background preloader

Mindset / drive for learning

Facebook Twitter

Een belangrijke tip om als leidinggevende te kunnen groeien (quote week 48 jaar 2014) In quote 43 van dit jaar hebben we het al gehad over mindset.

Een belangrijke tip om als leidinggevende te kunnen groeien (quote week 48 jaar 2014)

Hoe belangrijk het is om je medewerkers geen persoonscomplimenten te geven waarmee je een rem zet op hun groeiproces omdat je ze bevestigt in een ‘fixed mindset’ . We willen hier nog even op terugkomen omdat het voor jou als leidinggevende ook belangrijk is om inzicht te verwerven in je persoonlijke groeimogelijkheden. Beseffen dat je je mindset kan veranderen is helpend om nieuwe vaardigheden uit te proberen waarbij je gerust mag falen.

YouTube. Gever Tulley teaches life lessons through tinkering. 10.000 trainingsuren. Zodra je een job gezocht hebt, verschijnt hier je laatste zoekopdracht.

10.000 trainingsuren

“‘Ligt talent vast of is alles ontwikkelbaar en niets aangeboren?’ (Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR) Dag Jan, Het is al een tijdje geleden dat we elkaar nog geschreven hebben. We doen dat eigenlijk te weinig, vind je niet? IQ is talent Dat geeft ons wat om naar uit te kijken, moet je maar denken. Ik wil er mij niet vanaf maken met de gebruikelijke nature-nurture uitleg. Dixit Frank Vandenbroucke. De mindset die nodig is om te leren, prachtig beeld! Twee minder bekende nadelen van een fixed mindset.

Try/ uitdaging

Perseverance/ practice. Inspiration by succesfull. Fostering a "Growth Mindset:" 7 Ways to Nurture Your Gifted Child. You get the letter from school in the mail.

Fostering a "Growth Mindset:" 7 Ways to Nurture Your Gifted Child

A teacher has identified your child as potentially " gifted " and wants to send him or her for further testing and evaluation. Flash forward: the tests are completed, your child is a whiz, and enrichment classes will become a part of his regular school routine. What wonderful news! It was in my family. Until all of a sudden, it wasn't anymore. Somehow, being praised for being "smart" at home seemed like old hat to her, but the more public label of being "gifted" at school created a level of pressure that quickly became overwhelming.

Wow. What is a " growth mindset? How can parents and teachers counter the fixed mindset and replace it with a growth one? 1. In a competitive society, many kids strive from an early age toward the superlatives. 2. While there will always be those who talk about preparing kids for a dog-eat-dog world, when it comes to perfectionistic children, there is no need to emphasize competition . 3. 4. 5. That's right. 19 Inspirerende citaten uit Waarom het leven op schaken lijkt (Garry Kasparov)

Het ontwikkelen van een groeimindset - Hoe individuen en organisaties ervan profiteren. © 2011, Coert Visser Hangt succes of falen vooral af van of je wel of niet beschikt over één of ander vastliggend talent?

Het ontwikkelen van een groeimindset - Hoe individuen en organisaties ervan profiteren

Is het waar dat wie voor een dubbeltje geboren wordt nooit een kwartje wordt? En hoe is deze kwestie relevant voor organisaties? Dit artikel gaat over het belang van de groeimindset, het geloof in de ontwikkelbaarheid van menselijke capaciteiten door inspanning en ervaring. Een grote hoeveelheid onderzoek laat zien dat het geloof in de ontwikkelbaarheid van capaciteiten een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van die capaciteiten. Verschillen tussen de fixed mindset en de groeimindset Carol Dweck, hoogleraar psychologie aan Stanford University, doet al ruim 25 jaar onderzoek naar wat mensen geloven over de ontwikkelbaarheid van hun capaciteiten (Dweck, 2006).

Het type overtuiging dat mensen aanhangen, blijkt belangrijke consequenties te hebben. Tabel 1. Tabel 2. Figuur 1. Literatuur.

Feedback

Hetkind. De examenperiode is een periode van blijdschap en verdriet.

Hetkind

Achter elk cijfer zit een persoonlijk verhaal van een leerling die boven zichzelf is uitgestegen of die door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden het niet heeft gered. Ook dit jaar was dat de onderwijsrealiteit van Jelmer Evers op UniC. ”Wat uiteindelijk echt telt zijn niet de cijfers, maar de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling die we allemaal doormaken. Dat is ons verhaal.” Meer het ‘andere’ verhaal moet volgens deze Utrechtse docent geschiedenis ook verteld worden. Hoe vervelend dat ook is. Gisteren heb ik weer afscheid mogen nemen van een lichting die zich op een fantastische manier heeft ontwikkeld.

Aan de andere kant is er het “grote” verhaal van de cijfers en de statistieken. We zitten in een bepaald productie ‘frame’ waarin leren wordt vereenzelvigd met een cijfer en alles met elkaar vergeleken moet worden. Dit beeld van onderwijs heeft helemaal niets met leren te maken, maar met leren toetsen maken. Het TalentenLab. De afgelopen jaren is er in het onderwijs veel veranderd op het gebied van aanbod aan slimme kinderen.

Het TalentenLab

Compacten (het indikken van de reguliere lesstof) en verrijken (het aanbieden van uitdagende verrijkingsopdrachten) is op veel scholen een normale manier van werken geworden. Toch is het de vraag of deze aanpak een garantie biedt voor succes. Essentieel voor het succesvol zijn van een werkvorm is het doel dat je ermee voor ogen hebt. Het is bekend dat het compacten van de methodegebonden lessen ervoor zorgt dat onnodige herhaling en inoefening achterwege worden gelaten. Hierdoor, en door het aanbieden van verrijking, wordt verveling bij cognitief sterke leerlingen voorkomen en proberen we hun motivatie voor school en leren vast te houden. Richard St. John's 8 secrets of success. Born to Learn: Class Reunion. "You are a sheep!" - Keynote by Jef Staes. De lerende docent.