background preloader

Fyzika

Facebook Twitter

Magnetic tomatoes. EDUCOLAND - Dokumentový server MU. EDUCOLAND - Dokumentový server MU. Aktivity s GPS 3: Měření některých fyzikálních veličin. EDUCOLAND - Dokumentový server MU. Pomůcky pro jednoduché experimenty - Magnetické pole uvnitř závitu. Fyzikální experimenty. Interakce magnetu a cívky s proudem Na závit s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla.

Fyzikální experimenty

Směr síly závisí na poloze magnetu vůči vodiči a na směru proudu procházejícího vodičem. Magnet oscilující v cívce Magnety, vzájemně se odpuzující, oscilují v cívce a tím indukují proud. So, You're Saying Electricity Makes Lower-Fat Chocolate Possible? Hrajeme: Phun - zábavná fyzika. Dvourozměrná grafika nevypadá nijak úchvatně, fyzikální simulace rovněž nezní dvakrát zábavně, avšak i tak se nenechejte odradit, protože budete příjemně překvapeni.

Hrajeme: Phun - zábavná fyzika

Jako hra tento titul rozhodně nevypadá - základní interface vyhlíží spíše jako grafický editor. A funguje podobným způsobem: kreslíte si různé objekty a posléze definujete jejich vlastnosti (hmotnost, pružnost tříštivost atd.). Fantazii se meze nekladou a nad návrhem scény můžete strávit celé hodiny. Ptáte se, k čemu že je to dobré? Ta pravá zábava začne až v okamžiku, kdy spustíte fyzikální simulaci.

Phun se tak stává ideálním společníkem pro všechny, kteří v sobě mají potlačovanou touhu ničit a rozbíjet. Homopolární motor - drátový. Homopolární motor - drátový Ná Vánoce roku 1821, Michael Faraday, chemik a fyzik britského původu vynalezl velmi zajímavý a také velmi jednoduchý stejnosměrný rotační motor, zvaný homopolární.

Homopolární motor - drátový

Tento experiment demonstruje variantu s drátem. Výukové fáze: motivační. Alik.cz, Internet pro děti: Alíkoviny. 16. června 2015 6:00 Můžeš si vyzkoušet, jak se dá bez dotyku zdeformovat tenká kovová fólie.

Alik.cz, Internet pro děti: Alíkoviny

Že je to k ničemu? Omyl. Obdobný princip doslova hýbe světem. Všimni si, že magnet působí na alobal i bez dotyku – na dálku. Převody číselných soustav. Nejtmavší materiál na světě ještě potemněl. Tvůrcům ani nešel změřit. V roce 2014 malá britská firmy Surrey Nanosystems představila materiál, ze kterého téměř doslova přechází zrak.

Nejtmavší materiál na světě ještě potemněl. Tvůrcům ani nešel změřit

Látka nazvaná komerčním názvem Vantablack je ta nejčernější černá na světě. Na fotografiích - a údajně i na vlastní oči - klame lidský zrak tak dokonale, že vytváří iluzi dokonale černé díry v realitě. Odráží tak málo světla, že u objektů Vantablackem pokrytých není možné poznat jejich kontury a prostorové uspořádání. Je život kvantový jev? Nové odvětví biologie klade provokativní otázky. Na začátku 21. století biologové stále zkoumají, co je vlastně život.

Je život kvantový jev? Nové odvětví biologie klade provokativní otázky

Sada projevů, jako je metabolismus, dráždivost, rozmnožování, o nichž jsme se učili na základní škole? Schopnost systému procházet darwinovskou evolucí? Nebo jen specifický způsob, jak kus hmoty nakládá s informacemi? Definicí jsou doslova stovky a pořád „něco“ chybí. Vysvětlení této otázky by mělo určitě značný dopad na celou společnost. V případě života platí to, co kdysi prohlásil slavný fyzik Richard Feynman: „Co neumíme sami vytvořit, tomu nerozumíme“. Fyzikální kabinet GymKT - fyzikální web. 26 Pictures Will Make You Re-Evaluate Your Entire Existence. NASA Goddard Space Flight Center Image / Via visibleearth.nasa.gov.

26 Pictures Will Make You Re-Evaluate Your Entire Existence

NuklFYZullman. F - TEST - Atomová a kvantová fyzika (Mikrosvět) flashcards. Modernifyzika_resene_2.pdf. Test z fyziky t-zm. F - TEST - Atomová a kvantová fyzika (Mikrosvět) flashcards. Testy z fyziky »  RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky učitele z Moravy » Page 3. Hand in Hot Ice. Češi ve statistikách. Třetina má starou CRT televizi a stahuje filmy. České domácnosti opouštějí CRT televizory.

Češi ve statistikách. Třetina má starou CRT televizi a stahuje filmy

Nostalgici si však mohou pořídit například podobný LCD panel vložený do skříně připomínající CRT. | foto: Roman Všetečka, Technet.cz I když se v Česku najde ještě spousta domácností, kde narazíte na CRT televizor, převažují v nich ploché LCD obrazovky. Ty byste v roce 2014 našli u 55 % domácností, z toho 14 procent tvoří modely s LED podsvícením. Přitom ještě v roce 2012 s 56 procenty převažovaly právě CRT obrazovky. Vybavění domácností v ČR televizory. Poměrně stabilní je vybavení plazmovými televizory, které je již třetí rok neměnné a pohybuje se na úrovni deset procent.

How To Build A 5 Gallon Bucket Hydroelectric Generator. With self-sufficiency on the rise in almost every large city, it is common to see people trying to set up their own power or water supply.

How To Build A 5 Gallon Bucket Hydroelectric Generator

Recycling is almost a regular thing now so those who want to live really independently choose a hydroelectric generator as their next DIY project to make. Making such a system is quite easy and actually there is no need for a bunch of extra materials to get in order to begin the whole construction phase. VOLVO LIFEPAINT. Trik, který funguje: Jak poznat nepoužitelnou „tužkovku“? Hoďte ji na zem. Nestává se to úplně často, aby návody z internetu v praxi opravdu fungovaly, ale odborníci z Princetonovy univerzity v USA jeden takový objevili.

Trik, který funguje: Jak poznat nepoužitelnou „tužkovku“? Hoďte ji na zem

V časopise Journal of Materials Chemistry A zveřejnili potvrzení souvislosti mezi kondicí a odrazivostí jednorázové alkalické baterie po nárazu (článek je zdarma dostupný po registraci). Návod, který se na internetu periodicky objevuje nejméně pět let, je tedy opravdu spolehlivý, o čemž se můžete přesvědčit i na připojeném videu. GES-ELECTRONICS. Stamat_press. Spektra látek. DESKOVÉ VZDĚLÁVACÍ HRY, Záchranný kruh. BAKALARSKA_PRACE. Demonstracni_elektrina. Fyzikální a chemické pokusy. Věda - Aktuálně.cz. Věda Šest a půl hodinová procházka ve vesmíruAstronauti na ISS podnikli celkem tři výstupy do otevřeného prostoru. Jejich cílem bylo připravit podmínky pro přijímání soukromých lodí v rámci programu Commercial Crew Programme.Akademie vědvěda2. 3. 3:18 Akademie věd. Jak hustá je neutronová hvězda? Gravity Visualized. Jak funguje digitální gyroskop? Princip toho, proč iPhone dokáže určit, v jaké je poloze.

Všetci určite dobre poznáme vlastnosť dnešných smartfónov, že pri každom otočení zariadenia sa otočí aj samotný obraz. Untitled. HPHK. Izochorický děj. Chemický pokus - Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led) Databáze chemických pokusů Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led) Pomůcky:zkumavka, lžička, vodní lázeň (velká kádinka, trojnožka, azbestová síťka, kahan), sirky, Petriho miska Chemikálie:pevný CH3COONa∙3H2O, voda Postup: Do zkumavky dejte asi 5 cm vysokou vrstvu trihydrátu octanu sodného a přidejte 10 kapek vody. Je libo zmrzlinu? 2602_Tani_a_tuhnuti_II - 02 Tání a tuhnutí II.pdf. Galinstan. Galistan, Galinstan je eutektická slitina gallia, india a cínu ve složení: 68,5 % Ga, 21,5 % In, 10 % Sn patřící do skupiny nízkotajících slitin.

Název vznikl z počátečních písmen Gallium, Indium a Stannum (latinsky cín). Oproti ostatním nízkotajícím kovům/slitinám se vyznačuje relativně nízkou toxicitou a vysokou stálostí. Odpovědna. Odpověď: Doporučuji, abyste si to sám vyzkoušel. Budeme rádi, když nám pak podáte zprávy o svém experimentování, ať už to dopadne jakkoliv. Zmíněný jev je v odborné literatuře znám pod názvem Mpemba effect (Mpembův jev) podle spoluautora článku, díky kterému bylo toto téma v minulém století "znovuobjeveno". Mrznutím vody jsem se zabýval ve své diplomové práci, z níž zkráceně ocituji závěr: Teplejší voda skutečně může za stejných výchozích podmínek (až na rozdílné počáteční teploty) zmrznout v celém svém objemu dříve než voda původně studenější.

Není to však pravidlem a zdá se to být spíše méně obvyklé. Untitled - Td2b5_sn.pdf. Experiment – Tepelná roztažnost. 07 Teplotní roztažnost pevných látek - 07 Teplotní roztažnost pevných látek.pdf. Rotter M.: Pokusy s kapalným dusíkem (Veletrh 7, Praha 2002) / Sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Rotter M. Kapalný dusík je obecně dostupné kryogenní médium, s jehož pomocí je možné se skromnými prostředky předvést řadu názorných fyzikálních experimentů.

Některé z nich si v tomto příspěvku připomeneme. Kapalný dusík je bezbarvá tekutina, která za normálního tlaku vře při teplotě 77,35 K (neboli 195,8 °C). Hustotou je blízký vodě, ρ = 804 kg/m3, jeho viskozita (η = 0,16.10-3 Pa.s) je asi šestkrát menší než viskozita vody. Z jednoho litru kapaliny vznikne odparem asi 680 litrů plynu (za normálního tlaku a při 20°C). Zacházení s kapalným dusíkem nepředstavuje žádné zvláštní zdravotní nebo bezpečnostní riziko. Proč někdy nejde otevřít mraznička? Otevřete mrazničku, něco z ní vyjmete ven a zavřete ji. Pak si vzápětí vzpomenete, že ještě něco si z ní potřebujete vzít. Vezmete za její madlo a dveře nejdou vůbec otevřít. Po nějakém čase však povolí a mnohdy se zvýšenou silou dvířka otevřete. Co dveře mrazničky drží? Na vině je těsnění mrazničky. Při otevření mrazničky se do ní dostane teplejší vzduch, který po zavření dvířek je v mrazničce prudce ochlazen.

I když dvířka výborně těsní, přesto mraznička není vzduchotěsná, a tak se po určitém čase tlaky vyrovnají a pak se dveře opět dají lehce otevřít. Polák Z.: Teplo v experimentech (Veletrh 10, Praha 2005) / Sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Polák Z. V následujícím textu je popsáno několik námětů využitelných při probírání učiva o teple, šíření tepla, tepelných strojích. Jak si sestavit lihový kahan či kalorimetr, využít termocitlivý papír, udělat tepelný stroj, názorně ukázat činnost tzv. heat pipe – tepelné trubice a něco pro zajímavost navíc. Mají-li se žáci vlastní činností seznamovat s teplem a teplotou, je nutno mít k dispozici větší množství jednoduchých zdrojů tepla. Optický hranol »  RNDr. Vladimír Vaščák - osobní stránky učitele z Moravy. Optické hranoly. Zrak. Barvy. E53 - Difúze. NeoCube Electric Motor. Grill Gas Check Tip. Posted on 20 June 2011. PORT TV — Hledání nuly — PORT. Odpovědna. ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 - Výukové materiály. Výukové materiály - vše pro Vaši výuku! - vyukovematerialy.eu.

Fyzikální kabinet GymKT - fyzikální web. Physics Flash Animations. We have been increasingly using Flash animations for illustrating Physics content. This page provides access to those animations which may be of general interest. The animations will appear in a separate window. The animations are sorted by category, and the file size of each animation is included in the listing. Microsoft Word - moduly_F.doc - moduly_F.pdf. Fyzikální JAVA aplety. Podpůrné materiály pro tvorbu prezentací na interaktivní tabuli: Vysočina Education. Interaktivní tabule.

Fyzikální kabinet GymKT - fyzikální web. Cicha_Podpurne_elektronicke_materialy.pdf. AP Biology Lab 1: Diffusion and Osmosis. Reflection rainbows formation. EDUin. Coursera. Hodnotíme hry pro vaše děti. Měkké dovednosti. Jdeme do školy - Jdeme do školy. Mimo školu – vzdělávejte se po svém. Khan Academy.

Khanova škola. Bez nadpisu - Fyz2-01.pdf. 6. díl: Proč s různými brýlemi vidíme jinak (lom světla) Fyzika 8 ... OPTIKA 7 ... Lom světla. 5103_Lom_svetla - 5103_Lom_svetla.pdf. 04 Lom světla II - 04 Lom světla II.pdf. Optika jednoduše. Dopadá-li světlo na rozhraní dvou optických prostředí (o různých indexech lomu), pak se částečně odráží a částečně prochází z jednoho prostředí do druhého. Tento jev nazýváme odraz a lom světla. Index lomu optického prostředí n je veličina daná poměrem rychlosti světla ve vakuu c a rychlosti světla v v daném prostředí. Pro index lomu platí: n = c / v Index lomu vzduchu: n = 1,000 272 Index lomu vody: n = 1,33.