background preloader

Google Apps

Facebook Twitter

Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren. Alla elever i klass 8 ska skriva inlägg på engelska om övernaturliga fenomen på vår blogg.

Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren

En skog av händer. Hur stavar man…? Säger man…? Är det här rätt? Tänk om du kunde klona dig så att alla 30 elever får hjälp samtidigt! En kollega (tack, Lotta!) Man kan använda appen på webben eller i sociala medier, som exempelvis på Facebook och på Google sites. Så här kan det se ut: Några användningssätt för Grammarly När eleverna skriver uppsatser använder du Grammarly för en snabbrättning och ger sedan ytterligare feed back muntligt på innehåll och kvalitet.

Elever får i grupper en text som ska bedömas och kommenteras. Pedagogiska verktyg som tar hand om rättning och påpekande är bra. Mina elever i åttan som skulle skriva blogginlägg var måna om att deras texter skulle vara rättsstavade och riktiga innan de publicerades så att alla kunde se dem. Pear Deck. For Active Classrooms. Google Form del 1 - Grunderna. Google Docs och formativ bedömning DEL 1. Educational Technology and Mobile Learning: Google Slides Now Allows You to Edit, Crop,and Add Borders to Images. March , 2014 Google released today a new interesting update to Google Slides . With this new feature, users can now customize and edit images they use in their Slides . Before this update, users were limited as to what they can do with images they upload to their slides,now Google makes it easier for anyone to crop, edit, apply shape masks, and add borders to their images from within the presentation. Here are the directions Google provided on how to go about editing the images you use in your Google Slides: CroppingTo crop an image, select it and click on the crop image icon in the toolbar.

Google Maps

Educational Technology and Mobile Learning: 12 Ways Google Drive Can Redefine Learning Activities. Educational Technology and Mobile Learning: 80 Ways to Use Google Forms to Support Learning. Movenote. Google. Google Calendar. April , 2014 Google Calendar is one of the best free web tools I have been using for few years now.

Google Calendar

As a teacher, you can use Google Calendar for a wide variety of purposes. You can for instance create events and share them with your students and parents; you can use it to share important dates and information with students. You can also create reminders about assignments and share them with your class or , and if you have a classroom blog or website, you will also be able to embed your calendar in it. Below is a visual guide I created to walk you through the different steps you can follow to create , share and publish your calendar. 1- First head over to Google Calendar and log in if you are not already logged in. Script. Kaizena · Give Great Feedback · Voice Comments for Google Drive. Produkter – Google Apps for Education. Apps for Education – vanliga frågor - Google Apps Hjälp.

Organisationer måste uppfylla något av de följande kriterierna för att kunna använda Google Apps for Education kostnadsfritt: Grund- och gymnasieskolor eller institutioner för högre utbildning, ideella organisationer som är ackrediterade av ett allmänt godtaget ackrediteringsinstitut Amerikanska ideella organisationer med aktuell 501(c)(3)-status och färre än 3 000 användare.

Apps for Education – vanliga frågor - Google Apps Hjälp

Obs! Ideella organisationer i USA med fler än 3 000 användare är kvalificerade för Google Apps for Business med 40 % rabatt – registrera dig här . Grupper för elever/före detta elever/föräldrar, religiösa organisationer, hemskolor eller myndigheter som inte är registrerade som 501(c)(3) är inte kvalificerade för Google Apps for Education. Om du representerar en förening för före detta elever, en skola som anordnas av en kyrka eller ett forskningslaboratorium med en ackrediterad skola är ni kvalificerade för Google Apps for Education. Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive.

Fler och fler skolor börjar använda Google Apps som plattform för kommunikation och kollaboration.

Google Apps som lärplattform – Del 1 Mappstruktur i Drive

Om man tidigare har jobbat i någon av de mer skolanpassade lärplattformarna saknar man kanske till en början kursspecifika sidor, inlämningsmappar kopplade till klasslistor och specifika fält för omdömen t.ex. i Google Apps. Men med lite tanke bakom mappstruktur, delningar och kommentarsfunktioner kan Google Drive tillsammans med de andra Google-tjänsterna fungera som en lärplattform med många fler möjligheter. Jag har utgått från en viss förkunskap i Google Drive i detta inlägg och fokuserar på hur själva mappstrukturen skulle kunna se ut för en lärare samt arbetsgången för att både nå ut med kursmaterial och ta emot elevarbeten.

Det första förslaget på mappstruktur utgår från en klass. Denna struktur skulle kunna passa bra när man som lärare undervisar samma klass/undervisningsgrupp i mer än en kurs.