background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Självbedömning The big five.pdf. Rena rama forntiden: Att vara barn på forntiden. Kom med till Stenåldern 1. Kom med till Stenåldern 2. Kom med till Bronsåldern. Kom med till Järnåldern. Stenåldern (Mellanstadiet) - Historia.

Forntiden 1: Istiden och stenåldern. Forntiden 2: Bronsåldern och järnåldern. De vanligaste texttyperna i skolan. De vanligaste texttyperna i skolan. Vanligaste texttyperna. Big 5 keynote 1. Klassrumsstrategier 1. Klassrumsstrategier 2. Cirkelmodellen. Checklista skriva faktatext. Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet. Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter)