background preloader

Edith Södergran

Facebook Twitter

Edith Södergran - en poet före sin tid. På bilden: Fyra kvinnor framför Södergranska villans gavel.

Edith Södergran - en poet före sin tid

Olga Fabritius, Kirsti Moilanen, Helena Södergran och Paula Orlowsky. Från välstånd till fattigdom. BLF. Diktare Edith Södergran förnyade lyriken och var en banbrytare för den nordiska modernismen, och hon är den internationellt mest kända finländska poeten.

BLF

Hon är också den som man forskat mest omkring, men under hennes livstid var det nästan ingen utanför den lilla finlandssvenska modernist­kretsen som uppskattade henne. Tankarna på en förnyelse av alla värden och på en stark skapande individ förenades i ”den nya kvinnans” emanciperade sinne under Södergrans tidsålder. Södergrans produktion blev inte så omfattande, men den var visionär och radikal till sitt uttryck och den har förmedlat europeiska strömningar, som symbolism, expressionism och ryskt avantgarde till nordisk lyrik. Edith Södergrans släkt kom från en finlandssvensk kustsocken. I Raivola blandades många nationaliteter, språk och sociala skikt i en naturskön miljö, som lockade villafolket. Edith Södergran insjuknade i tuberkulos som 16-åring 1908. Södergran skrev hela sin produktion i häftig takt under några få år. Tuula Hökkä. Edith Södergran, Introduktion. EDITH SÖDERGRAN (1892–1923) kom till världen i Sankt Petersburg och började redan tidigt skriva dikt, då bunden på rim och meter och skriven på skolspråket tyska.

Edith Södergran, Introduktion

Då hon var femton år gammal dog hennes far i tuberkulos; en sjukdom som också strax därefter fick sitt grepp om henne. Långa vistelser på sanatorier i Finland och Schweiz följde, men med revolutionen 1917 försvann familjens pengar och Södergran kom att bo med sin mor, under svåra förhållanden, i byn Raivola på Karelska näset. Hon hade då redan debuterat med samlingen Dikter (1916) präglad av ett måleriskt språk stöpt i den fria, associativa versens form. Någon större uppmärksamhet rönte verket inte. Hennes andra diktsamling – Septemberlyran – utkom 1918 och var, enligt Södergran själv, avsedd ”endast för de få individer som stå närmast framtidens gräns”. Lotta Lotass Den svenska litteraturen. Pseudonymer Andra namn.

Dikter

Södergran, Edith - Alex Författarlexikon. Den finlandssvenska poeten Edith Södergran föddes i S:t Petersburg, men familjen flyttade snart till byn Raivola på Karelska näset. 1902-08 gick hon i en tyskspråkig religiös skola i S:t Petersburg, med elever från olika länder och av skilda konfessioner. 1907 avled fadern i tuberkulos, och följande år konstaterades samma sjukdom hos dottern. 1909-14 tillbringade Edith Södergran på sanatorier i hemlandet och i schweiziska Davos, en miljö som förstärkte hennes kosmopolitiska inställning.

Södergran, Edith - Alex Författarlexikon

Efter hemkomsten 1914 kom hon att leva allt mer isolerad tillsammans med sin mor i Raivola, där hon avled. Det här är en förkortad version av artikeln om Edith Södergran. Läs mer och få tillgång till alla funktioner genom att använda ditt bibliotekskort, logga in eller starta abonnemang. 1925 Edith Södergran: Landet som icke är. Morgon-tv:s serie, som består av 7 minuter långa program, är en systerserie till Yle Radio 1:s serie "Sadan vuoden kirjat" (Böcker från hundra år).

1925 Edith Södergran: Landet som icke är

Serierna dryftar samma böcker ur lite olika synvinklar. Böckerna är 101 till antalet - en för varje självständighetsår. Nästan alla av dem är genast fritt tillgängliga, fast genast på finska på sidan yle.fi/kirjojensuomi under år 2017. Böckerna är valda av Yles litteraturredaktörer Seppo Puttonen och Nadja Nowak. Bland med finns även uppståndelseväckande överraskningar. Hur jag hittade Edith Södergran och fann att hon trots sjukdomsrykten mår överraskande bra.

Vad är det hos Edith Södergran som fortfarande lockar nya läsare?

Hur jag hittade Edith Södergran och fann att hon trots sjukdomsrykten mår överraskande bra

Tre läsare har närmat sig henne från helt olika håll. ”Att min diktning är poesi kan ingen förneka, att det är vers vill jag icke påstå. ... Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.”― Septemberlyran Ingen kvinnlig poet i vår kultursfär hade väl innan Edith Södergran uppträtt så kaxigt som hon i sitt företal till diktsamlingen Septemberlyran (1918). Och hon har fortfarande medvind, vill jag påstå. Själv var jag positivt överraskad över att hennes passionerade dikter fortfarande väcker sådan passion hos läsare. Som det här att Magnus Lindberg firar sin 60-årsdag med att tonsätta ett specialbeställt verk för Londons filharmoniker med dikter av Edith Södergran.

Han slåss för att dikterna ska sjungas på svenska för att den engelskspråkiga översättningen av bland annat Triumf att finnas till inte är lika inspirerande. Mera om Edith kan du läsa här. Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och död. Regissör Tuija-Maija Niskanen och manusförfattare Eija-Elina Bergholms har med epokdramat Landet som icke är skapat en poetisk men också realistisk film om modernisten Edith Södergrans liv.

Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och död

Såsom diktarens liv genomsyras filmen av döden, dikten och sjukdomen. Edith Södergran (1892-1923) var en av de första modernisterna inom svensk litteratur, påverkad av fransk symbolism, tysk expressionism och rysk futurism. Eftersom hon dog tidigt, vid endast 31 års ålder, hann hon inte uppleva den uppskattning och berömmelse hennes poesi senare vann runtom i världen.

Epokdramat Landet som icke är berättar om modernisten Edith Södergrans (1892-1923) liv. Dramat har regisserats av Tuija-Maija Niskanen och manuskriptet har skrivits av Eija-Elina Bergholm.