background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Den magiska dörren. Romanprojekt. Den magiska dörren -ett romanprojekt. Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Tryck på länken för att ladda ner en utskriftsvänlig version: Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett romanprojekt för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Den magiska dörren -ett romanprojekt

Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära romanprojekt Huset. Saga med tarning. Skrivprocessen bedömning. Bajenpedagogen. Kamratrespons innebär att du tar hjälp av dina kamrater för att skapa bra texter och för att utveckla ditt skrivande.

Bajenpedagogen

Det innebär också att du på motsvarande sätt ger dina kamrater skrivstöd. Utgångspunkter för kamratrespons Tänk positivt och var konstruktiv.Försök att vara så konkret som möjligt, motivera och ge exempel. Arbeta så här när du får respons Kom ihåg att den text som du skrivit inte är den färdiga produkten, utan bara ett utkast som ska bearbetas. Använd den här mallen som utgångspunkt när du ska ge respons på en kamrats text. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. - Vad vet ni om Sverige?

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse

Gunilla Lindberg ställer frågan till sina fjärdeklassare som får i uppgift att två och två skriva ner vad de kan. "Stockholm är Sveriges huvudstad", "Det är förbjudet att slå barn i Sverige", "Sveriges prins heter Carl Philip". Högarna med lappar växer men efter ett tag börjar det gå lite långsammare, eleverna går och kollar på kartan och börjar diskutera: Hur var det, var Gotland Sveriges största ö? Att skriva sig till läsning … och lite till. Mitt öppna klassrum. 3. Skriva.

Checklista skriva faktatext. Bedömningsmatris berättande text år 4-6. Att arbeta med noveller. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

PP: Noveller. Matris. Skriva novell. Read, Write, Compete... And Get Published! Storyboard That - The Internet's Best Storyboard Creator. The Art Of Storytelling » Home. Ett "fruktfat" av tips och idéer från skolans värld grundat i Pedagogiska Planeringar! Efter att ha läst Dylan Wiliams bok nu det sista så blev jag sugen på att bläddra tillbaka i min gamla litteratur och märker att det finns många tankar som hänger ihop med de tankar som jag reflekterade kring när jag läst Att följa lärande.

Säkert självklarheter för många men för mig är det viktigt att få sätta egna ord på mina tankar. Samla det jag läst, sett och hört och sammanfatta mina tankar. Lektion-se_17500_Sv_Berattelsekort. Lektion-se_10296_berattelsekort. Lektion se 18202 Min skrivnyckel. Skriva berättelse. Lässtrategier på argumenterande text - Två pedagoger - ett klassrum. Våra ettor ska snart skriva argumenterande texter.

Lässtrategier på argumenterande text - Två pedagoger - ett klassrum

Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berättar-10:an

Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. ROMANPROJEKT. Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning.

ROMANPROJEKT

Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån… Story Maps. Story Map. Drama Map. Anders & S rens skriv vningar. Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor.

Anders & S rens skriv vningar

Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. Det finns oändligt många händelser i böckerna som har hänt oss själva, någon vi känner eller som vi hört talas om. Att alltid ha en anteckningsbok till hands för att skriva ner idéer är vårt bästa tips. Ett annat väldigt bra sätt att träna på ditt eget skrivande är att läsa andras berättelser. Läs hur andra har gjort när de har beskrivit känslor, dofter, färger eller smaker.

Mystudyweb - Läxhjälp och undervisning online. Svenska. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Svenska

KLICKA HÄR! Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. KLICKA HÄR! Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Svenska åk F-6. Nytt om Läslyftet! Har du sett?

Nytt om Läslyftet!

Kolla in! Hösten 2015 startar det. Huvudmän kan nu, mellan 4 december och 23 januari, söka stadsbidrag för handledare som ska stödja lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Läslyftet bygge på antagandet att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande.

Om läsning, del 6: LUS (del 2) De flesta läsare på den här bloggen vet nog att jag är förtjust i Läsutvecklingsschemat. Anledningen är enkel. Det är ett lättarbetat verktyg som fokuserar på var jag ska sätta in mina insatser, oavsett om jag är lärare eller rektor. I hela mitt yrkesverksamma liv inom skolan, vikariat när jag pluggade undantaget, har jag arbetat med LUS. Först 9 år som lärare och sedan 5,5 år som skolledare. Jag vet av egen erfarenhet att LUS fungerar mycket bra.

Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. Genrepedagogik i Rinkeby. Stjärnläsare smart läsare. Dagboken-Ett-romanprojekt1.pdf. Skrivprocessen arbetsgång 2. Skrivprocessen arbetsgång 1. Helt rätt bok! Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen4. Skrivprocessen5. Skrivprocessen3. Skrivprocessen2. Skrivprocessen1. Skrivprocessen bedömning. Reading Workshop Strategies. Reading Workshop is a powerful way to structure your reading class. Using this model involves encouraging your students to choose their own books as well as providing significant amounts of time for them to read independently. By allowing your students to choose their own books, you can foster a love of reading that will last a lifetime.

Research shows that when children spend more time reading, they become better readers. With a little guidance and encouragement from a teacher who loves to read, students can learn to select appropriate books and discover joy in reading. To find out more about this approach, select one of the topics below or scroll through the items on this page. ~ Laura Candler. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs högt. Dagens 5. Skribentens delar. Smart läsare. EN LÄSANDE KLASS. Lässtrategier framsida. Läsfixare-bokmärke. Läslogg s1. Läslogg s2 Spågumman fakta. Läslogg s3 Detektiven. Läslogg s3 Detektiven. Romanprojekt. Läslogg s4 Konstnären. Läslogg s5 Reportern. Läslogg s6 Reportern på djupet.

Läslogg s7 Reportern under ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s8 Reportern på ytan. Läslogg s9 Cowboyen. Läslogg s10 Cowboy - Spågumma. Läslogg s11 Stjärnläsaren fakta. Läslogg s12 Stjärnläsaren. Berättelseschema Cowboyen. Ljud- och bildordlista, Bildteman. Unga Fakta - en sajt för nyfikna!

Download Free ESL Flashcards and Printables. GratisSkola.se. Download Free ESL Flashcards and Printables. Printables List. Svenska- och mattehäfte med jultema.