background preloader

Bolesław Chrobry. Pierwszy król Polski

Facebook Twitter

Życie prywatne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna Bolesława Chrobrego

Portret władcy Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry - ogólny zarys postaci. Żony i nałożnice Bolesława Chrobrego. Pierwszy król Polski miał cztery żony.

Żony i nałożnice Bolesława Chrobrego

Pierwszą jego oblubienicą, poślubioną około 983 r., była nieznana z imienia córka margrabiego Miśni, Rygdaga, która została odesłana przez Bolesława rok lub dwa lata po ślubie. Odesłanie przez władcę żony do jej rodziców było formą rozwodu. Przyczyna takiego kroku leżała zazwyczaj, ale nie zawsze, w podejrzeniu o niepłodność. Chrobry nie miał dzieci z pierwszego małżeństwa. Do niedawna przyjmowano jednak istnienie córki, która miała zostać żoną nie określonego bliżej księcia pomorskiego. BOLESŁAW CHROBRY 992-1025. Dane personalne Bolesław, zwany Chrobrym (czyli Walecznym) albo Wielkim, urodził się około 967 roku.

BOLESŁAW CHROBRY 992-1025

Był dzieckiem Mieszka I, księcia Polski i Dobrawy, córki księcia Czech Bolesława. Bolesław Chrobry jako ideał władcy na podstawie Kroniki Galla Anonima. Kronika polska Galla Anonima – pierwsze źródło literackie, opisujące dawne dzieje Polski – stanowiła podstawę innych podobnych dzieł.

Bolesław Chrobry jako ideał władcy na podstawie Kroniki Galla Anonima

Ukształtowała myślenie o czasach bolesławowskich aż do współczesności. Dzieło odpowiada w pełni założeniom epoki Średniowiecza, w której panowały uniwersalne wzorce osobowe, jak idealny asceta czy władca. Gall przedstawia króla Bolesława jako króla sprawiedliwego, miłosiernego, pokornego, troszczącego się o poddanych, sławnego i będącego wzorem dla wszystkich pozostałych władców. Źródła historyczne również dowodzą, że Bolesław Chrobry był wielką osobowością.