background preloader

Chemie

Facebook Twitter

Geosmin. Geosmin is an organic compound with a distinct earthy flavor and aroma produced by a type of Actinobacteria, and is responsible for the earthy taste of beets and a contributor to the strong scent (petrichor) that occurs in the air when rain falls after a dry spell of weather or when soil is disturbed.[1] In chemical terms, it is a bicyclic alcohol with formula C12H22O, a derivative of decalin.

Geosmin

Johnson & Johnson má zaplatit 1,8 miliardy kvůli případu úmrtí na rakovinu – Novinky.cz. Jackie Foxová z Birminghamu v Alabamě zemřela na rakovinu vaječníků loni ve věku 62 let.

Johnson & Johnson má zaplatit 1,8 miliardy kvůli případu úmrtí na rakovinu – Novinky.cz

Pudr používala desítky let. Právníci rodiny u soudu tvrdili, že firma věděla o zdravotním riziku výrobku a nevarovala zákazníky. „Bylo jasné, že se snaží něco zakrýt. Stačilo, aby na to dali varování,” řekla agentuře Bloomberg předsedkyně poroty ze St. Louis Krista Smithová. Po celých USA probíhá více než tisíc podobných případů, uvádí BBC. Johnson & Johnson obvinění odmítá a chystá se odvolat. „Cítíme soustrast s rodinou, ale jsme pevně přesvědčeni, že zdravotní nezávadnost kosmetického pudru potvrzují desítky let vědeckých výzkumů,“ uvedla v reakci mluvčí Johnson & Johnson. Již od roku 2009 sdružení Kampaň za bezpečnou kosmetiku tlačilo na společnost Johnson & Johnson, aby nepoužívala u svých produktů některé složky. Chemicron. Cviceni konc. osm.tlak pH. Chemie planety [Bouřka, blesk a hrom] Chemical Party. The Science Spot.

Ramsay tuk na zábrusy. Brainiac Alkali Metals. Studiumchemie.cz - Podpora výuky chemie na ZŠ a SŠ. Chemický pokus - Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led) Databáze chemických pokusů Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led) Pomůcky:zkumavka, lžička, vodní lázeň (velká kádinka, trojnožka, azbestová síťka, kahan), sirky, Petriho miska Chemikálie:pevný CH3COONa∙3H2O, voda Postup: Do zkumavky dejte asi 5 cm vysokou vrstvu trihydrátu octanu sodného a přidejte 10 kapek vody.

Chemický pokus - Pokus s octanem sodným (Chemický krápník, Horký led)

p1vschthodinymodernichemieiaii.pdf. Co je osobnostní a sociální výchova - Odyssea.cz. Osobnostní a sociální výchova (OSV) je od září 2007 povinným obsahem vzdělávání na všech základních školách a osmiletých gymnáziích v České republice.

Co je osobnostní a sociální výchova - Odyssea.cz

Jedná se o tzv. průřezové téma, které má prostupovat celou školní výukou od 1. do 9. třídy napříč předměty, projekty, semináři a školními prožitkovými kurzy. Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na rozvoj osobnosti, sociálních dovedností a morálních postojů žáků ve škole. Používá praktické prožitkové metody vyučování. Někteří učitelé a ředitelé škol považují osobnostní a sociální výchovu za natolik důležitou, že na ní zakládají svůj školní vzdělávací program. OSV vnímají nejen jako příležitost k rozvíjení osobnosti žáků a dobrých mezilidských vztahů ve třídách, ale také jako základní podmínku efektivního vyučování.

Texty v části webu „Co je OSV“ jsou převzaty z naší příručky Jak na osobnostní a sociální výchovu? Chemie hrou - databanka domácích pokusů. Chemický pokus ve výuce chemie zaujímá nenahraditelnou roli.

Chemie hrou - databanka domácích pokusů

Žáci díky účasti na chemickém pokusu dosahují nejen zvýšené pracovní aktivity, ale především samostatné a tvořivé činnosti. Právě na schopnosti samostatně pracovat a myslet, logicky uvažovat a vyvozovat či zručně pracovat s laboratorními pomůckami, se v současné době v souvislosti se zaváděním Rámcového vzdělávacího procesu, bere zvláštní zřetel. Chemický pokus má obrovský přínos ve výuce chemie při získávání intelektuálních i manuálních dovedností žáků a také jako významný motivační prvek.

Pokud se pedagog rozhodne využít konkrétní chemický pokus při probírání určitého učiva, je velmi důležité zvážit, zda pokus bude pro žáky zjišťující či dokládající. Zjišťující pokus bude sám zdrojem nových poznatků, zatímco dokládající pokus bude žákům již známé poznatky dokládat a ujasňovat. Pokusy zjišťující, při jejichž provádění se žáci obohacují novými poznatky, jsou pro poznávací proces hodnotnější než pokusy dokládající. Ševčíková dipl. - 113564-116638312.pdf.

Chemie - Zápisky z hodin - Předměty ZŠ+SŠ - Studijní podklady - SEMINÁRKY - KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, kurzy, testy, nulté ročníky. Aldehydy a ketony V první části práce jsou uvedeny obecné informace o aldehydech a ketonech.

Chemie - Zápisky z hodin - Předměty ZŠ+SŠ - Studijní podklady - SEMINÁRKY - KamPoMaturitě.cz - přijímací zkoušky, kurzy, testy, nulté ročníky

Areny. Chemický pokus - Zapálení kahanu bez zápalek. Databáze chemických pokusů Zapálení kahanu bez zápalek Pomůcky:hodinové sklíčko, lžička, kapátko, tyčinka, lihový kahan, (azbestová síťka) Chemikálie:pevný KMnO4, konc.

Chemický pokus - Zapálení kahanu bez zápalek

H2SO4, (ethanol) Postup: Na hodinové sklíčko dejte asi půl malé lžičky manganistanu draselného, ke kterému přikápněte cca 3 kapky koncentrované kyseliny sírové, aby vznikla kaše. Příprava učitele na hodinu. Pokračování výsledků hledání Formulář pro přípravu modelové hodiny Formulář pro přípravu modelové hodiny. 1.

Příprava učitele na hodinu

Název (téma) ...učitel zadá úkol jednotlivcům: „Napiš 10 charakteristik, znaků, vlastností, které vyjadřují tvou ... Chemie.gfxs.cz - Chemický vzdělávací portál. Microsoft Word - c_Martincekova - c_Martincekova.pdf. Microsoft Word - Dokument1 - Diplomova_prace.pdf. BCKONECNA_VERZE.pdf. Solarova-metodika-vyuky-chemie-na-2-stupni-zs-a-ss.pdf. Stavba atomu. Text článku: Obsahem článku je návrh přípravy na vyučovací hodinu chemie týkající se tématu Stavba atomu.

Stavba atomu

Příprava obsahuje několik úloh v podobě pracovního listu. V průběhu hodiny dochází ke střídání různých aktivit žáků, což by mělo přispět ke zkvalitnění výuky. Vyplněním pracovního listu si žáci nejprve zopakují pojmy známé ze základní školy či nižšího gymnázia, a to formou individuální i skupinové práce. Navázáním na úlohy z pracovního listu učitel vysvětlí nové pojmy. Hodinu řadíme do tematického celku Struktura a vlastnosti prvků a sloučenin, který bývá probírán v rámci obecné chemie v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, což odpovídá 3. ročníku šestiletého a 5. ročníku osmiletého gymnázia.

Chemistry Highlights - What Happened and When? Chemistry Timeline. Microsoft Word - Timeline for Core Chemistry.doc - Timeline for Core Chemistry.pdf. Timeline html. We would like to invite you to suggest other items for inclusion in the chemsoc timeline.

timeline html

All genuine suggestions will be considered and those accepted will be credited to the individual responsible! Chemistry Highlights - What Happened and When? Chemistry History. Chemistry Timeline - Chronology of Major Events. Timeline of chemistry. The timeline of chemistry lists important works, discoveries, ideas, inventions, and experiments that significantly changed humanity's understanding of the modern science known as chemistry, defined as the scientific study of the composition of matter and of its interactions.

The history of chemistry in its modern form arguably began with the English scientist Robert Boyle, though its roots can be traced back to the earliest recorded history. Early ideas that later became incorporated into the modern science of chemistry come from two main sources. Archaické názvosloví prvků Presla a Amerlinga v době národního obrození. Microsoft Word - Ksicht-1-1.doc - ksicht-1-1.a5.pdf. Archaické názvosloví prvků Presla a Amerlinga v době národního obrození. Řešení čtvrté lekce - Kurs praktické alchymie. Téma: amylum Ve čtvrté lekci jste se seznámili s látkou zvanou amylum, jejím výskytem a způsobem, jak ověřit její přítomnost ve zkoumané surovině. Nyní si povíme o amylu trochu podrobněji, ale nejprve obrázek struktury amyla, jak ji zaznamenávají mudlové: Amylum má sice veliké částice, ale jejich stavba je nesmírně prostá.

Jsou složeny z naprosto stejných stavebních jednotek - cihliček, jimiž jsou částice hroznového cukru, glukosy. Tyto částice jsou spolu zvláštním způsobem pospojovány do dvou různých struktur, jejichž spojením pak vzniká amylum. Amylum se vyskytuje ve všech potravinách obsahujících mouku, dále ho lze hojně najít v masných výrobcích nižší kvality, v pomazánkovém másle či lepidle. Teoretické otázky: Opět nedělaly potíže, slovo chaluzík je jiným názvem pro jód, pochází od slova "chaluha", neboť tyto mořské řasy jsou vydatním zdrojem zmiňovaného prvku.

Fotografie: Dále následuje zkoumání přítomnosti amyla v různých potravinách i nepotravinách. Zpět na hlavní stránku.