background preloader

Educa 2.0

Facebook Twitter

Muy visitado. WEB 2.0. Xarxa docent eduCAT 2.0 - Espai d'acompanyament i formació. El Projecte EduCAT1x1. Què en pensen els implicats. Recollint les inquietuds que ens heu fet arribar al llarg del darrer curs, Espiral, educació i tecnologia va llançar fa uns mesos una enquesta per a copsar l'opinió de l'entorn educatiu.

El Projecte EduCAT1x1. Què en pensen els implicats.

Com a entitat que representa prop de 800 professionals del món educatiu, i que s’ocupa de la formació de més de dos mil professionals cada any (escoles de formació, autoformació, jornades, etc.), hem seguit i experimentat amb atenció la implantació del projecte Educat1x1 i ens ha fet reflexionar des del primer moment. No han estat poques les persones, ni pocs els mitjans de comunicació, que s’han dirigit a Espiral per a demanar la nostra opinió, la nostra valoració i, també, per què no dir-ho, el nostre suport o recolzament al projecte.

També hi ha hagut qui ens ha demanat la formulació de propostes per a resoldre els primers conflictes que la implantació de l’Educat1x1 va provocar (a través de les xarxes socials, però també de les aules, i en el marc de les famílies i del col·lectiu de professionals) Mapa d'aprenentatge educat 2.0. Què és WEB 2.0?

Mapa d'aprenentatge educat 2.0

En primer lloc, cal dir que la paraula WEB es equivalent a internet. La WEB2.0 té la capacitat de que hi hagi una comunicació en doble sentit. Nosaltres podem llegir com a una flexa cap avall que hi ha a la xarxa i també podem escriure aquesta mateixa xarxa. Per tant, si hi ha una doble flexta vol dir que podem llegir i escriure. Exemples.

Materials de formació

JuditRue: Xarxa docent eduCAT 2.0 ht... El caparazón. La Escuela 2.0 obliga a leer más, crea mejor ambiente y educa también a los padres. XTEC. Innovació i recerca. Projecte eduCAT 2.0.