background preloader

A. Informacja bibliograficzna

Facebook Twitter

Serwisy społecznościowe typu social bookmarking

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości = subject gateways. Search Contents of Open Access Repositories. Search Repository Contents This service, based on the Google Custom Search engine, lets you search the contents of the repositories listed in OpenDOAR for freely available academic research information.

Search Contents of Open Access Repositories

This quality assured approach minimises (but does not eliminate!) Spurious or junk results, and leads more directly to useful and relevant information. SHERPA - SHERPA Search All UK Repositories. SHERPA is pleased to present a trial search service for the full-text of material held in UK open access repositories, as listed in OpenDOAR.

SHERPA - SHERPA Search All UK Repositories

This has been made possible through the recent launch by Google of its Custom Search Engine, which allows SHERPA to define a search service based on all UK repository contents. Search all UK Repositories Users of these services can search through all UK repositories of freely available research information, with the assurance that each of these repositories has been assembled by these institutions for the purposes of disseminating academically relevant research information.

This quality controlled approach will minimise (but not eliminate!) Spurious or junk results, and lead more directly to useful and relevant information. Google Books. Google Scholar. ARIANTA - NAUKOWE I FACHOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE.

Platformy dostępu do naukowych baz danych (z zawężeniem wyszukiw

Katalogi bibliotek narodowych, katalogi centralne i sfederowane. Polskie i zagraniczne elektroniczne bibliografie ogólne (narodow. Bazy bibliograficzno-abstraktowe subskrybowane przez BJ. Serwisy komercyjnych wydawców piśmiennictwa naukowego.