background preloader

Izka1

Facebook Twitter

Ropa naftowa. Wydobycie ropy naftowej w Bóbrce.

Przeróbka ropy naftowej

Destylacja frakcjonowana. Ropa naftowa i sposoby jej przeróbki. Składniki ropy naftowej: Ropą naftową nazywa się mieszaninę różnorodnych związków chemicznych, głównie węglowodorów, które wzajemnie się rozpuszczają.

Ropa naftowa i sposoby jej przeróbki

Obecnie udało się wyodrębnić z ropy ponad 3000 różnych związków. W jej skład mogą wchodzić rozmaite substancje, w zależności od gatunku ropy oraz miejsca jej wydobycia. Statystycznie można przedstawić strukturę ropy naftowej za pomocą zawartości procentowej pierwiastków chemicznych: Pierwiastki te występują w ropie w postaci związanej. Destylacja ropy naftowej 1. Untitled. Ropa naftowa i produkty jej przetwarzania. Klaudia Jaruga.