background preloader

Studievägledning

Facebook Twitter

Kooperativ redovisning – Kooperativt Lärande. Eleverna har haft i uppgift att intervjua sina föräldrar om deras yrken.

Kooperativ redovisning – Kooperativt Lärande

De har sedan skrivit en beskrivande text om detas yrken. I stället för att som på traditionellt sätt stå inför hela klassen och redovisa så har de fått redovisa för varandra i små grupper. Innan vi startade skrev vi på tavlan vad man ska tänka på när man redovisar på detta sätt. De hade många kloka strategier som att lyssna på varandra, låta kamraten tala till punkt, titta på den som talar, tala tydligt och ställa frågor. N hra metoden syv - S k p Google. Yrken » Framtid.se. SYVonline. Worldskills Handledning. Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande.

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (.pdf) ska entre­prenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Hela utbildningssystemet. Från förskola till högre utbildning, alltså. Verksamhetsidé enkel version 2.0.pdf. SSA plan. YRMiS – Din förebild på nätet. Sjumilapraktiken – Framtidsvärden i praktiken. Plan_for_studie-och_yrkesvagledning_reviderad_version_ht_2014. Kvalgr-syv-rapport. Arbete med studie- och yrkesvägledning. Bilaga_8_arbetsplan_syv-satra_2013-2014. Studievagledning.