background preloader

Educa 2.0

Facebook Twitter

Muy visitado. WEB 2.0. Xarxa docent eduCAT 2.0 - Espai d'acompanyament i formació. El Projecte EduCAT1x1. Què en pensen els implicats. Recollint les inquietuds que ens heu fet arribar al llarg del darrer curs, Espiral, educació i tecnologia va llançar fa uns mesos una enquesta per a copsar l'opinió de l'entorn educatiu.

El Projecte EduCAT1x1. Què en pensen els implicats.

Com a entitat que representa prop de 800 professionals del món educatiu, i que s’ocupa de la formació de més de dos mil professionals cada any (escoles de formació, autoformació, jornades, etc.), hem seguit i experimentat amb atenció la implantació del projecte Educat1x1 i ens ha fet reflexionar des del primer moment. No han estat poques les persones, ni pocs els mitjans de comunicació, que s’han dirigit a Espiral per a demanar la nostra opinió, la nostra valoració i, també, per què no dir-ho, el nostre suport o recolzament al projecte. També hi ha hagut qui ens ha demanat la formulació de propostes per a resoldre els primers conflictes que la implantació de l’Educat1x1 va provocar (a través de les xarxes socials, però també de les aules, i en el marc de les famílies i del col·lectiu de professionals)

Mapa d'aprenentatge educat 2.0. Què és WEB 2.0?

Mapa d'aprenentatge educat 2.0

En primer lloc, cal dir que la paraula WEB es equivalent a internet. La WEB2.0 té la capacitat de que hi hagi una comunicació en doble sentit. Nosaltres podem llegir com a una flexa cap avall que hi ha a la xarxa i també podem escriure aquesta mateixa xarxa. Per tant, si hi ha una doble flexta vol dir que podem llegir i escriure. Exemples En categories, primer aniria la WEB 2.0, les xarxes socials seria un exemple de WEB 2.0. El Ms Wong també seria un exemple de WEB 2.0 perquè puc veure els marcadors de tots i jo mateixa també tenir aquests mateixos marcadors, aquçi veuríem aquesta doble fletxa. Un programa important que fa referencia aquesta WEB 2.0 és eduCAT 2.0: - El Programa eduCAT 2.0 fa l'ús de les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) a la totalitat dels centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Per construir un mapa d' eduCAT 2.0 he utilitzat un pealtrees que és on es poden veure reflexades totes les pàgines webs més interessants enllaçades.

Materials de formació

JuditRue: Xarxa docent eduCAT 2.0 ht... El caparazón. La Escuela 2.0 obliga a leer más, crea mejor ambiente y educa también a los padres. Me llegaba anoche, cuando estaba a punto de empezar a preparar mi intervención en el Congreso Internacional de Menores en las TIC en Gijón (se trata de ideas y conclusiones muy interesantes y a tener muy en cuenta a la hora de trabajar el tema del que allí trataré, Valores y competencias de la ciudadanía digital del siglo XXI), el mail de Evaristo González Prieto, director del Institut torre del Palau de Terrassa (enlazo a su Slideshare porque encontraréis allí presentaciones de valor en catalán sobre el tema que nos ocupa).

La Escuela 2.0 obliga a leer más, crea mejor ambiente y educa también a los padres.

El título del mail, “Difusión del proyecto Educat 1X1” era ya atractivo, pero su contenido, sobre la difusión de las primeras valoraciones sobre la marcha del proyecto en el centro que dirige, no tiene pérdida. Coincido, en general, con la opinión que Evaristo manifiesta: la Escuela 2.0 significa un cambio sin marcha atrás, una apuesta desde el presente hacia el futuro, impulsada por el Gobierno del Estado y Comunidades Autónomas como la Generalitat de Cataluña.

XTEC. Innovació i recerca. Projecte eduCAT 2.0.