background preloader

Jannice

Facebook Twitter

Skjemaveileder - www.nav.no. Sandefjordskolen. 7 Ways to Show Your iPad on a Projector Screen. Samtale med barn - Fagkurs 27-28. august 2014. Dusjing etter kroppsøving er unødvendig. Dropp det. Etter vår mening er dusjingens begrunnelse utdatert.

Dusjing etter kroppsøving er unødvendig. Dropp det.

Arbeid for å bedre folkehelsen har gjennom alle tider blitt kanalisert til skolen, enten det har handlet om opplæring i renslighet eller tannpleie, vaksinering eller veiing. Dusjingen på skolen var i sin tid del av et større dannelsesprosjekt som handlet om opplæring i hygiene. Svært få hadde eget bad, og badet i varmt vann kun en håndfull ganger i året. Rundvask over et vaskevannsfat var ellers vanlig og godt nok. Argumentene for å knytte dusjingen til gymnastikkfaget, handlet om ny kunnskap om hudens porer som åpnet seg under svetting og utsondret bakterier og skitt. Dusjer vi for ofte? I dag vil mange hevde at vi snarere er for renslige, at vi dusjer for ofte. Riktignok blir de fleste av oss litt svette av ulike ting i hverdagen. Etter trening velger svært mange, både barn, unge og voksne å dusje hjemme fremfor i fellesdusjen på klubbhuset eller treningssenteret. Flere meninger? Stjeler tid fra aktivitet Publisert:

Nr 03 - 2014 - Tidsskrift for psykisk helsearbeid - tidsskrifter - idunn.no -... Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage - Datatilsynet. - Gjennom flere møter med aktører i denne sektoren og kontroller ved en rekke barnehager, grunnskoler og videregående skoler, har vi kartlagt flyten av personopplysninger om de unge.

Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage - Datatilsynet

Konklusjonen er at dette er et felt med personvernmessige utfordringer, men der aktørene selv ønsker bedre retningslinjer og opplæring, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Mye lagring - lite kontroll Det lagres store mengder opplysninger om barnehagebarn og elever. Opplysninger om orden, oppførsel, adferd, karakterer og språkutvikling er noen eksempler. Det finnes også verktøy som gjør det mulig å logge hvilke nettsteder elevene har besøkt i skoletiden eller som logger når og hvor lenge elevene jobber med spesifikke oppgaver. Det kan være mange gode grunner for å registrere alle disse opplysningene.

Ønsker felles retningslinjer Mange tror for eksempel at det er skolene ved rektor som har ansvaret, men det er viktig å kjenne til at det er eierne av skolene og barnehagene som er de ansvarlige. Last ned. Behandling av utfordrende atferd. Kan det bli enklere? SPESPED_rapport_web. ClassTools.net. AirServer - The Most Advanced AirPlay Receiver for Mac and PC. iPad kvardagsliv. Du har funne prosjektsida til Ipad-prosjektet til Kvinnherad vidaregåande skule.

iPad kvardagsliv

Vi avsluttar prosjektet når skuleåret 13/14 er slutt, men erfaringane og Ipadane er no blitt ein integrert del av undervisninga på Kvardagsliv ved Kvinnherad vidaregåande skule. Det kan godt hende at det vil komme nye blogginnlegg på denne sida, sjølv om prosjektet no er blitt ein del av skulen si drift. Denne prosjektsida tenker me har 2 hovedmål: Dokumentering av prosjektet vårtDeling av kunnskapen me har tileigna oss Du kan følgje oss på bloggen vår: Klikk her. Vi har fått støtte av Hordaland Fylkeskommune sitt prosjekt Bruk av IKT i lærings- og vurderingsarbeidet til å kjøpe Ipad’ar til alle elevane på kvardagslivsavdelinga vår.

Prosjektetsøknad vart sendt hausten 2012, og vi fekk Ipad’ane i januar 2013. Praktiske ordningar. Vi diskuterte type nettbrett, og enda med Ipad fordi vi trudde/ meinte at det var lettast å finne aktuelle applikasjonar til desse til våre elevar. Applikasjonar. Er det ledig? Water Dancing Speaker - SmarteGadgets.no. Scientific American Blog Network. Kursoversikt. Hjem - Skolemagasinet. This is the difference between ‘projects’ and ‘project-based learning’ Getting students excited to learn is one of the most stressful, difficult, and time-consuming tasks you can imagine.

This is the difference between ‘projects’ and ‘project-based learning’

However, the rewards are plentiful as a properly assembled lesson, engaged class, and obvious learning makes any teacher thankful for the hard work they put into the class. One of the more exciting ways teachers are engaging students these days is through the use of ‘projects’ where students are assigned a task that they typically complete with the help of classmates. They create a proposal, plan, and execute the project with varying levels of success. It’s a lot like work. But a next-generation method of getting students excited is the idea of ‘project-based learning’ (PBL) where a teacher acts as a guide on the side and less like a sage on the stage. This learning process is quite effective as students are working on something highly relevant to their lives and are in control of how the project proceeds.