background preloader

Hossin

Facebook Twitter

Log In. Log In. De som kommer hit – och som skickas tillbaka. Under 2015 har antalet asylsökande från Afghanistan ökat dramatiskt.

De som kommer hit – och som skickas tillbaka

Från första januari till sista november sökte 36 261 afghaner asyl i Sverige. 14 710 av dem kom bara i november. Det är en ökning med drygt 1 000 pro- cent jämfört med samma period föregående år och nästan lika många som det totala antalet asylsökande 2001–2014. En så omfattande ökning går ofta att koppla till en specifik händelse – som ett krigsutbrott eller ny lagstiftning som slår mot en minoritetsgrupp – men i fallet med de afghanska flyktingarna finns hittills ingen entydig förklaring. Anders Rydén, Afghanistananalytiker vid Migrations- verket, menar att det finns en rad olika faktorer som ligger bakom. – Många av de asylsökande är ensamkommande minderåriga som har bott i Iran och Turkiet.

År 2013 utfärdade Migrationsverket ett så kallat rättsligt ställningstagande enligt vilket det inte längre rådde väpnad konflikt i någon av Afghanistans provinser och att internflykt var ett alternativ för vuxna män. Afghanistan Amnestys årsrapport Mänskliga rättigheter Amnesty. Islamiska republiken Afghanistan Stats- och regeringschef: President Muhammad Ashraf Ghani Ahmadzai Säkerhetsläget i landet förvärrades då upproret och den kriminella aktiviteten ökade i intensitet.

Afghanistan Amnestys årsrapport Mänskliga rättigheter Amnesty

De första tre månaderna av 2015 var den mest våldsamma perioden av alla motsvariga perioder som registrerats. FN:s stöduppdrag i Afghanistan (UNAMA) registrerade 1 592 civila dödsoffer och 3 329 sårade under årets första sex månader. 70 procent av de civila offren tillskrevs talibanerna och andra väpnade grupper och 16 procent styrkor lojala med den afghanska regeringen. Talibanerna attackerade i allt högre utsträckning mjuka och civila mål. I september tog talibanerna kontroll över stora delar av Kunduz-provinsen och regeringen uppgav att omkring 20 000 personer blivit internflyktingar på grund av konflikten. Bakgrund Den 19 april blev enhetsregeringens kabinett fulltaligt efter att ha fått parlamentets godkännande. Vad gör FN i Afghanistan? Konflikten i Afghanistan är komplicerad och sträcker sig långt bak i tiden.

Vad gör FN i Afghanistan?

Många länder och organisationer har varit inblandade som till exempel Sovjetunionen, USA och NATO. FN har också varit aktiva i Afghanistan: bland annat gav FN mandat till NATO för militära insatser men man har också arbetat med återuppbyggnad av landet.Idag har FN många projekt i landet, till exempel arbetar man för att kvinnor på landsbygden ska kunna starta egna företag. Ny rapport spräcker tio myter kring invandring. Ny rapport visar invandringens nyttoeffekter. – Titeln ska ses som en avspegling av att invandring på många olika sätt bidrar positivt till nationen Sverige, säger Jesper Strömbäck, medieprofessor vid Mittuniversitet, som står bakom rapporten.

Ny rapport visar invandringens nyttoeffekter

Rapporten undersöker bland annat hur invandring påverkar ekonomisk tillväxt, utrikeshandel, import och export. Resultatet visar att invandring till Sverige bidrar till ökad ekonomisk tillväxt och ett ökat företagande. Invandring viktig för utrikeshandeln – Ungefär 15 procent av alla företag drivs av personer med utländsk bakgrund. När det gäller små och medelstora företag är också tillväxtkraften starkare i företag som drivs av personer med utländsk bakgrund än i företag som drivs av svenskar, säger Jesper Strömbäck och tillägger: – Utrikeshandeln gynnas också av invandringen, vilket är viktigt, eftersom nästan 46 procent av BNP härrör från utrikeshandeln. Enligt rapporten bidrar också invandringen med ökad kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Därför har så många ensamkommande afghanska barn sökt asyl i Sverige.

Oroande händelser i Afghanistan Under hösten 2015 ägde ett par större incidenter rum som oroar hazarerna i Afghanistan.

Därför har så många ensamkommande afghanska barn sökt asyl i Sverige

Vid ett tillfälle mördades sju hazarer i södra delen av landet. Morden var typiska för IS, offren hade till exempel fått sina halsar avskurna. Detta fick många hazarer i Kabul att för ovanlighetens skull gå ut på huvudstadens gator och demonstrera. En annan viktig händelse ägde rum den 28 september 2015. . – Det här var en styrkedemonstration. Liten risk för närmande mellan hazarernas fiender Trots att både talibanrörelsen och Islamiska staten består av sunnimuslimer har de hittills varit fiender. Sakerhetspolitik. I över 4 000 år har Afghanistan varit en korsväg för folkvandringar, erövringståg och handel mellan västra, södra och centrala Asien.

sakerhetspolitik

Befolkningen har utvecklats till en etnisk och språklig mosaik av grupper med skilda sedvänjor. Den dominerande folkgruppen, pashtunerna, utgör omkring 40 procent av invånarna. En fjärdedel av afghanerna är tadzjiker och i norr finns också uzbeker, turkmener och kirgizer. Hazarerna är ett mongoliskt folk i det centrala höglandet. Bildt: Nato måste stanna i Afghanistan. Talibanernas flagga syns för första gången på 14 år över en stor afghansk stad.

Bildt: Nato måste stanna i Afghanistan

Sedan i går kontrollerar den extrema rörelsen provinshuvudstaden Kunduz. – Det är nästan otänkbart att president Obama skulle fortsätta med planerade minskningar av amerikanska styrkor i Afghanistan, skriver Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt på Twitter. Läget i Afghanistan blir alltmer spänt sedan de Nato-ledda styrkorna dragit tillbaka alla stridande förband efter 14 års närvaro. Sedan i våras har talibanerna utfört en lång rad attacker runt om i landet och striderna kulminerade i går med en offensiv mot Kunduz i landets nordöstra delar. Flygbombar Staden kontrolleras nu till stora delar av talibanerna som därigenom nått sin största seger sedan de drevs från makten 2001.

Från staden rapporteras om våldsamma strider och ett stort antal döda och sårade. – Intensiva strider pågår. ”Måste stanna i landet” Den stora frågan är nu hur USA och Barack Obama kommer att hantera talibanernas frammarsch. Farligt läge. Korrespondenterna - Avsnitt 1. Konflikten i Afghanistan. Det har varit krig i Afghanistan i över 30 år vilket har gjort landet till ett av världens fattigaste länder.

Konflikten i Afghanistan

USA invaderade landet 2001, utländska styrkor finns fortfarande kvar men trupperna har minskat i antal. Konflikten mellan talibanerna och väststödda regimen fortgår. Bakgrund: statskupp och ockupation Afghanistan har en historia som ett oberoende kungadöme som sträckte sig fram till 1700-talet. Konflikten i Afghanistan. Pearltrees Extension. Pearltrees Extension.