background preloader

OPETUS

Facebook Twitter

Muuramen lukio sur Twitter : "Olipa energiaa ! Kiitos @alexstubb #Muuramenlukio #lukiot #opetus...

SOSIAALINEN MEDIA

OPETUS JA OPPIMINEN. DIGITALISOITUMINEN. Koululaisen tvt-osaamisen arviointi. iPad in the Classroom – Can we make it simpler? With many educational institutions choosing to use tablets for learning, it can be quite intimidating for teachers when faced with so many applications. The diagram below serves to illustrate that less than 20 core apps can play a significant part in the learning process and hopefully temper any trepidation. (with thanks to Greg Hughes @deepexperience1 for his ideas and input) The apps indicated serve to enhance or modify existing practice with scope to be transformational. The extent to which the learning environment can be changed is up to the educator and students.

Twitter and Skype are part of many students’ lives, with immediate contact and communication a must. A PDF annotator and Skitch (with the ability to annotate images) might take a little more getting used to, but are invaluable to the educator with tablets in the classroom. Perhaps the most important collaborative tool however is GoogleDrive. (with thanks to dc12norfolk) (with thanks to Ron Bosch) (with thanks to XMA4education) Opetusmateriaalit | Tieto haltuun -hanke. Tiedonhallintataitojen opetus Tälle sivulle on koottu hankkeessa syntyneitä tiedonhaun opetusmateriaaleja.

Tampereen kaupungin opettajat löytävät lisää aineistoa Moodlen sivulta Tiedonhaku (Heidi Eriksson). Katso myös opetuksen linkkilistoja Diigosta sekä opiskelijalle sopivat linkit Toki-verkkokirjatosta Kaikki aineisto on jaettu CC-BY-SA lisenssillä, eli niitä voi jakaa, käyttää ja muokata vapaasti, kunhan muistaa käyttää samaa avointa lisenssiä. Tiedonhaun työkalupakki, eli alustus tiedonhaun taitoihin Googlen tehokäyttö Valokuvia opetukseen Muu materiaali.

More Trees Equal Healthier Babies & Kids. Email Image © muzixman via morguefile In Portland, Oregon trees flock city streets and neighborhoods like nowhere else, which may be a significant boon to our city’s youngest residents. According to a fascinating study, pregnant women who live in homes graced by more trees are significantly less likely to deliver undersized babies. The study points out that while trees fail to affect rates of premature births, overall, a greener natural environment may positively affect pregnancy outcomes. The study, led by author Geoffrey Donovan, a scientist with the U.S. Forest Service’s Pacific Northwest Research Station in Portland might sound a little far fetched at first, but Donovan points out that so many trees may serve to reduce stress in pregnant women. Image © eyeliam via Flickr Beyond a possible better birth outcome, what are some of the other benefits of having plenty of trees around?

Trees don’t just benefit kids. . + via Oregon Live. Jotenkuten opiskelu tuottaa jotenkuten tuloksia, hyvin opiskelu hyviä tuloksia | OBi! Kokeen jälkeen 7. luokan oppilaat arvioivat omaa maantiedon opiskeluaan näiden kysymysten avulla: Miten opiskelet maantietoa? Tukkimiehenkirjanpidossa eniten vastauksia saaneiden vaihtoehtojen perusteella tyypillinen oppilas opiskelee maantietoa näin: Oppilas valmistautuu oppitunneille lukemalla läksykappaleen YHDEN KERRAN ja opiskelemalla sen JOTENKUTEN. Hän opettelee selkokielisen sivun ERITYISEN HYVIN, kuvat ja kartat JOTENKUTEN, tekstin tummennetut sanat ja avainsanat JOTENKUTEN ja otsikot HYVIN.

Hän tekee tehtävät HYVIN. Oppilas löytää mielestään kappaleen tehtävien vastaukset kappaleesta HYVIN. Oppilas varmistaa, että todella osaa läksykappaleen asioita KYSELEMÄLLÄ ITSELTÄÄN KYSYMYKSIÄ ja TEKEMÄLLÄ TEHTÄVIÄ. Oppilas arvioi, että hänelle sopivia keinoja opiskella läksykappaleen asioita on TEHDÄ TARVITTAVAT TEHTÄVÄT ja KATSOA KIRJASTA, JOS EI MUUTEN OSAA. Oppitunneilla oppilas korjaa ja täydentää tehtävien vastauksia HYVIN, kun opettajan kanssa tarkistetaan tehtäviä. Muita huomioita: Introduction to Slide Design: 7 Rules for Creating Effective Slides. How To Create Presentation Slides That Are Out Of This World by @sl...

TEKIJÄINOIKEUS

SUOMEN KOULULAITOS.