background preloader

Communicatie

Facebook Twitter

The media exaggerates negative news. This distortion has consequences. Every day the news is filled with stories about war, terrorism, crime, pollution, inequality, drug abuse and oppression.

The media exaggerates negative news. This distortion has consequences

And it’s not just the headlines we’re talking about; it’s the op-eds and long-form stories as well. Magazine covers warn us of coming anarchies, plagues, epidemics, collapses, and so many “crises” (farm, health, retirement, welfare, energy, deficit) that copywriters have had to escalate to the redundant “serious crisis.” Whether or not the world really is getting worse, the nature of news will interact with the nature of cognition to make us think that it is. News is about things that happen, not things that don’t happen. We never see a journalist saying to the camera, “I’m reporting live from a country where a war has not broken out”— or a city that has not been bombed, or a school that has not been shot up. And among the things that do happen, the positive and negative ones unfold on different timelines. The consequences of negative news are themselves negative. Harvard psychologist Steven Pinker shares No. 1 communication mistake.

Een écht goed gesprek maakt een groot verschil. De afgelopen tijd heb je in verschillende bijdragen op Overheid in Contact kunnen lezen wat er nodig is om het contact tussen burgers en overheid te verbeteren.

Een écht goed gesprek maakt een groot verschil

Duidelijkheid over je rol zorgt voor beter contact. Lokale overheden zijn stuk voor stuk op zoek naar nieuwe verhoudingen en werkwijzen met de samenleving.

Duidelijkheid over je rol zorgt voor beter contact

Harvard psychologist Steven Pinker shares No. 1 communication mistake. Definitie van de situatie. Definitie van de situatie Vorm van betekenisgeving waartoe een omgeving uitnodigt of dwingt.

Definitie van de situatie

Overheidscommunicatie gaat over het maken van écht contact. Mondige burgers, razendsnelle communicatie, hoge verwachtingen, laag vertrouwen.

Overheidscommunicatie gaat over het maken van écht contact

De overheid zoekt naar haar plek in de netwerksamenleving van vandaag. Daarbij draait het om het leveren van goede, betrouwbare dienstverlening. En het bouwen en onderhouden van duurzame relaties met en in netwerken. Geef de afdeling Communicatie een scherpe focus op content en communitybuilding. In mijn eerste bijdrage voor Overheid in contact stelde ik dat overheidscommunicatie gaat over het maken van écht contact.

Geef de afdeling Communicatie een scherpe focus op content en communitybuilding

Dat contact komt vooral tot stand als mensen iets nodig hebben of iets willen van de overheid. Dat is het moment waarop de overheid de kans heeft een goede relatie op te bouwen: door een uitstekende dienstverlening te bieden en door zich werkelijk open te stellen voor participatie. Drie recepten om de overheid en de netwerksamenleving met elkaar te verbinden. Hooggespannen verwachtingen in participatietrajecten worden zelden voldoende waargemaakt.

Drie recepten om de overheid en de netwerksamenleving met elkaar te verbinden

Bij de start van zo’n traject menen de politiek verantwoordelijken een gepaste afstand te moeten bewaren. Het netwerk is immers aan zet. Dat klinkt nobel, maar in de praktijk vindt ná het traject vaak alsnog een politieke afweging plaats. Dat leidt –terecht– tot frustratie bij de participanten. Volgens mij is dat te voorkomen. Het gebeurt in de tussenheid. Door de bijdragen op dit platform slingert een spannend lint: het draait bij publieke opgaven steeds minder om wat er gebeurt bij de overheid of bij burgers en ondernemers, maar om wat tussen hen in ontstaat en tot ontwikkeling komt.

Het gebeurt in de tussenheid

De tussenheid maakt het verschil, waar verschil er mag wezen. Misschien was de bijdrage van Carola de Vree wel de wake-up call, waarin ze de betekenis van communicatie beschrijft voor de voorbereiding op de Omgevingswet. De waan van de dag brengt je niet aan het stuur. Communicatieafdelingen bij de overheid zijn er in heel veel soorten en maten.

De waan van de dag brengt je niet aan het stuur

Maar bij al deze afdelingen speelt een weerbarstig vraagstuk: hoe ga je om met de waan van de dag? Want deze waan is vaak zo dominant dat het niet goed lukt om zelf als communicatieafdeling een koers te ontwikkelen die op het hoogste niveau van de organisatie wordt doorleefd en begrepen. Van organisatiegrens naar ontmoetingsplek. Het contact tussen overheid en samenleving wordt gemaakt door de mensen die aan de rand van een organisatie werken.

Van organisatiegrens naar ontmoetingsplek

Die pendelen tussen ‘binnen en buiten’. Hoe doen zij dat? Hoe zorgen zij dat ze voldoende in contact zijn met de omgeving maar ook met hun eigen collega’s? Voor écht contact is meer nodig dan goede bedoelingen. Contact. Echt contact. Daar draait het om op dit platform. Dat is mooi, maar wat verstaan er we eigenlijk onder en wanneer hebben overheden en hun burgers of inwoners goed contact met elkaar? Wanneer zijn zij ‘echt in contact’ met elkaar? Een nieuwe visie: óók met gegevens werken vanuit de bedoeling (deel 2) Dit is het vervolg op het artikel waarin ik aan de hand van het informatie vierluik een nieuwe visie introduceerde: óók met gegevens werken vanuit de bedoeling.

Kleine waarschuwing vooraf: we betreden onontgonnen terrein, met onderzoeksvragen, nog op te lossen problemen en ongewisse uitkomst(en). We lopen in de mist. De lucht is nog niet opgeklaard. Een nieuwe visie: óók met gegevens werken vanuit de bedoeling. Het vertrouwen in de democratische rechtsstaat holt achteruit. Veel mensen voelen zich niet meer begrepen door de overheid. Dat kan de overheid alleen veranderen als ze de behoefte van mensen écht erkent en er voor zorgt dat de dienstverlening werkelijk aansluit op hun leefwereld. Daarvoor zijn al veel lovenswaardige initiatieven gestart, maar wat tot nog ontbrak is een échte Visie op Gegevens.

Een visie waarin gegevens –zo je wilt ‘data’– niet alleen worden opgehaald en geïnterpreteerd volgens de letter van de wet, maar waarin óók ruimte is voor de bedoeling. Deze visie ligt sinds kort op tafel en de kern daarvan wil ik graag met jullie delen. Communiceren als het nieuwe doen alsof. Deze 17 trends veranderen het werk van de communicatieprofessional bij de overheid.

Eenvoudige basisregels voor goed communiceren. Jos Rovers van Het Eerste Huis, adviesbureau voor transformatie voor mens en organisatie, heeft acht basisregels opgesteld voor het bevorderen van een goede communicatie op het werk: “Frustraties kunnen hoog oplopen in de werksetting. In de organisaties die ik begeleid is er vaak ‘een probleem’ en hebben de mensen behoefte aan betere werkverhoudingen. Keer op keer blijkt dat er in de basis iets ontbreekt in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Communiceren: het lijkt zo simpel, maar in de praktijk blijkt juist daar veel te winnen”. De twee beginregels 1. Legendary Physicist David Bohm on the Paradox of Communication, the Crucial Difference Between Discussion and Dialogue, and What Is Keeping Us from Listening to One Another. When words are not enough, gestures or images can say more. ‘If you could say it in words, there would be no reason to paint.’ These words are attributed to the realist painter Edward Hopper.

Few can paint like Hopper could, but all of us can relate to the feeling that words are sometimes not enough. Having said that, what makes images any better? Create a Conversation, Not a Presentation. Nicholas Blechman for HBR When I worked as a consultant, I was perennially guilty of “the great unveil” in presentations—that tendency to want to save key findings for the last moment and then reveal them, expecting a satisfying moment of awe. Campagnemanagement: zo groei je naar resultaatgerichte communicatie. Organisaties willen voortdurend meer resultaat halen uit hun communicatie en campagnes. Door de uitvoering zo efficiënt mogelijk te organiseren en door – op basis van klantinzichten – relevant te communiceren. Om dit goed te doen, moeten efficiëntie en effectiviteit samen worden gebracht. Op het eerste gezicht lijken dit misschien twee zaken die niet goed samengaan, maar goed gecombineerd, bieden ze garantie voor resultaatgerichte communicatie.

Mooie campagnes vs. succesvolle campagnes Wellicht herken je deze situatie: je collega van marketing laat vol trots een nieuwe direct-marketingcampagne zien. Ik kom dergelijke situaties regelmatig tegen. Groeipad Er bestaat helaas geen blauwdruk voor het organiseren van campagnemanagement. Communicatie is leiderschap: zo overtuig je jouw collega's [stappenplan] Veel organisaties krimpen, de ene reorganisatie volgt na de andere, mensen moeten ‘slimmer werken’, ‘meer met minder’, en flexibiliteit is een sleutelbegrip. Het bestuur neemt een besluit en het is jouw taak als communicatieprofessional om er voor te zorgen dat hierover gecommuniceerd wordt met medewerkers, klanten en alle andere stakeholders, zodat iedereen begrip heeft voor de situatie.

Maar het is niet zo makkelijk als het bestuur denkt: er wringt iets. Aan jou de taak om dit op te lossen. Overheidscommunicatie: 'het mag allemaal best wat losser' What it’s like to write speeches for a rude, rambling and disgraced politician. South Carolina Gov. Voorlichters schaden politiek als open ideeënstrijd. Minister tikt journalisten met vakantietweetjes op vingers en regelt gelijk een interview. Stop met te veel zenden, zorg dat mensen luisteren » Door: Samira Salman - /via @42bis.

Stop met de ‘Wij-van-wc-eend’-berichten en het vele zenden. Communicatieprofessionals opgelet: dit zijn de trends van 2015 [onderzoek] De 7 eigenschappen van de effectieve communicatieprofessional. Hoe krijg je als communicatieadviseur grip op 'online'? De communicatieafdeling als merk: hoe keer je het tij? Het zijn gouden tijden voor het communicatievak. De toekomst van Communicatie heet 'netwerken' Communicatieadviseur van de toekomst: Architect en Community Manager » Door: Annemarie van Campen - /via @42bis.

Communicatieprofessional steeds meer allround adviseur - Logeion. De communicatieafdeling als merk: hoe keer je het tij? Het gaat uitstekend met het communicatievak! Wat zijn de trends & ontwikkelingen in de communicatiesector?

GWC