background preloader

Bizancjum

Facebook Twitter

1512675.pdf.bannered. Art Review: Transition to Christianity, Onassis Cultural Center, New York City. Plate with David fighting a Bear 628 – 30 Constantinopolitan workshop Silver, cast, hammered, engraved, punched, and chased Max. diam. 0.14 m.

Art Review: Transition to Christianity, Onassis Cultural Center, New York City

Found at Lambousa, Cyprus Nicosia, Cyprus Museum, inv. no. J453 Photo © Cyprus Museum, Nicosia An insightful art exhibition at the Onassis Cultural Center in New York City is providing answers to one of the central mysteries of Western civilization. How did Christianity evolve from a persecuted religious sect under the Roman Empire into a global faith and one of the world’s greatest patrons of the arts? Transition to Christianity presents 170 rare artifacts from the third to the seventh centuries AD, many never seen before in the United States.

The earlier, negative assessment of this epoch chiefly derives from Edward Gibbon’s The Decline and Fall of the Roman Empire, dating to 1776. Transition to Christianity tells a different story. Images of the Good Shepherd, aka. Icons are spiritual portraits, revered as ways to commune with God. Online Publications. Wielki Jubileusz Watopedu - 21 stycznia 2007r. - Monaster w Ujkowicach. Oryginalna Ikona Watopedzkiej Bogurodzicy z 21 stycznia 807r.

Wielki Jubileusz Watopedu - 21 stycznia 2007r. - Monaster w Ujkowicach

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czciciele Bogurodzicy! 21 stycznia wg juliańskiego kalendarza, czyli 3 lutego wg kalendarza gregoriańskiego w roku 2007 przypadnie wielki jubileusz –1200 lat od cudownej zmiany w ikonie z Watopedzkiego monasteru i ocalenia mnichów od mającej nastąpić kary Bożej. Zanim nastąpi ten jubileusz, już dziś pragniemy zapoznać Was z historią tego wydarzenia, jedynego w swoim rodzaju, gdzie ikona ścienna jako fresk w formie Hodegetrii w Watopedzkim monasterze na św. górze Atos ożyła i zmieniła swoją formę, którą oglądamy do dziś.

Ikona zwana dziś „Paramifia”jest ikoną wyjątkową, która utrwaliła w cudowny sposób wydarzenie z 21 stycznia 807r., a cud ten trwa w ikonie do dziś. Warto więc chyba przypomnieć to wydarzenie, opisywane przez nas w „Historii Watopedzkiej Ikony”, które rozpoczęło kult wyżej ukazanej ikony zwanej po starosłowiańsku „Utiszenie ili Otrada”. Nazwa Watopedzkiego Monasteru. Thematic Essays. Kanony Euzebiusza. Tablice Kanonów Euzebiusza (zakończenie pierwszego kanonu).

Kanony Euzebiusza

Rękopis Ewangelii z V wieku z Biblioteki Watykańskiej, (Vat. Lat. 3806. F° 2v.) Kanony Euzebiusza – system odniesień pomiędzy paralelnymi tekstami (perykopami) czterech Ewangelii, opracowany w pierwszej połowie IV wieku przez Euzebiusza z Cezarei. Kanony Euzebiusza stosowane były w licznych rękopisach Ewangelii późnej starożytności i w średniowieczu. Struktura kanonów[edytuj | edytuj kod] Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Ewangelia Łukasza i Ewangelia Jana podzielone zostały przez Euzebiusza na 355, 233, 342 i 232 odpowiadających sobie perykop, zwane Sekcjami Ammoniusza (liczba perykop może różnić się nieznacznie w poszczególnych rękopisach)[1]. Każdy z kanonów Euzebiusza przedstawia rząd paralelnych kolumn z cyframi. Numery perykop w pierwszej kolumnie podawane są w porządku wzrastającym. Oznacza odsyłacz do kanonu II, który wskazuje, że dany fragment Ewangelii Marka posiada paralele w Mateuszu i Łukaszu.

Początek listu św. Manuel d'art byzantin. Byzantine Museum - Thessaloniki Greece. Notatki – sztuka bizantyjska « art folie. Terytorium Cesarstwa Rzymskiego w 395 r. - podział na Wschód i Zachód Sztuka bizantyjska (lub bizantyńska) – sztuka chrześcijańska Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizantyńskiego) i kręgu jego oddziaływania.

notatki – sztuka bizantyjska « art folie

Za jej początek uważa się założenie Konstantynopola (330 rok), podział Cesarstwa w 395 roku lub czasy Justyniana (VI wiek), za koniec - rok 1453 – zdobycie Konstatynopola przez Turków. Sztuka ta stanowiła przedłużenie greckiej sztuki starożytnej i wypowiadała się głównie w architekturze, przede wszystkim sakralnej. Istotną rolę odgrywało również malarstwo pod postacią malowideł ściennych, mozaik i obrazów (ikon). Rozwijało się rzemiosło, rzeźba natomiast (zwłaszcza figuralna) pełniła funkcję marginalną. Jej rozwój był związany z dziejami państwa. Ośrodkiem była przede wszystkim stolica, Konstantynopol, a zasięgiem obejmowała Grecję i półwysep Bałkański. Internet History Sourcebooks. Basilica of Santa Prassede in Rome. Bizancjum10.