background preloader

TVT opetuksessa, laatu

Facebook Twitter

Opentunti - Näytä suunnitelma - Esittely. Ladataan suunnitelmaa...

Opentunti - Näytä suunnitelma - Esittely

Julkinen Kurssin nimi:OpentuntiAine:Ei ainettaLuokka-aste:MuuSuunnitelman hakusanat: opentunti, suunnittelutyökalu, oppitunti. Teaching Crowds: Learning and Social Media. About the Book Within the rapidly expanding field of educational technology, learners and educators must confront a seemingly overwhelming selection of tools designed to deliver and facilitate both online and blended learning.

Teaching Crowds: Learning and Social Media

Many of these tools assume that learning is configured and delivered in closed contexts, through learning management systems (LMS). However, while traditional "classroom" learning is by no means obsolete, networked learning is in the ascendant. A foundational method in online and blended education, as well as the most common means of informal and self-directed learning, networked learning is rapidly becoming the dominant mode of teaching as well as learning. Kukaan ei ole diginatiivi. Opettajakysely paljastaa - nämä häiriöt toistuvat tunnista toiseen. Siilinjärven lukion historiablogi. Suomen historian käännekohtia HI4 Tällä kertaa HI4-kurssi toteutuu täsmälleen talvisodan vuosipäivien tahtiin.

Siilinjärven lukion historiablogi

Ensimmäinen tuntimme on 27.11. Edellisenä päivänä, 26.11.1939, Neuvostoliitto väitti Suomen ampuneen Mainilassa rajan yli ja neuvostoliittolaisia rajasotilaita väitettiin kuolleen. Toteutamme kurssilla talvisotaopinnot Twitterissä. Jokainen opiskelija luo henkilöhahmon, jonka nimissä kirjoitetaan kommentteja, päivän tapahtumia ja jaetaan kuvia. 1) Jokainen opiskelija miettii mielessään, kenen näkökulmasta tutustuu talvisodan tapahtumiin. Sotilaallinen/poliittinen vaikuttaja Suomessa, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissasuomalainen/venälinen rintamasotilas, suomalainen lottasiviilihenkilö kotirintamalta (lapsi, nuori, nainen, vanhus)siviilihenkilö evakuoiduilta alueilta Karjalasta (lapsi, nuori, nainen, vanhus)

Positiivista pelikulttuuria edistämässä - Pelikasvatus.fi. Kokemuksia, taitoja ja asenteita : luokanopettajaopiskelijat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä. Open materiaalipankki - Tervetuloa innostumaan. Kahoot! - pelillisyys kannustaa oppimaan. Twitter-tiivistämisen onni. Voiko 140 merkkiin puristaa mitään järkevää?

Twitter-tiivistämisen onni

Miten kirjoittaa onnistuneita tviittejä niin, että kieli on hyvää ja asia tulee ymmärretyksi – unohtamatta oikeinkirjoitusta? Palaa otsikoihin Merkityksellisin tieto lukijalle Jotkut pelkäävät Twitterin lisäävän pinnallista ja huolimatonta kirjoittamista. Mitään syvällistä tai järkevää ei kuulemma kerta kaikkiaan voi sanoa niin pienessä merkkimäärässä. Mielestäni on mahdollista, että Twitter-kirjoittaminen jopa kehittää kirjoitustaitoa. Tämän pohtimisesta kannattaa aloittaa ja vasta sitten viilata yksityiskohtia. Millaisella kielellä Twitterissä? Kielellisesti taitaville Twitter on luonteva paikka. Oma ääni ja vaikkapa murretausta saa kuulua. Twitterissä onkin paljon luontevaa ja elävää kielenkäyttöä, mikä tietenkin ilahduttaa kieli-ihmisen mieltä.

Sama tviittaaja voi käyttää erilaisia rekistereitä: hän voi organisaation edustajana käyttää neutraalia kieltä, mutta vapaa-ajan tviittaajana kirjoittaa rennommalla otteella. Fiilaten. Tutkimus paljastaa: näin tabletit vaikuttavat oppilaiden oppimiseen. Lino - Sticky and Photo Sharing for you. Selvitys: Vain joka neljäs lukiolainen luottaa opettajien tietoteknisiin taitoihin. Lukiolaisten enemmistö suhtautuu myönteisesti opiskelun digitalisoitumiseen.

Selvitys: Vain joka neljäs lukiolainen luottaa opettajien tietoteknisiin taitoihin

Lähes yhdeksän kymmenestä kokee, että tietotekniikasta on hyötyä opiskelussa, käy ilmi Suomen Lukiolaisten Liiton selvityksestä. Selvä enemmistö vastaajista kertoo opettajien käyttävän tietotekniikkaa opetuksessa ainakin jossain muodossa. Harva kuitenkaan luottaa täysin opettajien kykyyn ohjata opiskelijoita tietotekniikan ja sähköisten oppimateriaalien käytössä. Selvityksen mukaan vain joka neljäs lukiolainen kokee opettajien ohjaavan tai osaavan ohjata opiskelijoita tekniikan opiskelukäytössä.

Lukiolaisista vain 16 prosenttia käyttää päivittäin tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussaan koulussa. Enemmistö vastaajista arvioi sähköisten oppimateriaalien lisäävän opiskelun mielenkiintoisuutta. Toisaalta enemmistön mielestä opettajat nojaavat edelleen liikaa perinteisiin oppikirjoihin. Laatua e-oppimateriaaleihin. Pedagogiset käytännöt ovat aina oppimisen perusta, ei uusin ja innostavin teknologia.

Laatua e-oppimateriaaleihin

Monenlaiset digitaalisen teknologian välineet ja sovellukset ovat tulleet jäädäkseen, mutta niiden soveltaminen opetukseen on yhä vaikeaa. Www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030. Www.esitys091113 - Powered by Verkkopolku.com. Miksi verkko-opiskeluympäristöissä (tms) käydään keskusteluja?

Www.esitys091113 - Powered by Verkkopolku.com

Miten keskustelujen käyminen perustellaan? Miten keskusteluja arvioidaan? Onko arviointiin olemassa työkaluja, vai onko arviointi opettajan mutupohjalta "tämä vaikuttaa vähän arvosanaan"? Taustaa: aloitin tietoverkkojen käytön opetuksen osana 1999 Sipoo instuutin keskustelutauluilla (kiitos Juha Kuusela). Niissä yhtenä työkaluna oli metapisteet. Sitten askel eteenpäin.

Alla kuvitteellinen tehtävä, ja siihen tähtien ansaitsemislogiikka esimerkein avattuna. Tekeillä Vertaisvihko – ensimmäinen versio julki. Olemme kouluttaneet opettajia teknologian pedagogiseen käyttöön kolme vuotta pitkäkestoisissa Open Päivitys -koulutuksissa.

Tekeillä Vertaisvihko – ensimmäinen versio julki

Yksi suuri viestimme on ollut, että näitä asioita ei kannata tehdä yksin. Teknologian opetuskäyttö avautuu vain tekemällä, kyse on hyvin pitkälle soveltamisesta, suunnittelusta ja oppimista tukevan ympäristön rakentamisesta. Työtapojen pitäisi muuttua, muuten opetusteknologia on yksi uusi päälle liimattu pakollinen kuvio muiden vastaavien lisärasitteiden joukossa. Nina Rantapuu havainnollisti oivallisesti tätä uusien asioiden kasautumista opettajan niskaan äskettäisessä bloggauksessaan.

Suomen koulujen it-opetus Jordanian tasolla - uutta mallia haetaan Virosta. Virossa lapset pääsevät alusta asti tekemään käsillään, sillä oppikirjoja ei ole.

Suomen koulujen it-opetus Jordanian tasolla - uutta mallia haetaan Virosta

Suomessa koulujen tietotekninen varustus on huippuluokkaa, mutta kalliit laitteet seisovat käyttämättöminä. Niitä käytetään eurooppalaisista kouluista vähiten. Nyt se on julkaistu! Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä -raportti. Kumpi kertoo paremmin? Koululainen painetun ja sähköisen median ymmärtäjänä – UTUshop. Merisuo-Storm Tuula & Soininen Marjaana (toim.)

Kumpi kertoo paremmin? Koululainen painetun ja sähköisen median ymmärtäjänä – UTUshop

Menestyäkseen hyvin opinnoissaan koululainen tarvitsee monenlaisia lukemisen taitoja. Siksi koulussa tulisi tutustuttaa oppillaat mahdollisimman laajasti erilaisiin tekstilajeihin ja opettaa heille niiden ymmärtämisen strategioita. Uuden teknologian vaatiman laajentuneen lukutaidon oppiminen edellyttää lukijalta halua ja kykyä oppia ymmärtämään sitä ja olemaan vuorovaikutsessa sen kanssa.

Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu. ”Sanoin opiskelijoilleni…, että kurssin lopussa oleva koe on vapaaehtoinen ja se ei vaikuta kurssin arvosanaan. Sanoin myös, että he saavat itse päättää omat arvosanansa.

Pelkoni siitä, että antavatko kaikki nyt itselleen arvosanaksi 10, osoittautui täysin aiheettomaksi. Suomen kouluille oma pilvipalvelu. Opetushallitus alkaa valmistella koulujen käyttöön yhteistä opetuspelien ja muun opetusmateriaalin pilvipalvelua. Pilvipalvelu on yhteinen nettisivusto, josta opettajat ja oppilaat sekä vanhemmat voivat hakea esimerkiksi opetukseen sopivia pelejä.

Opetusministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan tavoitteena on tuoda kaikki oppilaat samalle viivalle tietotekniikan käytössä ja samalla parantaa suomalaisten koululaisten taitoja. - Suomalaiskoululaisten tietoteknisissä taidoissa on isoja eroja. Tavoitteenamme on lisätä tasa-arvoa. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla koululaisilla on mahdollisuudet käyttää uusinta tietotekniikkaa, Kiuru sanoo.

Peruskoulupesula. Opetuksia. Laadukas opetus. Jos miettii ilman resurssien pohdintaa ja muita tekijöitä millaista laadukas opetus on, listaisin muutamia mielekkäitä tapoja toteuttaa opetusta. Opetuksen toteutukseen vaikuttaa paljon koulu jossa opetetaan, joten mahdollisuudet voivat olla rajalliset. Opettajan persoonalla, kekseliäisyydellä ja viitseliäisyydellä on kuitenkin suuri merkitys.

Ennen harjoittelua minulla ei ollut kokemusta tuntien suunnittelusta, joten harjoittelun aikana sain hyvän kuvan tuntien kulusta. Huomasin, ilman kokemusta jopa 45 minuutin oppitunnin suunnittelu voi vaatia paljon aikaa. Lapset väsyvät liialliseen opettajajohtoiseen opetukseen, mutta myös jatkuvaan tutkivaan ja oppilasjohtoiseen oppimiseen. Opiskelijan laatuopas - lut.fi.

"Opiskelun ja oppimisen opas - kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa" on LUT:n opiskelijoille tuotettu tiivis opas hyvään opiskeluun. Oppaan tavoitteena on ohjata sinua: opiskelijan roolin hahmottumiseen osana LUT:n tiedeyhteisöä hyvään ja tulokselliseen opiskeluun sekä oppimiseen ajankäytön suunnitteluun ja ajanhallintaan opiskelutaitoon ja -kykyyn liittyvien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen sekä edistämiseen tulevan työuran ja sitä kautta omien opintojen suunnitteluun yksilöllisen asiantuntijuuden hahmottumiseen ja sen kehittymisen tukemiseen. Opiskelijana olet osa tiedeyhteisöä Opiskelijoilla on aivan keskeinen rooli tiedeyhteisössä.He ovat kiinnostuneita alasta, jota ovat ryhtyneet opiskelemaan ja jota haluavat oppia tuntemaan ja aikanaan jopa kehittämään. Tiedeyhteisön opiskelijajäsenen tärkein ja vastuullisin tehtävä on hyvästä oppimisesta huolehtiminen. Osaatko opiskella? Jokainen oppii omalla tavallaan.

Hyvät käytännöt. Laadukas opetus - mistä se syntyy? Opettajilla on perinteisesti ollut oikeus tutkia, mutta velvollisuus opettaa, Suomen Ekonomiliitto SEFEn koulutuspoliittinen asiamies Eeva Salmenpohja nostaa yliopistojen perusongelmaksi. "Usein opettajilta ei vaadita minkäänlaisia pedagogisia taitoja. Akateemiselle uralle pätevöittää vain tieteellisten julkaisujen määrä. Panostukset opetustyöhön voivat jopa olla riski kun rakentaa akateemista CV:tään, koska opetustyötä ei aina arvoteta niin korkealle akateemisella uralla, Salmenpohja selventää. SEFEn vuoden 2011 opetuspalkinnon saaja, Vaasan yliopiston johtamisen yksikön dosentti, tutkijatohtori Annika Tidström tunnistaa ongelman. Suurilta osin yliopiston toiminnan rahoitus perustuu opiskelijoidenvalmiiksi saamiin tutkintoihin, Tidström sanoo.

Www.lut.fi/documents/10633/29855/lut-opettajan-laatuopas.pdf. N yliopisto - Opiskelijan hyvinvointisivusto. Opefi - Ajankohtaista ja esipuhe. N yliopiston laatutyö. Koulutuksen laadunvarmistus. Laatu verkko-opetuksessa. ISOverstaan verkko-opetuksen laatukriteerit. Verkko-opetuksen laatukäsikirja. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset. Verkko-oppimisympäristöjen menneisyys ja tulevaisuus - Anu Wulff & ... Laadunhallinta osana johtamista. Verkko-opetuksen laatukriteerit. Luentotallennuksen pedagogisten ulottuvuuksien kehittäminen. Arviointimalli. Pedagoginen infrastruktuuri - Laatukriteerit. Miten verkko parantaa opetuksen laatua. Työvoimakoulutuksen laatu ja ja vaikuttavuus opiskelijapalautteiden... Vertaistuotanto ja vertaistuotannon laatu - Ari-Matti Auvinen. Laatukriteerit. E-oppimateriaalin laatukriteerit. Laatua e-oppimateriaaleihin.