background preloader

UtH

Facebook Twitter

Brief über den Humanismus, Martin Heidegger, 1947. Vertaling: Martin Heidegger, Over het Humanisme.

Brief über den Humanismus, Martin Heidegger, 1947.

Bezorgd, vertaald en van aantekeningen voorzien door Chris Bremmers, 2005 Allereerst moet opgemerkt worden dat de vertaling van Bremmers een weergave is van de vijf edities die de oorspronkelijke tekst heeft gekend (1947, 1949, 1967, 1976 en 1981). Bremmers heeft de wijzigingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden opgenomen in noten die zich onder de tekst bevinden.

Het geheel maakt een volledige lezing en interpretatie van de brief mogelijk. Aangezien Heidegger deze tekst schreef als essaybrief in reactie op een brief van Jean Beaufret (ook toegevoegd aan deze uitgave), mist deze de systematiek die we van Heideggers filosofische werk gewend zijn (hetgeen ook een ander soort samenvatting vereist). De onderhavige tekst toont een aantal belangrijke punten, zoals ook de begeleider ervan aanstipt in zijn nawoord. Heidegger geeft ook zijn kritiek naar Sartre ten gehore. 2005-2-12-schinkel. Bestaat er een digitaal proletariaat? Internetsceptici als Evgeny Morozov en Bernard Stiegler waarschuwen ervoor dat de wereld volledig gecentreerd wordt rond internet.

Bestaat er een digitaal proletariaat?

Er zou een digitaal proletariaat aan het ontstaan zijn dat uitgebuit wordt door Google, Facebook, Apple en Microsoft. De Nederlander Hans Schnitzler voegt zich in hun koor. Wanneer ik Ivo Pogorelich Chopin wil zien spelen moet ik op YouTube eerst een advertentie weg klikken. Wanneer ik iets op de website van The New Republic wil lezen dringt ook eerst een advertentie voor. Ik heb daar helemaal geen problemen mee. Dat ik hierdoor tot het ‘digitale proletariaat’ zou behoren, waag ik dan ook te betwijfelen.

Bernard Stiegler stelt dat de mens niets van nature kan. Schnitzler leunt erg zwaar op de ideeën van de Franse filosoof Bernard Stiegler. Schnitzler schetst ook een onheilspellend beeld van het onderwijs. Er zullen zeker idioten zijn die in een ‘virtuele biotoop’ willen wonen, maar daar zijn ze dan ook idioten voor. Bestaat er een digitaal proletariaat? Schermslaven, word wakker! Death Is Optional. KAHNEMAN: Could you elaborate on these possibilities?

Death Is Optional

I mean, what's the distinction between predicting and setting up a range of possibilities? HARARI: I think about it in visual terms, whether you try to narrow your field of vision, or to broaden it. For example, when you try to predict the weather for tomorrow, there are a lot of possibilities to begin with. It might rain, it might snow, there might be sunshine.

And a good meteorologist, according to one view of science, is a meteorologist that takes this horizon of possibilities and narrows it down to a single possibility or just two possibilities. And after you finish reading the book or taking the course or whatever, your view of the world in this sense is narrower, because you have fewer possibilities to consider. There is room of course for that. KAHNEMAN: But do you get to a broader view by becoming more differentiated, that is, by having more detailed views? HARARI: Mainly, the second way. We don't think like that today. Don’t edit the human germ line. Shutterstock It is thought that studies involving the use of genome-editing tools to modify the DNA of human embryos will be published shortly1.

Don’t edit the human germ line

There are grave concerns regarding the ethical and safety implications of this research. There is also fear of the negative impact it could have on important work involving the use of genome-editing techniques in somatic (non-reproductive) cells. We are all involved in this latter area of work. One of us (F.U.) helped to develop the first genome-editing technology, zinc-finger nucleases2 (ZFNs), and is now senior scientist at the company developing them, Sangamo BioSciences of Richmond, California. Genome-editing technologies may offer a powerful approach to treat many human diseases, including HIV/AIDS, haemophilia, sickle-cell anaemia and several forms of cancer3. In our view, genome editing in human embryos using current technologies could have unpredictable effects on future generations. Editing tools Legal case Dialogue needed.

Proposed Moratorium on Genetic Modification of Human Germ Cells. One of the hottest topics in the biomedical world in 2015 is heritable human genetic modification.

Proposed Moratorium on Genetic Modification of Human Germ Cells

There is an unsettling sense that genetically modified human germ cells and eventually GMO human beings are likely coming even if science and society are not ready for it. There are a hodgepodge of laws against human germline genetic modification, but it’s not clear that these regulations can realistically stop it from happening everywhere and they often do not apply to making GMO human germ cells. In a commentary piece published today in NatureNews, the group representing a host of clinical stem cell biotech’s, the Alliance for Regenerative Medicine (ARM), and scientists from genome-editing company Sangamo, called for a moratorium on germline human genetic modification. The piece had a very strongly worded title: Don’t edit the human germ line.

Notably, the moratorium that the authors propose would be voluntary. Don’t get me wrong. I tend to agree with my friend Bernie on this.