background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Lässtrategier – Josef Sahlin. Är du sugen på att använda figurerna för lässtrategier som flera av klasserna använder i Årstaskolan?

Lässtrategier – Josef Sahlin

Här nedan finns pdf:er som du kan skriva ut och sätta upp i klassrummet. Även andra format finns. Barbro Westlund om RT (Reciprocal Teaching): ”Modellen bygger på Browns och Palinscars forskning som påbörjades på 1980-talet. Eleverna turas om att inneha lärar- respektive elevrollen i smågrupper. Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan. Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan

Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Sammanfattningsvis avser ändringarna: Lararhand_nidstangen_webb. Förstelärare i Svedala. För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson Kokkinakis. 65 % av orden i de flesta texter som eleverna möter är flertydliga.

Förstelärare i Svedala

För att förstå en text fodras det mycket av elevers faktiska ordförråd, förmåga att tyda synonymer och att kunna hitta rätt sammanhang. Annars kan det leda till potentiella problem i de texter eleven möter och det vill vi undvika i högsta grad! Därför ställs det nödvändigtvist krav på oss som jobbar som lärare att jobba med språket i alla ämnen för att ge eleverna en chans att utvecklas så långt som möjligt.

Pausr%C3%B6relsekort2.pdf. Elevinflytande under bedömningstillfället. Vi har försökt att läsa de abrahamitiska religionerna på fyra veckor.

Elevinflytande under bedömningstillfället

Det är givetvis en omöjlighet för elever i sjuan att försöka lära sig ”alla” viktiga fakta om judendom, kristendom och islam på den korta tiden. Vi förutsatte att de redan hade kunskaper om de tre religionerna från mellanstadiet och satte igång med att jobba med några myter från det gamla testamentet. Vi hade några genomgångar om de olika religionerna och lite om hur några myter skiljer sig åt. Jämförelser av religioner. Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften. Jag fortsätter min inläggsserie om bildstöd inom skolan genom att skriva om ett av mina absoluta favoritämnen – stödstrukturer.

Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften

(I slutet av det här inlägget kommer du att hitta länkar till tidigare inlägg.) Matematikschema. Vi har börjat arbeta lite med olika matematikscheman.

Matematikschema

Jag gör de individuella så eleverna får träna på det som de behöver just nu. En del arbeten är gjorda att arbeta med andra och några är enskilda. Fördelen är att det är lätt att variera och svårighets- gradera schemana. Lägga olika utmaningar på olika nivåer. NPF-podden: Vad göra med en skolarbetsvägrare? - UR Skola. Tydliggörande av kunskapskraven i Gysär13. Arbetshäfte med jultema. Dynamiskt tankesätt – JL Skolutveckling. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Språkutvecklande matematik. Under sommaren så satte jag mig ner och började läsa igenom modulen som heter ”språk i matematik” som ingår i mattelyftet.

Språkutvecklande matematik

Den första texten jag möter är en inledning till modulen skriven av Hajer, Kindenberg och Ramsfeldt. Texten heter språkutvecklande arbetssätt inom matematiken. Apptips! Om mig. Jag är förälder, logoped och entreprenör.

Om mig

I ungefär den ordningen, beroende på dagsform. Jag började jobba som logoped 1997. Leva med språkstörning. Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen.

Leva med språkstörning

Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. How long should you read with your kids. You may be wondering How long should you read with your kids every day?

How long should you read with your kids

I am here to tell you why the magic number is reading 20 minutes a night ¦ or more. What does reading 20 minutes a night really mean? It means that your kids are reading out loud to you. Cat-kit. OnlyForHeroes.

MATTE

Pojken med autism får underkänt på provet. Då får mamman ett oväntat brev frå... Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Learnox. Nytt test fångar upp språkliga svårigheter hos 4-åringar. Den kompletta förskoleappen! Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. Rollfördelning i KL - A4. Printable Classroom Signs and Labels for Early Years & KS1. Språkutvecklande aktiviteter - lista med förslag.docx. Kursplanen_svenska. Läromedel. Förstelärare i Svedala. Du vet vilka jag talar om. Magisterprogram i aktionslärande, 60 hp - Högskolan i Halmstad. Så här dukar jag fram Canvor. Terminen är snart slut.

Workshops. Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Språk i alla ämnen för alla elever på Släbro/Råbyskolor. Kartläggningsmaterial. Att ta ansvar för sin egen läroprocess. Det finns fullt med skolforskning att välja mellan.

Diagnoser och dataspel en given kombination.

Kläder

Hur vi berömmer gör skillnad. Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger. Tiggy testar: Måla med salt - UR Skola. Amanda längtar: Sommaren - UR Skola. Learning Sciences Dylan Wiliam Center. Mina Notebookfiler. En rik pedagogisk miljö – hur får man till det? Bilder skapar lust och nyfikenhet för historia. Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt.