תהליכי למידה

Facebook Twitter

Www.mobila.co.il/images/downloads/1kbwc_dvorak.pdf. הבלוג של דביר קפלן תיקשוב וחינוך. המסקנה הבלתי נמנעת הינה שהתלמידים חווים את ההערכה כרב ממדית ואינם מתמסרים באופן מוחלט למשתנים המשפיעים באופן אובייקטיבי על ציוניהם בשיחות הסיכום שביצעתי עם תלמידים לאורך השנה, נאמרו נקודות רבות לשיפור ולשימור, אבל אחת מהנקודות חזרה על עצמה יותר מהאחרות והיא נגעה לנושא ה”פירגון”, התלמידים לא הבינו מדוע במערכת המשו”ב (מערכת ניהול ההערכה עמה בית ספרנו עובד) מופיעות בעיקר הערות בעלות גוון שלילי וישנה פנקסנות בכל הנוגע להערות החיוביות, כל ניסיונותיי להסביר לתלמידים את הסיבות לכך עלו בתוהו ובסופו של יום הם הרגישו הערכה רבה יותר למורים אשר מסוגלים לתת להם את ה”פרגון” החיובי על בסיס יומי/שבועי, גם אם אין השלכה לפרגון זה על הציונים שלהם וגם אם הערכה זו נשארת במישור הווירטואלי, בתור הערה המופיעה בתור סימון חיובי במערכת המשו”ב.

הבלוג של דביר קפלן תיקשוב וחינוך

המסקנה הבלתי נמנעת הינה שהתלמידים חווים את ההערכה כרב ממדית ואינם מתמסרים באופן מוחלט למשתנים המשפיעים באופן אובייקטיבי על ציוניהם. כמו תלמיד בבית הספר היסודי, המחכה בכל יום לקבל את החיוך הצהוב ( “חייכני” כפי שאימי קוראת לו) שהמורה הדביקה על בריסטול המקובע בקיר הכיתה. הבלוג של אורנית פרידמן תיקשוב וחינוך. השימוש בטלפון נייד בזמן שיעור אסור אצל מרבית המורים ומרבית בתי הספר אוכפים זאת באמצעות תקנון בית ספרי.

הבלוג של אורנית פרידמן תיקשוב וחינוך

אבל במציאות מכשיר הטלפון הנייד הוא חלק בלתי נפרד מילדינו. מכשיר הטלפון הנייד מהווה אמצעי תקשורת, יומן, כלי משחק, מצלמה, מסרטה ובאמצעות אפליקציות שונות נתן לעשות בו עד המון שימושים רבים. מאמרים אקדמיים על חינוך.

לב"פ

חזונו של הרצל. מורים אלופים : שיטות ההוראה של דאג למוב. מורים אלופים : שיטות ההוראה של דאג למוב, הד החינוך, אוגוסט 2012 , עמודים 32-43.

מורים אלופים : שיטות ההוראה של דאג למוב

במשך 12 שנים צפה דאג למוב (Lemov), מורה לספרות לשעבר ומנהל רשת Uncommon Schools, במאות מורים טובים ("מורים אלופים" בלשונו) בכיתות ברחבי ארצות הברית, צילם וניתח את התנהגויותיהם כדי לגלות מה הם עושים ולהעביר זאת למורים אחרים. את לקחי התצפיות שלו הוא פרסם בספר Teach Like a Champion: 49 Techniques that Put Students on the Path to College ("למד כמו אלוף: 49 טכניקות שמעלות תלמידים על המסלול למכללה"). לספר מצורף תקליטור של מורים אלופים בכיתותיהם. למוב התעניין במיוחד במורים שהצליחו להביא תלמידים מאזורי מצוקה להישגים. הוא צפה בהם ושם לב לפרטים – לאופן שבו הם מברכים את התלמידים בתחילת יום לימודים, ממתינים לתשובות, נעים בכיתה – בניסיון להפיק מהתנהגויותיהם טכניקות, הכוללות כמה שיטות, של הוראה טובה.

תיקי עבודות

מישחוק תהליכי למידה. Project Zero. 10 EdTech Incubators Aiming To Change Education Forever. Teaching Techniques And Classroom Culture For Third Grade Math. Classroom Management. Smart Classroom Management.

Teaching Channel: Videos, Lesson Plans and Other Resources for Teachers. Silent Communication Signals For Classrooms And Schools. מכון ברנקו וייס. אחד המרכיבים העיקריים והבסיסיים של גישה זו הוא ייצוג של החשיבה באופן חזותי או מילולי וזאת כיוון שחשיבה של תלמידים הופכת עמוקה יותר כאשר הם משוחחים, כותבים או מציירים את הרעיונות שלהם (Visible Thinking Pictures in Practice).

מכון ברנקו וייס

גישת החשיבה הגלויה מאופיינת בשגרות חשיבה (Thinking Routines) שהן "אוסף נרחב של פרקטיקות, שניתן להתאימן להקשרים שונים. " "לחשיבה הגלויה שתי מטרות: הראשונה – לטפח מיומנויות ונטיות חשיבה בקרב תלמידים; והשנייה – להעמיק בלמידת התכנים. " יאיר פרבי - Yair Farby. טיפוח מודעות לתהליכי למידה של תלמידי כיתה ג' באמצעות פורטפוליו "מציג"