background preloader

Studievägledning

Facebook Twitter

N hra metoden syv - S k p Google. Yrken » Framtid.se. SYVonline. Worldskills Handledning. Entreprenöriellt lärande – vad är det? Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande.

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (.pdf) ska entre­prenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Hela utbildningssystemet. Från förskola till högre utbildning, alltså. Verksamhetsidé enkel version 2.0.pdf. SSA plan. YRMiS – Din förebild på nätet. Sjumilapraktiken – Framtidsvärden i praktiken. Plan_for_studie-och_yrkesvagledning_reviderad_version_ht_2014. Kvalgr-syv-rapport. Arbete med studie- och yrkesvägledning. Bilaga_8_arbetsplan_syv-satra_2013-2014.

Studievagledning.