background preloader

Lärare

Facebook Twitter

Bild

Åtta tips inför lönesamtalet. Hör du till dem som går till lönesamtalet med stor entusiasm, full koll och självförtroendet på topp?

Åtta tips inför lönesamtalet

Eller är du som de flesta andra, lite osäker på hur du hittar dina bästa argument? Oroa dig mindre och förbered dig mer - med hjälp av Lärarförbundets tips. 1. Förbered dig Det är lönesamtal bara en gång om året, så det är inte så lätt att ha en väl inarbetad rutin. 2. Här kan du som är medlem se och jämföra lönestatistiken i Min lön för din och andra lärarkategorier, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare hos din och andra arbetsgivare. Webbverktyget Min lön visar din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med dina kollegor. Lärarlönerna måste upp Lärarlönerna måste uppvärderas. Låg lön? Hög lön? Fundera över vilka möjligheter det finns för en fortsatt utveckling.

Planering och genomförande av undervisningen. Checklistor. Boktips sommaren 2014. Tänk om alla lärare i Sverige skulle läsa en eller flera av nedanstående böcker i sommar.

Boktips sommaren 2014

Vilket uppsving det skulle ge till de pedagogiska diskussionerna nästa läsår! Välj ut minst en bok som du själv läser i sommar och skicka vidare förslagen till dina kollegor så blir nästa läsår ännu bättre! Jag har inte läst alla böckerna själv, men jag har läst en del och de andra är sådana som jag vill läsa. John Hattie Synligt lärande för lärare Boken är en uppföljare till Synligt lärande där John sammanställde den största metaforskning inom pedagogik som någonsin gjorts. James Nottingham Utmanande undervisning i klassrummet James försöker konkretisera det som John Hattie visar är framgångsfaktorer i sin metaforskning. Helen Timperley Det professionella lärandets inneboende kraft Helen är professor på Nya Zealand.

Torkel Klingberg Den översvämmade hjärnan och Den lärande hjärnan Torkel är en svensk hjärnforskare som bl a visat att arbetsminne går att träna upp. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Lärarna måste leda. Bild: Marie Kassman Skolprestationer är en aktuell utbildningspolitisk fråga.

Lärarna måste leda

Ofta framförs ordning och reda som nödvändigt i undervisningen, men det är bara en aspekt. Andra aspekter är uppmärksamhet på enskilda elever, sammanhållning och konflikter i elevgruppen samt lärares medvetenhet om sina didaktiska val och beteenden inför eleverna. I Skolverkets analyser av ­orsaker till de sjunkande svenska Pisa-resultaten nämns individuella arbetsformer, störande klassrumsklimat, sen ankomst och hög frånvaro, minskat utrymme för helklassundervisning samt komplexiteten i lärares ledningsuppdrag, som några möjliga förklaringar. Detta aktualiserar behovet av ny kunskap och nya begrepp som belyser lärares komplexa arbets­villkor.

Uttrycket »lärares ledarskap« hänvisar ofta till »klassrummet«, vilket enligt oss är förlegat. Det är i det didaktiska rummet som lärare leder lärandet för både den enskilda eleven och elevgruppen. Lärare — elev. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen.

Helena Kortelainen on Pinterest. Bonus Copyright: Kopieringsregler för grund- och gymnasieskolan fr.o.m. 2014. Kopieringsreglerna omfattar även: Förskola Förskoleklass Komvux Påbyggnadsutbildning SFI Yh-utbildning Särskola Uppdragsutbildning Landstingskommunal folkhögskola Vem som får kopiera Lärare och elever Lärare och elever får kopiera.

Bonus Copyright: Kopieringsregler för grund- och gymnasieskolan fr.o.m. 2014

Läraren kan även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopierat material får enbart användas för undervisning inom skolan. Vad som får kopieras Svenska och utländska verk Lärare och elever får kopiera texter, bilder och noter ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis från svenska och utländska böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, digitala publikationer, webbsajter med mera. Inte ljud och rörlig bild Avtalet ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram.

How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures. User Reviewed Two Methods:Classroom ManagementLesson PlanningCommunity Q&A Being a good teacher can be the most rewarding and exciting job in the world - however, being a teacher who doesn't work effectively can be stressful, painful, and exhausting.

How to Be a Good Teacher: 20 Steps (with Pictures

Here is some information on being a good teacher you may find useful. Ad Steps Method 1 Classroom Management <img alt="Image titled Be a Good Teacher Step 1" src=" width="728" height="546" class="whcdn" onload="WH.performance.clearMarks('image1_rendered'); WH.performance.mark('image1_rendered');">1Set a good example to your students.

SurveyMonkey: Gratis webbenkäter & frågeformulärverktyg. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Hos FoU Malmö-utbildning höll Timperley i två seminarier för skolledare och de lärare som har en nyckelfunktion när det gäller skolornas utvecklingsarbete i Malmös olika förvaltningar. Lärares kompetensutveckling lösningen för skolan? Timperley inleder med att lärares professionella utveckling ofta framhålls som ett universalmedel för att förbättra skolan. Helen Timperleys svar. Jag fick svar!

Helen Timperleys svar

I mitt tidigare inlägg Skolutveckling – vems behov styr fokus? Berättade jag att jag mailat min fråga till Helen Timperley. Nu har hon alltså svarat mig. Med Helen Timperleys godkännande delar jag här hennes svar så att vi kan fortsätta en eventuell diskussion utifrån det. Hon hälsar att hon ska ut och resa nu i flera veckor och därför inte kommer vara lika tillgänglig för ytterligare svar. It is a difficult question to answer in an e-mail.