background preloader

Archives ouvertes

Facebook Twitter

SHERPA - JULIET - Research funders' open access policies. DRIVER - Digital Repository Infrastructure for European Research. Institutional Repository Bibliography. OAPEN.ORG. UNECA IR Home. Www.open-access.hu. Openaccess.nl. OPENARCHIVES.IT. Open access. Open access för vetenskapliga publikationer ger ökad synlighet och tillgänglighet Open access – publicering av vetenskapliga resultat fritt på internet – skapar en ökad tillgänglighet för resultaten av dagens forskning och lägger en grund för framtida forskning.

Open access

Open access är idag på väg att bli normen för att sprida vetenskaplig information på nätet. Att resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla framstår som allt mer självklart för alla som är involverade i dagens forskning. Kravet på fri tillgänglighet till forskningspublikationer ställs nu både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter. Vad är OpenAccess.se? Open-Access.dk. Home Page - Directory of Open Access Repositories. Journées d’étude sur les Archives Ouvertes. Actualités. Open Archives Initiative. CCSd - Centre pour la Communication Scientifique Directe.

Archives Ouvertes. Libre accès à l'information scientifique et technique.