background preloader

Systemisch performance management

Facebook Twitter

Asynchrone wederkerigheid, een video. Boekenpodium garant 270912. The wisdom of the fringes? Cynefin. The Cynefin Framework. De verandering is er eerder dan de strategie. ‘De verandering is er eerder dan de strategie.’

De verandering is er eerder dan de strategie

Twitter kennen we al vanaf 2006. En sinds 2010 hebben organisaties voor het eerst, met dank aan Youp, een afdeling Webcare en denken na over hun 2.0-strategie. Het is in de veranderkunde een bekend fenomeen: eerst moet de nieuwigheid passen in ons ‘denkwereldje’ pas later worden we ons bewust dat nieuwe systemen, zoals web 2.0, andere spelregels kennen met nieuwe slimmeriken. In de oude wereld van de 20ste eeuw sloten we onszelf en onze medewerkers er bij voorkeur vanaf en in de nieuwe wereld (21ste eeuw) maken we ons ineens druk over het web-imago van onze organisatie. Jij bent misschien niet geïnteresseerd in de Chaostheorie, maar de Chaostheorie is dat wel in jou. Life is a curve (where are you on it?) Ongewild maakte Fortis met een reclamefilmpje in 2008 de eigen ondergang, het einde der tijden, via een mooie animatie bekend. Dit item is alleen beschikbaar voor leden. Word nu gratis lid Lees meer voordelen »

The Fifth Discipline. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (Senge 1990) is a book by Peter Senge (a senior lecturer at MIT) focusing on group problem solving using the systems thinking method in order to convert companies into learning organizations.

The Fifth Discipline

The five disciplines represent approaches (theories and methods) for developing three core learning capabilities: fostering aspiration, developing reflective conversation, and understanding complexity. The Five Disciplines[edit] The five disciplines of what the book refers to as a "learning organization" discussed in the book are: "Personal mastery is a discipline of continually clarifying and deepening our personal vision, of focusing our energies, of developing patience, and of seeing reality objectively. Systems Thinking and the Learning Organization. Peter Senge’s vision of a learning organization is a group of people who are continually enhancing their capabilities to create what they want.

Systems Thinking and the Learning Organization

You never walk alone. Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet? - Jonge Bazen. Het idee dat iedereen alles kan leren is niet langer houdbaar.

Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet? - Jonge Bazen

We worden geboren met een genetische erfenis. Daarbij bepaalt het klimaat in de baarmoeder hoe de dingen bij ons zich voor de rest van ons leven ontwikkelen. Dingen gaan daar al vast liggen. Kwaliteiten en beperkingen. De eerste jaren na onze geboorte ontwikkelt zich dat verder, en tegen de tijd dat cultuurinvloeden zich laten gelden, zijn we allang geen onbeschreven blad meer. Onze religie en levensopvattingen vormen zich in het milieu waarin we opgroeien. Ook onze snelheid van leren is bepaald door dit soort factoren. Bij veranderingen in organisaties is dit te weinig gedaan. Het recente neurowetenschappelijk onderzoek laat zien, dat willen echter ook een kwestie van kunnen is. Je kunt medewerkers bij een verandering niet standaardiseren, en dat gebeurt wel.

Een andere aspect dat bij acceptatie van veranderingen een rol speelt hangt samen met groepsgedrag. Living Systems Coaching. Systemisch Performance Management door D. (Dries) van Nieuwenhuyse, S. (Simonne) Vermeylen, P. (Philippe) Devos. Boekvoorstelling Systemisch Performance MANAGEMENT - 05.06.2012 - H... Weg met het slachtofferschap: 10 liedjes. De overstap, van het bedrijfsleven naar docent zijn, was heftig.

Weg met het slachtofferschap: 10 liedjes

Naast allerlei andere dingen liet ik me voor het eerst in mijn leven echt langdurig in de slachtofferrol duwen. Dingen overkwamen me …. In “Door de bomen het bos zien” las ik de volgende zin: Systeemgericht leiderschap op basis van principes streeft naar de uitroeiing van slachtofferschap in alle hoeken en gaten van de organisatie En ergens landde het besef een goed werkend systeem heeft zelfbewuste mensen, nodig geen slachtoffers. Luisteren naar muziek, op weg naar en van het werk, heeft daarbij geholpen. Derek Sivers: How to start a movement. Managers als hoeders van Levende Systemen. De 2012 editie van Licht op Leren - georganiseerd door het VOV – zit er weer op.

Managers als hoeders van Levende Systemen

Het thema was “De organisatie van de toekomst.” Heel wat VOV-mensen hebben maanden samen gewerkt om ook weer van deze editie een schitterende dag te maken. Proficiat aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. Zelf werd ik uitgenodigd om een Pecha Kucha te geven over zwermintelligentie. Dat vond ik behoorlijk spannend en tegelijkertijd dwong deze vorm me om naar de essentie van mijn boodschap te gaan. Wil je de beelden volgen die de Pecha Kucha ondersteunden. Managers aan het kruis? Als je mensen hoort praten over de organisatie van de toekomst dan hoor je vaak kreten als “vlakkere organisatie”, “meer zelfsturing”, ” meer autonomie”. Er is een intern gericht proces dat de interne stabiliteit van het Levende Systeem waarborgt. Van machine naar Levend Systeem In een eerder stabiele context is vooral het proces dat zorgt voor interne stabiliteit cruciaal.

Manage the system, not silos. I’ve heard that if you cut a hologram into pieces, each piece contains all the information of the whole.

Manage the system, not silos

I’ve never tried it, but I like the idea that each part is a microcosm of the whole thing. Vogelzwermen: geen periodiek systeem, wel modelleerbaar  Spreeuwen en bijen en haringen: in grote groepen bijeen lijkt het alsof zwermen en scholen een eigen leven hebben.

Vogelzwermen: geen periodiek systeem, wel modelleerbaar 

Ze draaien en keren en steeds ontstaan nieuwe patronen en vormen. Vroeger dacht men dat het telepathie was… nu laten computermodellen iets anders zien. Zandlopers Video-opnamen van spreeuwenzwermen die rondvliegen blijken overal ter wereld een variatie te vertonen. Zwermen die veranderen van trechters naar zandlopers, verdichtingen en verdunningen; volgens Hemelrijk komt het allemaal voor. ”Ik wilde nagaan of zelforganisatie van de vogels hier afdoende verklaring biedt”, aldus Hemelrijk. In een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift PloS ONE beschrijven Hemelrijk en wetenschappelijk programmeur Hanno Hildenbrandt met het computermodel StarDisplay een aantal oorzaken van de variatie van vormen van spreeuwenzwermen.

Boven de Groningse velden kun je het soms zien, grote wolken van spreeuwen, boven Rome bijna iedere middag in de nazomer. Me, myself and I in cocreatie. Naar een nieuwe grondhouding voor samenwerken. « Over Ontwikkelen en Opleiden. In een individualistisch gerichte maatschappij is ‘me, myself and I’ een veelgebruikt maar ongehoord uitgangspunt.

Me, myself and I in cocreatie. Naar een nieuwe grondhouding voor samenwerken. « Over Ontwikkelen en Opleiden

We doen sociaal en samen maar zijn eigenlijk gericht op onze eigen individuele ontwikkeling en succes. Cocreatie is dan ook volstrekt onmogelijk vanuit dit perspectief en heeft een andere grondhouding nodig om te kunnen bestaan. Die andere grondhouding leerde ik kennen door de uitroep van mijn Afrikaanse dansleraar tijdens repetities: ‘Let op! Ik ben, wij zijn!’. The Process is the Leader deel I. Flot-Ch-VK. Bososs : Is dit nog steeds ...