background preloader

Improve learning

Facebook Twitter

De effectiviteit van actief leren. Waarom de docent van de toekomst geen robot is. Afgelopen week kreeg één op de zeven Nederlanders een bezorger met een pakje aan de deur.

Waarom de docent van de toekomst geen robot is

Althans, als het ze lukte op tijd voor Sinterklaas aan de deur te kloppen. Want nog nooit eerder bestelden mensen zoveel van hun sinterklaasgeschenken online. Postorderbedrijf Amazon heeft dan ook inmiddels robots in dienst die bestellingen uit het magazijn bij elkaar kunnen zoeken. Die pakketjes zouden in de nabije toekomst bezorgd kunnen worden met de zelfrijdende auto waar Google al miljoenen kilometers mee proefreed. Als dat dan nog nodig is, want Amazon heeft aangekondigd de pakketten binnen vijf jaar door drones te willen laten bezorgen. De lijst van banen die door robots vervangen kunnen worden kan naar believen worden uitgebreid – en dan hebben we het over andere technologische toepassingen als de smartphone en kunstmatige intelligentie nog niet gehad. Self-Directed Learning Well Explained and 27 Actions. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age December 12, 2004 George Siemens Update (April 5, 2005): I've added a website to explore this concept at www.connectivism.ca Introduction.

Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age

Leren moet echt ‘plakken’ De Progressiegerichte Aanpak » Blog Archive » Moeten leraren letten op prestatieverschillen tussen studenten of binnen studenten? De percepties en gedragingen van leraren kunnen veel impact hebben op de overtuigingen, motivatie, inspanningen en prestaties van leerlingen.

De Progressiegerichte Aanpak » Blog Archive » Moeten leraren letten op prestatieverschillen tussen studenten of binnen studenten?

Een manier waarop leraren hun leerlingen beïnvloeden heeft te maken met de manier waarop ze de prestaties van hun leerlingen beoordelen. Falko Rheinberg (1980) liet zien dat sommige leraren de neiging hebben om studenten met elkaar te vergelijken – dit wordt een sociale referentienormoriëntatie genoemd (sociale RNO) – terwijl andere leraren de neiging hebben om de huidige leerprestaties van leerlingen te vergelijken met hun eerdere prestaties – dit wordt een individuele referentienormoriëntatie genoemd (individuele RNO). Leraren met een sociale RNO hebben de neiging om de leerprestaties van hun leerlingen toe te schrijven aan stabiele causale factoren (aanleg) waarop zij ook hun lange termijn verwachtingen baseren. Is dit al geprobeerd? Volgens mij zijn dit de stappen naar mijn ideale krachtige leeromgeving.

Is dit al geprobeerd?

Heeft iemand dit al eens uitgeprobeerd? * management is ervan overtuigd dat het de docenten zijn die de kwaliteit van het onderwijs dragen en dat de rest ondersteunend is. En laat dat ook zien in gedrag (aandacht en geld) Wat een leerkracht goed maakt in het vak - Universiteit voor Humanistiek. Wat maakt een leerkracht ‘goed’ in zijn of haar vak?

Wat een leerkracht goed maakt in het vak - Universiteit voor Humanistiek

En: hoe kun je laten zien waar hem dat in zit? Promovendus en docent Wim Claasen onderzocht de alledaagse omgang van leerkrachten met leerlingen en ontwikkelde een bijzondere methode om de grondslag van hun professioneel handelen zichtbaar te maken. Op 21 februari 2013 verdedigt hij zijn proefschrift Pedagogisch handelen van leraren. Een theoretische en empirische verkenning op basis van een alledaagse deugdenbenadering aan de Universiteit voor Humanistiek. Wim Claasen: “Als je een leraar (of lerares) in de klas ziet werken, heb je vrij snel door of deze persoon het vertrouwen van leerlingen krijgt en hen plezier weet bij te brengen in het leren.

Research: Working alone won’t get you good grades. This new research is in line with earlier research on the role of social media in education, working together helps students to perform better.

Research: Working alone won’t get you good grades

From the press release: Students who work together and interact online are more likely to be successful in their college classes, according to a study co-authored by Manuel Cebrian, a computer scientist at the Jacobs School of Engineering at the University of California San Diego. Wat ik wil bewaren van het boek: Pedagogische tact. In een dag heb ik het uitgelezen.

Wat ik wil bewaren van het boek: Pedagogische tact

Aandachtig… omdat het is geschreven en/of aanbevolen door mensen die ik op Twitter heb leren waarderen om hun standpunten/ideeën over onderwijs. Ik ga geen samenvatting schrijven. (info vind je hier) Wil gewoon even bewaren wat me geraakt/geholpen heeft… Als onderbouwing bij de aanbeveling die ik ga doen aan een aantal collega’s. Het gaat boek gaat dus over pedagogische tact. Op de kaft omschreven als: Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling. Hoofdstuk 1: Het goede doen, ook in de ogen van de leerling Het bevestigt dat het gaat om het belang van de relatie tussen docent en student, dat de docent zijn eigen instrument is, een kwestie van “er zijn met huid en haar” voor de lerenden. Sometimes I just want to start throwing things: myths in education.

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs. In januari 2006 publiceerde de Onderwijsraad (een OCW-adviescommissie van sociale-wetenschappers en bestuurders) het rapport ‘Naar meer evidence-based onderwijs’.

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Het was een pleidooi om het onderwijs ‘meer evidence-based te maken’ als uit onderzoek mocht blijken dat een bepaalde lespraktijk of methode voordelen biedt of nadelen verkleint. Bij dit advies heeft de Raad zeker ook de (vak)didactiek op het oog: men heeft het over ‘bewezen effectieve taalmethoden’, ‘nieuwe lesboeken’ of ‘kleinere groepsgrootten’. De Raad heeft een kennelijk vertrouwen in de brede toepasbaarheid van de resultaten van de onderwijswetenschappen: als hoofdprobleem ziet men dat die te weinig worden ‘benut’ en te weinig ‘verzameld en verzilverd’. Kortom: uit de onderwijskunde groeien prachtige bloemen, en waarom wil het onderwijs die maar niet plukken? Nu ben ik ben zelf leraar Nederlands, maar ook gepromoveerd onderwijsonderzoeker en vakdidacticus. Onderwijs is geen geneeskunde Leraren verschillen.