background preloader

Websites

Facebook Twitter

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Jarna-digiprojekt. Literárne súťaže - Literárne informačné centrum. Chýba v zozname vaša súťaž?

Literárne súťaže - Literárne informačné centrum

Pošlite nám informácie na súťaže zavináč litcentrum bodka sk. Literárny Lučenec 2017 (30. 09. 2017) Celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Bodové hodnotenie škôl – Itakademia. Staňte sa IT Akadémia partner – TERMÍN PREDĹŽENÝ PRE ZŠ A SŠ DO 9.5.2017! – Itakademia. Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu.

Staňte sa IT Akadémia partner – TERMÍN PREDĹŽENÝ PRE ZŠ A SŠ DO 9.5.2017! – Itakademia

Obsah a rozsah spolupráce formou partnerstva sa realizuje prostredníctvom zmluvy o partnerstve. Pre základné školy sú ponúkané dve úrovne, pre stredné školy tri úrovne partnerstva. Učíme deti programovať. Miloslav Khas: On-line nebo off-line, hlavně, že jsou free! Blíží se konec školního roku, a tak přináším malý souhrn aplikací, které jsem používal nejčastěji, ale hlavně, na které jsem si vzpomněl...

Miloslav Khas: On-line nebo off-line, hlavně, že jsou free!

Je to takový mišmaš všeho možného a vesměs se jedná o on-line aplikace vhodných pro kolaborativní či kooperativní výuku. Praktické ukázky práce žáků v některých uvedených aplikacích, je možné nalézt na našem školním předmětovém webu, v sekci jednotlivých ročníků. Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení?

Výskum neurovied nám postupne odhaľuje množstvo zaujímavých informácií o tom, ako funguje ľudský mozog.

Učitelia nevnímajú poznatky, ktoré prinášajú neurovedy. Čo všetko by sa mohli naučiť o učení?

Tie môžu byť nápomocné aj učiteľom v školách na maximalizovanie ich úsilia. / Foto: Shutterstock Výskum v oblasti neurovied v posledných desaťročiach poskočil na doposiaľ nevídanú métu, v ktorej sa doteraz odvažovali pohybovať skôr filozofi ako vedci. Vďaka moderným technológiám a novým vedeckým metódam ako napríklad funkčná magnetická rezonancia (MRI), transkraniálna magnetická stimulácia (TMS) či magnetická cefalografia (MEG) dokážeme mapovať rôznorodé procesy, ktoré sa v mozgu odohrávajú a vypovedať o ňom viac než kedykoľvek predtým. Hravaskolka.sk. Šifrovačky.cz – Pomůcky. Šifrovací pomůcky jsou jednoduchá tabulka s různými převody abecedy, kódovacími systémy a nějakými obecnými znalostmi.

Šifrovačky.cz – Pomůcky

Vznikly pro potřeby šifrovacího týmu Chlýftým a později byly dány k dispozici veřejnosti. Aktuálně se dají stáhnout ve dvou verzích – Mini (navazuje na předchozí sérii Lite) a Nano. Seznam použitých prvků najdete níže. Hour of Code - Školenie učiteľov. Edu4you5. Jarna-digiprojekt. Contact us. Kozmix - Vzdelávací portál. iBobor koordinátorské prostredie. Ďakujeme za prejavený záujem o súťaž iBobor.

iBobor koordinátorské prostredie

Ako školský koordinátor by ste mali osloviť žiakov vašej školy s informáciou o súťaži a motivovať ich zúčastniť sa. Nezabúdajte, že súťaž je určená pre všetkých žiakov, nielen pre tých, ktorí majú hlbší záujem o informatiku a počítače. Zúčastňujete sa súťaže prvýkrát? Niekoľko dní po odoslaní tejto prihlášky obdržíte e-mail s prístupovým menom a heslom tohto koordinátorského prostredia. Pomocou neho zadáte mená žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnia.

Animačné štúdio - ako sa používa. Animačné štúdio- Škola.sk - učebné pomôcky pre školy. Animačné štúdio je navrhnuté tak, aby si deti sami vedeli vytvoriť pekné filmové animácie.

Animačné štúdio- Škola.sk - učebné pomôcky pre školy

Intuitívny softvér obsahuje funkcie a nástroje so širokými možnosťami zvukových a hudobných efektov, grafiky, pozadím, titulkami či dialógovými bublinami. Deťom umožňuje kreatívnym a zábavným spôsobom rozvíjať potenciál pre filmovanie a rozprávanie príbehov bez ohľadu na ich technické zručnosti. Umožňuje export do AVI, WMV a FLV. Premeňte svoj animáciu na Windows video - súbor, ktorý je možné kedykoľvek prehrávať na svojom počítači, zobraziť na interaktívnej bielej tabuli, napáliť na DVD disk alebo stiahnuť na web!

Podporuje: English vocabulary. Výukové materiály. Create 3D digital designs with online CAD. 5 Good Lesson Planning Tools for Teachers. April 20, 2016 In yesterday’s post we reviewed web tools that you can use to create interactive lessons, lessons that integrate a wide variety of multimedia materials.

5 Good Lesson Planning Tools for Teachers

In today’s post, we are sharing with you another collection of web tools in the same direction. These are tools to help you with your lesson planning. Besides allowing you to design engaging teaching materials, they also provide you with practical functionalities to monitor students learning and track their progress using features such as quizzes and discussions. 1- PlanbookEdu ‘PlanbookEdu takes the hassle out of lesson planning. Top 70 Educational Android Apps for Teachers. July 1, 2016 For those of you asking about Educational Android apps to use with students in class the chart below is a great place to start with.

Top 70 Educational Android Apps for Teachers

This is a work we have published a few months ago and is meant to provide teachers and educators with a handy resource they can fall back on when they need to try out new educational apps in class. We have categorized these apps into 17 major categories: note taking apps, portfolio creation apps, presentation apps, reference apps, video editing apps, concept mapping apps, storytelling apps, apps for teaching kids coding, augmented reality apps, audio recording apps, comics creation apps, reading and literacy apps, apps for learning English grammar, apps for doing virtual trips, apps for learning a new language, apps to unleash students creativity.

Teacher Tools for Interactive Whiteboards. ↓ Skip to Main Content Home Resources Teacher Tools Numbers to Ten on the TenFrame Using a two by five array, the TenFrame supports the use of five as an anchor for early number sense.

Teacher Tools for Interactive Whiteboards

View Teacher Tool View Teacher Tool in Spanish. The 101 Most Useful Websites on the Internet. Here are the most useful websites on the Internet that will make you smarter, increase productivity and help you learn new skills. These incredibly useful websites solve at least one problem really well. And they all have cool URLs that are easy to memorize thus saving you a trip to Google. XtraMath.