background preloader

Uddannelse- og jobmuligheder

Facebook Twitter

Kalender for Danidas Verdensbilledlegat 2017. Stillinger. YATA Danmark. Generelt om YATA DanmarkYouth Atlantic Treaty Association (YATA) Danmark er en tværpolitisk ungdomsorganisation, hvis mål det er at udbrede viden og skabe debat om aktuelle sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske problemstillinger.

YATA Danmark

Sikkerhedspolitisk viden og debat er vigtig og relevant, fordi sikkerhedspolitiske problemstillinger berører mange dele af det danske samfund; fra militær- og handelssamarbejder, energiforsyninger og diplomatiske forbindelser til konsekvenserne af sygdomsepidemier, migrationsstrømme og klimaforandringer. Vi mener således, at sikkerhedspolitik er for vigtig til at blive overladt til politikerne alene, hvorfor det er nødvendigt at skabe et solidt grundlag for debat og stillingtagen i civilsamfundet - ikke mindst hos unge.

Vores primære målgruppe er unge universitetsstuderende, kadetter og færdiguddannede under 30 år, og en af vores store styrker er vores bredde. NATO, YATA International samt ATA udgør kernen af vores internationale netværk. All UN vacancies in COPENHAGEN listed on. International Affairs Think Tank. Vacancies (EVS) and projects in Europe for young volunteers. Careers. MySALTO. You can use extra functions on the SALTO website as a "registered user" e. g.

MySALTO

Otlas, Applications Online, Toolbox, Training Calendar, TOY, and also Newsletters & Notifications. If you are not registered yet, you can simply register and choose your personal SALTO username (login). An activation message with your password will be sent to your email address. Registration is free! Registered SALTO or TOY users can login immediately with their SALTO username and password.

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, marts 2016. Flere nordiske lande vil deltage i uddannelsessamarbejde I år har uddannelsesinstitutioner i Norden og Baltikum samlet søgt om 29,7 millioner euro i tilskud fra Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus.

Udsyn - Nyt om internationale uddannelsesprogrammer, marts 2016

Det er en stigning på 18 procent sammenlignet med 2015. Læs nyhed om ansøgninger til Nordplus Frist for tilskud til europæisk uddannelsessamarbejde inden for ungdomsområdet Arbejder du professionelt med unge, og har du planer om at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde i 2016? Deltag i nordisk-russisk samarbejde om uddannelse, miljø og klima Gennem Norden-Rusland programmet kan videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande søge om tilskud til at lave samarbejdsprojekter med Rusland om fælles nordisk-russiske udfordringer inden for uddannelse, miljø og klima. Læs mere i opslaget Vær med til at udvikle nye praktikmuligheder i udlandet for elever i erhvervsuddannelser Europa-Kommissionen indkalder projektforslag, der skal styrke unge lærlinges kompetencer og jobparathed.

Peace Fellowships. Are you looking to make a significant impact on the world by promoting tolerance and cooperation?

Peace Fellowships

Rotary selects some of the world’s most dedicated and brightest professionals to receive fully funded fellowships to study at our Rotary Peace Centers. In just over a decade, the Rotary Peace Centers have trained more than 900 fellows for careers in peace building. Many of them go on to serve as leaders in national governments, NGOs, the military, law enforcement, and international organizations like the United Nations and World Bank. TravelBird Legat. Hvordan kan du inspirere os?

TravelBird Legat

Hvad er det, der inspirerer netop dig til at rejse? Hvad vil du gerne se, lave og opleve på din rejse? Bruger du meget tid på at tænke over, hvor du gerne vil hen, eller booker du din ferie efter, hvad der inspirerer dig på den givne dag? Spørgsmål som disse er nogle, vi hver dag stiller os selv her hos TravelBird. Vi arbejder hårdt på at sammensætte de mest inspirerende tilbud, samt at skabe engagerende og oplysende indhold, så besøgende på vores hjemmeside ikke behøver at tænke to gange over, hvor de skal finde deres næste ferieoplevelse. Hos TravelBird er vi altid på udkig efter talentfulde og kreative personer, som deler vores vision om at inspirere hver eneste dag. Netop derfor er det med stor glæde, at vi nu kan annoncere oprettelsen af det første TravelBird legat. For at ansøge om legatet, skal du svare på følgende spørgsmål:

Statsministeriet - Dansk-Færøsk Kulturfond. Dansk-Færøsk Kulturfond blev oprettet i 1951 efter aftale mellem den danske regering og Færøernes landsstyre.

Statsministeriet - Dansk-Færøsk Kulturfond

Grundlaget for fondets formue er tilbagebetalingerne af lån, som statskassen ydede færinger, der af uddannelsesmæssige eller andre grunde opholdt sig i Danmark under 2. verdenskrig, hvor forbindelsen mellem Færøerne og Danmark var afbrudt. Fondet har siden fået tilført yderligere midler, og formuen udgør nu ca. 8 mio. kr. Fondet arbejder på grundlag af en fundats fra 1955. Ifølge fundatsen er fondets formål "at fremme den åndelige forbindelse mellem Færøerne og den øvrige del af det danske rige".

Det vil sige kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne og Danmark. Fondet administreres af en bestyrelse på 4 medlemmer: Rigsombudsmanden på Færøerne, en repræsentant for Kulturministeriet, og 2 af landsstyret valgte repræsentanter. European Council on Foreign Relations. Syrians Forward Together » Syrians Forward Together. Jusoor has been working with Syrian refugees in Lebanon since June 2013.

Syrians Forward Together » Syrians Forward Together

Jusoor’s refugee education program in Lebanon seeks to ensure Syrian refugees in Lebanon have a holistic, well rounded primary school education through integration into formal schooling whenever possible, introducing contextual and relevant curricula and teaching methods to deliver informal education, and providing a strong psycho-social support within the framework of community engagement and rehabilitation.

Hvad laver Folketingets Administration? Det parlamentariske arbejde er understøttet af Lovsekretariatet, Udvalgssekretariatet og Det Internationale Sekretariat.

Hvad laver Folketingets Administration?

Lovsekretariatet, som består af jurister og kontormedarbejdere, står blandt andet for planlægningen af arbejdet i Folketingssalen, mens Udvalgssekretariatet og Det internationale Sekretariat leverer bistand til alle Folketingets udvalg. Home / EU Opportunities / Theme search. Traineeships for graduates, linguists and students.