background preloader

Overheid en politiek

Facebook Twitter

De politiek wordt op tv nauwelijks nog besproken met politici. 'U weet dat er iemand gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond?

De politiek wordt op tv nauwelijks nog besproken met politici

' Dat vraagt toenmalig minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) met indringende blik, wetende dat hij een troef uitspeelt. Presentator Jeroen Pauw kijkt verbaasd. Het zou een van de spraakmakendste politieke talkshowinterviews van het afgelopen jaar worden, bekroond met het TV-Beeld voor het beste actuele programma. Hoe de politiek uit de politiek verdween (en waar ze heen is gegaan) 'Het fijne aan het IMF is dat ze volledig apolitiek is,' sprak Brussel-correspondent van de NOS Arjan Noorlander Bekijk hier de uitspraak van Arjan Noorlander in het NOS Journaal terug. vlak na de apotheose in de Griekse schuldenonderhandeling. 'Ze maken gewoon een economische analyse.' Say what now?

Hoe de politiek uit de politiek verdween (en waar ze heen is gegaan)

In eerste instantie kon ik niet anders dan heel hard lachen. We moeten afrekenen met de dogma's van deze eeuw. Jeroen Dijsselbloem (foto:PvdA) Het is heel gevaarlijk als politici zeggen ‘neutraal’ te zijn, want dat wijst erop dat ze zo ideologisch geïndoctrineerd zijn, dat ze blind geworden zijn voor hun eigen ideologie.

We moeten afrekenen met de dogma's van deze eeuw

Vandaag te lezen in een stuk van Merijn Oudenampsen over Dijsselbloem’s dogmatisme op de Correspondent. Eerder kwam Zizek al met deze zelfde bijdrage, en vergeleek het moderne neoliberale denken met hetzelfde starre denken van het communisme onder Stalin. We moeten afrekenen met de dogma’s van deze eeuw. Neoliberalisme met haar geloof in de vrije markt die zichzelf disciplineert als de overheid zich maar terugtrekt is niet ‘de waarheid’. Systeem- en leefwereld: hoe de kloof te dichten. Een curieus verschijnsel: een aanzienlijk deel van de maatschappelijke en ambtelijke sector gaat aan de haal met een filosofisch concept, namelijk het onderscheid tussen systeemwereld en leefwereld.

Systeem- en leefwereld: hoe de kloof te dichten

Jos van der Lans en anderen doen er goed aan minder over die kloof te praten. De classificatie in systeemwereld en leefwereld, gepopulariseerd door de Duitse filosoof Jürgen Habermas (1987) in de jaren ‘80, heeft haar weg gevonden naar lokale beleidsplannen en pamfletten om de verhouding tussen burgers, overheid en professionals te duiden en opnieuw in te richten. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans is een van de wegbereiders. Peel en Maas is een voorbeeld van een gemeente die een lans breekt voor de terminologie in de lokale context (Schmitz 2013; Schmitz et al. 2009). Weg met de gelijkheid, leve het verschil. Bestuurskundige Paul Frissen vindt dat we afscheid moeten nemen van het onhaalbare gelijkheidstreven.

Weg met de gelijkheid, leve het verschil

Het roept ressentiment op en het leidt tot paternalisme. Frissen pleit voor een politiek van verschil en tolerantie, in tegenstelling tot een door de staat opgelegd emancipatiestreven. Dat Nederland altijd een land van minderheden is geweest, zou doen vermoeden dat verschil en ongelijkheid de belangrijkste verschijningsvormen in en van het publieke domein hier te lande zijn. Niets is minder waar, de verzorgingsstaat is doordesemd van het gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel werkt zowel negatief als positief. Verschil moet worden opgeheven.

Van overheid naar tussenheid - nieuworganiserenblog : nieuworganiserenblog. We bevinden ons in een grote verandering, waarbij we van een verticale, top-down ingerichte maatschappij naar een horizontale netwerksamenleving gaan.

Van overheid naar tussenheid - nieuworganiserenblog : nieuworganiserenblog

Wat betekent dit voor de overheid? Het is interessant om, zeker als je er zo middenin staat, even stil te staan bij de snelle veranderingen die zich voltrekken in de wereld waarin we leven. De ontwikkelingen in de technologie, de emancipatie door onderwijs en welvaart, een verdere versplintering van klantbehoeftes en een snel platter wordende wereld zorgen voor een toenemende snelheid van economische verandering. Dat dit alles geen vergezicht meer is, blijkt wel uit de snelheid waarmee nieuwe spelers als Airbnb, Booking.com en Uber complete markten ontwrichten. Maar tevens uit het tempo waarin bestaande en gevestigde organisaties (Free Record Shop, Kodak, Nokia, Oad) hun dominante positie hebben verspeeld. Zelfrijdende auto’s. Podcast: Waarom bestuurders vaak beter niets dan iets kunnen doen. Volgens bestuurskundige Paul Frissen Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te ‘s-Gravenhage (NSOB), hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Podcast: Waarom bestuurders vaak beter niets dan iets kunnen doen

Tevens is hij zelfstandig bestuurskundig adviseur te Breda. Daarnaast is hij als voorzitter of lid actief in een aantal toezichthoudende organen. Overheid: steeds meer een tiran met haast. 6 december 2014 - Bij de overheid werken veel aardige en fatsoenlijke mensen.

Overheid: steeds meer een tiran met haast

Zij konden uw buren zijn. Geen wonder, in theorie is de overheid van ons allemaal. Dat blijkt in de praktijk een fictie. De overheid is steeds meer een gemankeerd bedrijf, dat zich gedraagt zich als een haastige tiran. Too big to fail. Uitkeringsorganisatie UWV bevond zich deze week in het oog van de storm. De Nationale Ombudsman rapporteerde onlangs over de Fraudewet - een product van het VVD-CDA-PVV-kabinet Rutte I. Meer markt betekent: meer bureaucratie. Eelke van Ark Meer marktwerking leidt niet tot minder, maar tot meer bureaucratie, stelt David Graeber in zijn nieuwste boek Utopia of Rules.

Meer markt betekent: meer bureaucratie

De vergelijking met de Nederlandse zorgsector dringt zich op. De Amerikaanse antropoloog David Graeber, professor aan de London School of Economics, is zo’n schrijver die je aan het denken zet op een manier die weinigen gegeven is. Zo haalde hij met zijn fascinerende boek Debt, the first 5000 years, onze fundamentele manier van denken over geld, schuld en krediet overhoop met een uiteenzetting over hoe geld daadwerkelijk ontstond. In deze afrekencultuur gaat politiek vooral over gisteren. 5 maart 2015 - Sorry voor de scheuren, Groningen.

In deze afrekencultuur gaat politiek vooral over gisteren

Het Maagdenhuis bezet. Massaontslag in de thuiszorg; ouderen zonder hulp. Huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters die gek worden van de regel- en bemoeidruk. Deze week bevat het allemaal. Haagse werkelijkheid. Wat is die ‘Haagse werkelijkheid’? Terwijl overal in het land het oproer kraait tegen het ‘broddelwerk’ (Hans Wiegel) waarmee de coalitie zichzelf na anderhalve week crisis had gered in de kwestie van de opvang van kansloze illegalen, feliciteren de regeringspartijen zichzelf. En ook een beetje elkaar. Een hooggeplaatste PvdA’er tegen de Volkskrant: „De kans dat we de rit samen afmaken is nu een stuk een groter.” Een prominente VVD’er: „We hebben zoveel ellende overleefd samen.”