksi ongelmapelaamisen ehkäisy on hankalaa. Se on kuitenkin vastaisuudessa täysin välttämätöntä. Veikkauksen, Fintoton ja Raha-automaattiyhdistyksen yhdistyessä vuonna 2017 uudeksi rahapeliyhtiöksi pelihaittojen ehkäisyn on oltava yhä tehokkaampaa. EU nimittäin sallii maiden itse päättää rahapelijärjestelmästään, mutta järjestelmälle on oltava perustelut. Suomi perustelee monopolijärjestelmäänsä nimenomaan sen kyvyllä auttaa ongelmapelaajia. Ehkäiseviä palveluita on kehitettävä taloustaantumasta huolimatta. Marke Hietanen-Peltola ja Tuovi Hakulinen Kuva: Hanna Harju Nykyisessä kireässä taloustilanteessa ei pidä toistaa 1990-laman aikana tehtyä virhettä: lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevien palvelujen ei saa antaa rapautua säästöpaineissa.

Ehkäiseviä palveluita on kehitettävä taloustaantumasta huolimatta

Säästöt tulivat lopulta tosi kalliiksi ja säästöpäätösten jälkiä on jouduttu korjaamaan tähän päivään saakka. Vasta viime vuosina sosiaali- ja perhepalvelut on saatu eri puolilla maata tasalaatuisiksi lainsäädännön ja valtakunnallisen ohjeistuksen, valvonnan ja seurannan sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Kun rahaa on niukasti, tulee se sijoittaa viisaasti ja laittaa kasvamaan korkoa. Kanadalainen taloustieteilijä, Nobel-palkittu James J. Terveystarkastukset ovat ennaltaehkäisyn perusta Äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto ovat perheiden universaaleja palveluita, joita kaikki perheet käyttävät. 15 of the Best Job Interview Questions to Ask Candidates (And What to Look for in Their Answers) Why are manhole covers round?

15 of the Best Job Interview Questions to Ask Candidates (And What to Look for in Their Answers)

How many times heavier than a mouse is an elephant? How many golf balls can you fit in a school bus? Most hiring managers have heard about using these "creative" questions to identify the best candidates. Fortunately for smart, well-qualified candidates everywhere, recent studies have found that the brainteaser interview questions made famous by Silicon Valley and Wall Street are just as silly as they sound.

(In fact, Google started to phase out brainteasers from its interviews several years ago.) But when you're interviewing people to join your team, you have to get creative somehow. To help give you some ideas for the next time you're screening candidates, here are some of the best job interview questions to ask with the answers you should expect. Get more interviewing and screening tips for building your marketing team in this free ebook. 1) "Tell me about a time you set difficult goals. Something menial (e.g. envelope-stuffing). An oldie but goodie. 15 of the Best Job Interview Questions to Ask Candidates (And What to Look for in Their Answers)

Millainen on huomisen koulu? HS:n digitaalinen aikakauslehti kertoo oppimisen mullistuksista - Kaupunki. Millainen on huomisen koulu?

Millainen on huomisen koulu? HS:n digitaalinen aikakauslehti kertoo oppimisen mullistuksista - Kaupunki

HS:n digitaalinen aikakauslehti kertoo oppimisen mullistuksista Jos muistelee omia kouluaikojaan ja kuvittelee, että muistoista on hyötyä nykykoulun hahmottamisessa, on väärässä. Koulut pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa ovat muuttuneet vauhdilla. Uudet tuulet näkyvät monessa: on tablettitietokoneita, on uudenlaista oppimista. Kaiken lisäksi muutos kiihtyy. "Vanhemmissa sukupolvissa tämä tuntuu herättävän pelkoa. Koulun mullistusta sekä hillitsee että vauhdittaa monen kunnan huono taloudellinen tilanne. Helsingin Sanomat on seurannut koulua ja sen muutosta kymmenien artikkelien verran kuluneen vuoden–parin aikana. Hs. Tutkija: Osaa kouluista vältellään ”alemman yhteiskuntaluokan lapsien vuoksi” - Koulu - Kotimaa - Helsingin Sanomat.

Tutkija: Osaa kouluista vältellään ”alemman yhteiskuntaluokan lapsien vuoksi” Suomen kaupunkeihin on vähitellen hiipinyt järjestelmä, jossa peruskoulun yläkoulut jakautuvat kahteen kastiin.

Tutkija: Osaa kouluista vältellään ”alemman yhteiskuntaluokan lapsien vuoksi” - Koulu - Kotimaa - Helsingin Sanomat

Hyvämaineisiin ja haluttuihin kouluihin hakeutuu korkeasti koulutetun ylemmän keskiluokan lapsia. Sama keskiluokka välttelee osaa lähikouluista. Tieto paljastuu syyskuussa julkaistavasta kirjasta Lohkoutuva peruskoulu – perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kirjaa varten on tehty kyselytutkimus 2 600 vanhemmalle Helsingissä, Turussa, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. Kirjan päätoimittajan, yliopistotutkija Piia Seppäsen mukaan kaikkiin kaupunkeihin on muodostunut kouluja, joita osa perheistä karttaa.

Toisin kuin julkisuudessa on arveltu, tiettyjen koulujen välttely ei Seppäsen mukaan liity maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Yhdeksäsluokkalaiset Sui Leung ja Ida Nordenswan tietävät, että heidän koulunsa, helsinkiläisen Vesalan yläkoulun, maine on huono. Kuusi yllättävää faktaa yksinäisyydestä. Ovatko aggressiivisten koirarotujen omistajat itsekin tavallista vihamielisempiä?

Kuusi yllättävää faktaa yksinäisyydestä

Kyllä! Vuonna 2012 julkaistu tutkimus vahvisti tämän stereotypian. Tottelevaisuuskouluun osallistuneita koiranomistajia pyydettiin täyttävään kysely. Vastauksissa vertailtiin perinteisesti aggressiivisina pidettyjen rotujen, kuten rottweilereiden, omistajia esimerkiksi kultaistennoutajien omistajiin. Rajumpien rotujen omistajat olivat persoonaltaan taipuvaisempia tuntemaan vihaa ja aggressiota. Tutkimuksen takana ollut taho epäilee, että ihmiset valitsevat koiria jotka ovat heidän kaltaisiaan. On kuitenkin muistettava, että moni koira, joka on rodultaan tyypillisesti aggressiivisena pidetty, on tosielämässä varsin leppoisa kaveri ja soveltuu hyvin lapsiperheeseen. Tekeekö lemmikin omistaminen ihmisestä terveemmän? Monissa tutkimuksissa on havaittu, että koiranomistajilla on muita matalampi syke ja verenpaine. Luonnollinen selitys on tietenkin se, että koiranomistajat ulkoilevat ja kävelevät paljon.

Eri alojen asiantuntijat: Suomalainen koulu on maailman paras – se ei vain ole kovin hyvä. Tiedon määrä ja saatavuus on räjähtänyt, eikä oppiminen ole enää entiseen tapaan sidoksissa kouluihin ja oppilaitoksiin. Ihmiselle voi olla enemmän hyötyä vapaa-ajalla pelatusta kännykkäpelistä kuin äidinkielen sijamuotojen opettelusta ja englantia oppii paremmin fantasiakirjoja lukemalla kuin sanalistoja tankkaamalla.

Suomalaisen koulun tulisikin opettaa ennen kaikkea oppimaan, neuvovat koulutuksen tulevaisuutta pohtineet asiantuntijat. – Oppiminen vaatii altistusta ja kiinnostusta. Nykyinen kotimainen koulu altistaa upeasti, mutta ei ruoki riittävästi kiinnostusta. Meillä pitää olla laaja tarjonta, mutta jatkossa pitää keskittyä enemmän myös oppilaiden vahvuusalueisiin, sanoo muun muassa pelien ja oppimisen suhdetta tutkinut filosofian tohtori Lauri Järvilehto.