background preloader

Islamkingdomfr

Facebook Twitter

islamkingdomfr

Le site Al-Fiqh explique la jurisprudence islamique telle que révélée dans le Coran et la Sunna. Il illustre la loi islamique pour les actes de culte tels que la prière, la zakat, le jeûne, le Hajj et la purification. Dans al-Fiqh, vous pouvez également trouver des livres islamiques, des audios et des vidéos en différentes langues.

የአላህ ስሞችና ባሕሪያት. የጾም ማእዘናት የመጀመሪያው ማእዘን ፡ ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች ከጎሕ መቅደድ እስከ ጸሐይ መጥለቅ ድረስ ተቆጥቦ መዋል፡፡ አላህ እንዲህ ብሏልና ፡- ‹‹ከጎህ የኾነው ነጩ ክርም ከጥቁሩ ክር (ከሌሊት ጨለማ) ለናንተ እስከሚገለጽላችሁ ድረስ ብሉ፤ጠጡም፤ ከዚያም ጾምን እስከ ሌሊቱ ድረስ ሙሉ፤›› [አል-በቀራህ፡187] ሁለተኛው ማእዘን ፡ ንይ’ያ ንይያ ማለትም ለአላህU ዕባዳ ብሎ ጾምን ከሚያስፈስኩ ነገሮች ለመቆጠብ ቁርጠኛ ውሳኔ ማድረግ፡፡ ነቢዩ ﷺ ‹‹ሥራዎች (የሚለኩት ከጀርባቸው ባለው ቁርጠኛ) ውሳኔ ነው፤እያንዳንዱ ሰውም በንይ’ያው መሰረት ነው የሚያገኘው፡፡›› [በቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ] ብለዋል፡፡ ንይ’ያ በጾም ጾሙ የግዴታ ጾም ከሆነ ንይ’ያው አስቀድሞ ከሌሊቱ መደረግ ይኖርበታል፡፡ ጾሙ ግዴታ ያልሆነ በፈቃደኝነት የሚጾም ነፍል ከሆነ ግን ጾምን የሚያበላሽ ነገር እስካልፈጸመ ድረስ ከነጋ በኋላ ቀን ነይቶ መጾም ይቻላል፡፡ እመ ምእመናን ዓእሻ (ረዐ) ባስተላለፉት መሰረት ‹‹የአላህ መልእክተኛ ﷺ አንድ ቀን መጥተው የሚበላ ነገር አላችሁን?

የአላህ ስሞችና ባሕሪያት

በጾም ጊዜ የሚፈቀዱ ነገሮች 1 - ገላን መታጠብና ራስን ለማቀዝቀዝ ውሃ ውስጥ መቀመጥ፡፡ 2 - ምራቅና አክታን መዋጥ፡፡ 3 - ምንም ነገር ወደ ጉሮሮ እንዳልፍ ከማድረግ ግዴታ ጋር በምላስ ብቻ ምግብ መቅመስ፡፡ 4 - ጥሩ መዓዛ ያላቸውን ነገሮችና የአየር ማደሻ ሽታን ማሽተት፡፡ ስዋክን (መፋቂያ) መጠቀም ለጾመኛ ሰው የጥርስ መፋቂያን መጠቀም ከቀትር በፊትም ሆነ ከቀትር በኋላ፣በማንኛውም ወቅት፣ስዋኩ እርጥብም ይሁን ደረቅ የተደነገገ ሲሆን እርጥብ ከሆነ ግን ወደ ጉሮሮ እንዳያልፍ መጠንቀቅ ማድረግ ይገባል፡፡ ካለፈ ጾም ያስፈጥራልና፡፡ የአላህ ስሞችና ባሕሪያት. የጾም ትሩፋት ‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ!

የአላህ ስሞችና ባሕሪያት

ጾም በነዚያ ከናንተ በፊት በነበሩት (ሕዝቦች) ላይ እንደተጻፈ፣በናንተም ላይ ተጻፈ (ተደነባ)፣ልትጠነቀቁ ይከጀላልና፡፡ የተቆጠሩ ቀኖች (ጹሙ)፤ከናንተም ውስጥ በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የሆነ ሰው፣ከሌሎች ቀኖች ቁጥሮችን መጾም አለበት፤በነዚያም ጾምን በማይችሉ ላይ፣ቤዛ ድኸን ማብላት አለባቸው፤ (ቤዛን በመጨመር) መልካምንም ሥራ የፈቀደ ሰው እርሱ (ፈቅዶ መጨመሩ) ለርሱ በላጭ ነው፤ መጾማችሁም ለናንተ የበለጠ ነው፤የምታውቁ ብትኾኑ (ትመርጡታላችሁ)፡፡ (እንድትጾሙ የተጻፈላችሁ) ያ በርሱ ውስጥ ለሰዎች መሪ፣ከቅን መንገድና (እውነትን ከውሸት) ከሚለዩም ገላጮች (አንቀጾች) ሲኾኑ ቀርኣን የወረደበት የረመዳን ወር ነው፤ከናንተም ወሩን ያገኘ ሰው ይጹመው፤በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የኾነም ሰው ከሌሎች ቀኖች ቁጥሮችን (በልኩ) መጾም አለበት፤አላህ በናንተ ገሩን (ነገር) ይሻል፤በናንተም ችግሩን አይሻም፤ ቁጥሮችንም ልትሞሉ፣አላህንም ቅኑን መንገድ ስለ መራችሁ ታከብሩትና ታመሰግኑትም ዘንድ (ይህንን ደነገገላችሁ)፡፡›› [አል-በቀራህ፡183-185] ጾም ታላቅ ትሩፋትና እጥፍ ድርብ ሠዋብ ያለው ዕባዳ ሲሆን አላህ የጾምን ክቡርነትና ታላቅነቱን ለመግለጽ የኔ ነው በማለት ከራሱ ጋር አያይዞታል፡፡ ከጾም መደንገግ ጀርባ ያለው ጥበብ.

Rukunnan sallah da wajibbanta da sunnoninta. Vangarorinta na asali waxanda take samuwa da su, ta yadda baya halatta a bar su a kowane irin yanayi, basa saraya da gangan ko da mantuwa sai dai a halin gazawa.

rukunnan sallah da wajibbanta da sunnoninta

Fikihun ibada cikin hotuna. Bayanin Menene Wanka.

fikihun ibada cikin hotuna

Fikihun ibada cikin hotuna. Bayanin Mece ce Sallar Nafila Ita ce sallar da aka shar’anta yin ta amma ba ta wajibi ba.

fikihun ibada cikin hotuna

La pureté en Islam ( Tahara ) - La Purification - Al Fiqh. La définition de la purification La propreté et le fait d’être exempt de toute souillure Le nettoyage des souillures et l’élimination des impuretés Les différents types de purification.

La pureté en Islam ( Tahara ) - La Purification - Al Fiqh

Les statuts de souillure en Islam - La Purification - Al Fiqh. Définition de l’impureté La saleté La saleté que Le législateur a ordonné d’enlever Les différents types de souillures.

Les statuts de souillure en Islam - La Purification - Al Fiqh

La prière surérogatoire en Islam - Al Fiqh. La définition de la prière surérogatoire La prière légiférée qui n’est pas obligatoire.

La prière surérogatoire en Islam - Al Fiqh

La prière du vendredi en Islam - Al Fiqh. Le statut de la prière du vendredi La prière du vendredi est obligatoire pour tout musulman pubère, doué de raison et n’ayant pas d’excuse valable pour la délaisser.

La prière du vendredi en Islam - Al Fiqh

La preuve de cela est: أعمال القلوب الصالحة. أفرأيتم الماء الذي تشربون .. ملخص الدنيا في دورة حياة النبات. قال تعالى:(واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً) [الكهف:45].قال تعالى:"أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ" [الواقعة:68] يشبه الله الدنيا بالمطر النازل من السماء الذي ينبت النبات في الأرض، الذي بدوره ما يلبث إلا أن يتحول إلى صورة يابسة متفتتة تطيرها الرياح وتفرقها.

أفرأيتم الماء الذي تشربون .. ملخص الدنيا في دورة حياة النبات

فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله، ولا يغترن أهل الدنيا بدنياهم، فإنما مثلها مثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بالمطر، فلم يكن إلا فترة صغيرة حتى عاد يابسا تذروه الرياح فاسدًا. REPONDRE AU MAL PAR LE BIEN. Louange à ALLAH, nous le louons, demandons son aide et implorons son pardon. Quiconque ALLAH guide nul ne pourra l’égarer et quiconque il laisse s’égarer nul ne pourra le guider. IslamkingdomFR - آثار التوحيد في الأخلاق والتعامل مع الناس. Nécessité de la sunna. Description de la leçonQui hait le prophète ?

Personne. Mais est ce que chacun de nous a raison dans son appel ? Prétendre aimer le prophète est une chose très simple que chacun peut faire. Mais quelle est le véritable signe de cet appel ? C’est le fait de le suivre …Suivre la tradition du prophète Mohamed (PSL) et rester dans celle –ci. Toutes Les louanges sont à Allah, l’unique, le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. En effet, il fait partie des caractères des gens de la sunna et du consensus, de suivre les enseignements du messager et de ses compagnons parmi les émigrés et les auxiliaires et de suivre la recommandation du prophète PSL quand il dit : « suivez ma sunna et celle des Khalifs bien guidés après moi.

Il fait partie aussi des principes des gens de la sunna et du consensus, le fait de savoir et de croire avec fermeté que la meilleure des paroles est celles d’Allah et la meilleure des voies est celle tracée par le prophète Mouhammad. (كملت لكم دينكم) Cher fidèle ! L’EXORTATION A L’INVOCATION. Description de la leçonLes gens ont besoin de leur Seigneur pour chercher leurs avantages et repousser leurs inconvénients, pour le bien être de leur religion. Les épreuves qu’ils subissent permanemment leur font faire recours à leur Seigneur, raison pour laquelle Dieu leur à prescrit l’invocation, les attitudes à suivre pour que celle-ci soit exaucée Louange à ALLAH, nous le louons, implorons son aide et demandons son pardon.

C’est auprès d’ALLAH que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Le Sens de la foi en Allah et l’importance de la foi - With Allah. Le Sens de la foi en Allah et sa réalité La foi sincère c’est une vie des âmes et champ de réjouissance. Le bien-être de l’âme ne parvient qu’à travers la foi en Allah le Tout Puissant, et toute âme non croyante reste effrayée, égarée, faible et instable. La prière du vendredi en Islam - Al Fiqh. La place de la prière en Islam et son statut - Al Fiqh. La définition de la prière L’invocation L’adoration vouée à Allah Seul au travers de paroles et d’actes spécifiques, commençant par la sacralisation et se terminant par le salut final. A propos de la fraternité islamique. Description de la leçonLa fraternité est l’une des bienfaits fondamentaux de Dieu et dans sa grande faveur pour le croyant.

C’est une boisson pure que Dieu servie aux croyants. L’Islam a beaucoup insisté sur la consolidation des relations fraternelles. Et Il a mis pour cela des dispositions pour un bon déroulement de cela, dont la salutation, la visite rendue aux malades. Louange à Allah ! Nous Le louons, cherchons secours auprès de Lui et sollicitons son pardon. LA BONTE ENVERS LES PARENTS ET LE DANGER DE LES DESOBEIR. Description de la leçonLe droit des parents et leur accompagnement est obligatoire, même s’ils sont des mécréants. L’Islam a mis en garde contre la maltraitance des parents. Ainsi, il a compté la désobéissance aux parents parmi les péchés majeurs après l’associationnisme. Il a privilégié la bienfaisance envers les parents sur le jihad qui est le sommet de l’Islam.

Louange à ALLAH seigneur du monde. Il a créé les hommes et les a fait descendre sur terre pour qu’ils remplissent une mission bien précise. L’EXORTATION A LA QUETE DU LICITE ET L’ELOIGNEMENT DE L’ILLICITE. Description de la leçonLa quête du licite est une obligation. Au jour du jugement dernier nul ne fera un pas sauf s’il est questionné à propos de ses biens, où il les a pris et dépensés. Le musulman doit connaitre le moyen le plus licite de la recherche de l’argent. Il doit s’éloigner de l’argent illicite, car tout corps nourri de cet argent est voué à l’enfer. Louange à ALLAH, nous le louons, implorons son aide et demandons son pardon.

C’est auprès d’ALLAH que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Chers musulmans ! LA PLACE DE LA FEMME DANS L’ISLAM. Description de la leçonLa femme était dans la période de l’ignorance lésée, jusqu’à ce que l’Islam vienne et lui donne ses droits. Il l’a sauvée contre les ténèbres de l’ignorance et la mise au même pied d’égalité que l’homme sur beaucoup de pratiques religieuses, ainsi sur la rétribution. Jamais aucune législation n’a été aussi honorant que l’Islam vis-à-vis de la femme. Louange à ALLAH qui a crée le mâle et la femelle. J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration si ce n’est ALLAH, l’unique sans associés. J’atteste que Mouhamed est son serviteur et messager. LE CONSEIL ET LA SINCERITE. Description de la leçonL’exhortation est le fondement de la religion, en d’autres termes, toute la religion n’est qu’exhortation. L’exhortation se fait sur Dieu sur son livre, son messager et les dirigeants des musulmans et sur leur ensemble.

A chaque fois que le serviteur reçoit des conseils sur ses choses, sa foi devient alors complète. Quiconque diminue quelque chose sur ça, sa foi se diminue. Le musulman doit prendre en compte la sincérité dans ses conseils et doit déclarer la vérité sans favoriser personne. Alors, il est rassuré auprès de Dieu. LA FOI EN LA PREDESTINATION BONNE OU MAUVAISE. Description de la leçonIl n’y a de repos ni de quiétude pour le serviteur, dans le bon monde, que lorsqu’il croit au jugement d’Allah et de son destin.

Qu’il sache aussi que tout ce que Dieu veut existera et tout ce qu’Il ne veut pas, n’existera guère. Et même, si toute la communauté ne réunissait pour lui faire du mal, ils ne le pourront, sauf si Dieu l’avait voulu. De même, s’ils se réunissaient pour lui faire du bien, ils ne réussiront sans la volonté divine. Louange à ALLAH, nous le Louons, implorons son aide et Lui demandons pardon. Le Paradis et l’Enfer. Description de la leçonLe paradis est la marchandise chère que les serviteurs aspirent. On y trouve des visages clairs, souriants, réjouissants.

QU’Y A-T-IL APRES LA MORT ? QUELQUES MIRACLES D’ALLAH SUR L’UNIVERS. Domaine de la foi. LA CRAINTE et l’ESPOIR. Importance du Tawhid. তাওহীদ বাস্তবায়নকারীর মর্যাদা इख्लास के फलः निष्ठा (इख्लास) का अर्थ. बंदे पर अल्लाह तआला के नामों और उस की विशेषताओं पर ईमान लाने के प्रभावः ख-संसार मंे अल्लाह तआला के नामों का प्रभावः

अल्लाह तआला के नामों और उस की विशेषता जानने का महत्वः और अच्छे नाम अल्लाह के लिये ही हैं,इस लिये: सब से पहले. व्यक्ति पर विशेष प्रभावः 6-निष्ठा (इख्लास) का अर्थ. 3) डरः 2-आशाः 1) प्रेमः ”लइलाहा इल्लल्लाह“ की प्रतिष्ठाः इलाह का अर्थ. 4- नास्तिकता (इल्हाद) और उस की खतरनाकी 3- एकेश्वरवादी व्यक्ति पर तौहीदे रुबूबियत का प्रभावः 2- रब के वजूद पर प्रमाणः 1- रब का अर्थः अल्लाह से मुलाक़ात पर ईमान. अल्लाह से मुलाक़ात पर ईमान. अल्लाह का परिचय कराने वाले रसूलों पर ईमानः ईमान के फल. अल्लाह पर ईमान का अर्थ और उस की वास्तविकता (ह़क़ीक़त)ः

Quelques fruits du dévouement - With Allah. La Signification et La position de dévouement - With Allah. La Signification et La position de dévouement - With Allah. Comment être fidèle? - With Allah. La croyance en la rencontre d’Allah - With Allah. Les Fruits et Les effets de la foi - With Allah. Les Fruits et Les effets de la foi - With Allah. Le Sens de la foi en Allah et l’importance de la foi - With Allah. Le Sens de la foi en Allah et l’importance de la foi - With Allah. Règles et remarques relatives à la compréhension des noms d’Allah. Règles et remarques relatives à la compréhension des noms d’Allah. L’espoir et L'impact d’attestation que nul Dieu autre qu’Allah sur le cœur. ALLAH mon Seigneur. Connaître ALLAH à travers ses noms et ses attributs.

Invitation à la foi sincère. L’importance de la connaissance des noms d'Allah et de Ses attributs. Lorsque la foi en Allah s'éclipse - With Allah. ALLAH mon Seigneur. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় বিষয় - with-allah. আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ - with-allah. মানুষের সাথে আচরণে ঈমান ও তাওহীদের প্রভাব- with-allah. মানুষের সাথে আচরণে ঈমান ও তাওহীদের প্রভাব- with-allah. আল্লাহর মুহাব্বত বা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা - with-allah. ইলাহ ও কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর অর্থ - with-allah. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর ফযীলত - with-allah. ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণে ঈমান ও তাওহীদের প্রভাব- with-allah.

ইসলামে ইখলাসের গুরুত্ব - with-allah. ইখলাসের ফলাফল - with-allah. সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব - with-allah. ‘আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম’ আয়াতের অর্থ - with-allah. নাস্তিকতা ও তার ভয়াবহতা - with-allah. আল্লাহর রহমতের আশা - with-allah. নাস্তিকতা ও তার ভয়াবহতা - with-allah. আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ - with-allah. রব-এর অর্থ - with-allah. আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয় বিষয় - with-allah. আল্লাহর প্রতি ঈমান. আল্লাহর প্রতি ঈমান. सच्चे धर्म के गुण. अमरता की यात्रा सभ्यता के तथ्य. आस्तिकता के सबूत. नास्तिकता का मार्ग या आस्तिकता का? हर मनुष्य प्रसन्नता की तलाश में है, परन्तु इस का मार्ग कहाँ है? ईश्वर के देवत्व होने के सबूत. प्रसन्नता के मार्गदर्शक । सभ्यता के मार्ग के तत्व.