background preloader

EU

Facebook Twitter

  The Blindness of the European Union in the Face of US Military Strategy   :   Information Clearing House. The Blindness of the European Union in the Face of US Milita ry Strategy EU officials are completely wrong regarding Islamist attacks in Europe and the migration to the Union of people fleeing wars.

  The Blindness of the European Union in the Face of US Military Strategy   :   Information Clearing House

Thierry Meyssan shows here that all this is not the accidental consequence of conflict in the broader Middle East and Africa, but a strategic objective of the United States. By Thierry Meyssan May 12, 2015 "Information Clearing House" - "Voltaire"- The leaders of the European Union are suddenly faced with unexpected situations. Paul Craig Roberts – Putin’s Ultimate Move To Crush The EU And NATO. As fighting in Ukraine continues to intensify, today former U.S.

Paul Craig Roberts – Putin’s Ultimate Move To Crush The EU And NATO

Treasury official, Dr. Paul Craig Roberts, spoke with King World News about Putin's ultimate move to crush the EU and NATO. EU je americkým protektorátem a užívá si to! Poslední události kolem ukrajinské krize ukázaly, že z vojensko-strategického hlediska je Evropská unie stále zcela neschopná akce.

EU je americkým protektorátem a užívá si to!

Na rozdíl od Ruska, které vojenskou sílu má a dokáže ji i efektivně použít, je EU v situaci zcela opačné. EU žádnou skutečnou vojenskou sílu nemá a tím pádem ji nemůže ani nijak použít. Jediný, kdo skutečnou vojenskou sílu má, jsou USA a Evropská unie je jejich veřejně nepřiznaným protektorátem. Vystoupení z EU řeší hodně... ... ale je to jen první krok Z pohledu Svobodných je ideální forma evropské integrace reprezentována Evropským společenstvím volného obchodu (EFTA).

Vystoupení z EU řeší hodně...

Šli jsme zpátky do Evropy... ... kam jsme nakonec došli?

Šli jsme zpátky do Evropy...

Chtěl bych poděkovat za udržení kontinuity, za to, že mne zvete na tuto každoroční předvánoční akci časopisu Euro, i když už nejsem prezidentem. Ani přesně nevím, pokolikáté tady jsem, ale toto setkání považuji za pevnou součást adventní doby. Tradičně je to pro mne také posledním veřejným vystoupením v roce. Proto jeho radikálnější tón. Název, který je uveden na pozvánce "Šli jsme zpátky do Evropy a kam jsme nakonec došli? " Začnu připomenutím událostí před 24 lety. Nejedná se o změnu systému, ale režim se změnil. Ve vzpomínání budu pokračovat i já. Zítra to bude 24 let od chvíle, kdy jsem – prvně v roli ministra – předstoupil před Federální shromáždění (tehdy ještě fungujícího ve staré sestavě, včetně všech známých tváří bývalého komunistického politbyra). Evropská unie. Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1.7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel (přibližně 7,3 % světové populace).

Evropská unie

EU vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od padesátých let. Evropská unie byla paralelním celkem k Evropským společenstvím bez právní subjektivity, který se od ostatních lišil působností. Evropská unie byla v té době toliko zárodkem politické integrace a nástrojem pro spolupráci v některých oblastech. Euroskepticismus. Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.

Euroskepticismus

Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje. Margaret Thatcherová Euroskepticismus je označení pro přístup k evropské integraci, který trvá na tom, že Evropská unie by měla zůstat společenstvím národních států a nikoli směřovat k federativnímu či centralistickému uspořádání.

Pod tento pojem lze podřadit velkou šíři názorů. Může označovat kritický přístup k centralizačním a etatistickým trendům při současném uznávání přínosů integrace, ale i snahy o vystoupení konkrétní země z EU či o rozpuštění EU. Osobnostmi tohoto myšlenkového proudu mezi světovými politiky jsou Margaret Thatcherová, Iain Duncan Smith či Nigel Farage. POLEMIKA: Směřování země v Evropě a schopnost číst. Ve svých příspěvcích ze 14. a 22. 11. jsem mimo jiné načrtl dlouhodobé směřování České republiky po vystoupení z nedemokraticky ustavené a fungující Evropské unie.

POLEMIKA: Směřování země v Evropě a schopnost číst

Robin Ujfaluši mne, zřejmě ze čtenářské nepozornosti, přesto opakovaně (Aktuální výzvy a útěk do minulosti, 28. 11.) obviňuje, že jsem nic takového neučinil a místo toho jen tupě lpím na podle něj překonaných dějinách a mluvím o demokracii. To je pak těžká debata, ale zvlášť pro pana Ujfalušiho se o to přesto znovu pokusím, tentokrát trochu jinými, jemu a možná i jiným (?) Snad o něco srozumitelnějšími slovy: Evropská jednota může být trvalá, tedy funkční a reformovatelná, jen když bude, na rozdíl od Evropské unie, demokratická. To ale v evropských podmínkách znamená, že ideologická víra EU ve spásonosnost tzv. Evropská demokratická jednota proto znamená stejná práva při rozhodování pro všechny evropské demokracie bez ohledu na jejich velikost a sílu, a tedy jejich právo veta. Soumrak nad Eurolandem. Je to už deset měsíců od slavného eurokritického, ultimativního projevu britského premiera Davida Camerona (vyhrožoval referendem, pokud nezíská některé pravomoci z Unie zpět) a všechno je už v evropské politice jinak.

Soumrak nad Eurolandem

Tehdy se zvedl pokřik potrefených eurokratů a eurofilů, protože Cameron, sice v diplomatické omáčce, nicméně jednoznačně, napadl samo ideologické srdce unie – stále těsnější unifikaci (čili budování federace) a předložil ideál pragmatické ryze obchodní spolupráce evropských států na společném trhu. Integraci odsoudil jako příčinu hospodářského poklesu. Tím ovšem ťal do živého, protože si to dnes už možná myslí většina Evropanů. Federalisté si zřejmě tenkrát ještě neuvědomili, jak se po třech letech hospodářské krize myšlení v Evropě přiblížilo postoji euroskeptických ostrovanů, ani jaký vliv má Anglie zvláště na severní Evropu a Německo, jejíž elita čte anglicky a podléhá mnohem méně francouzskému státnímu dirigismu.

Jenomže všeho do času.

ČR

Německo.