background preloader

Elever

Facebook Twitter

Skrytlappar. Jag slängde ut elefanten Jante förra måndagen.

Skrytlappar

Det var en lättnad. På något sätt har den där elefanten inte riktigt lämnat byggnaden. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. 19 elever per klass i grundskolan. I Sverige går över 912 000 elever i 4 805 grundskolor.

19 elever per klass i grundskolan

I genomsnitt har varje klass 19 elever. Sett till kommungrupp varierar klasstorleken från som lägst 13 elever till som högst 22 elever i genomsnitt per klass. Det finns även en skillnad på klasstorlek sett till huvudman. I kommunala skolor går det 19 elever per klass medan det i fristående skolor går 16 elever per klass. Klasstorlekarna har i genomsnitt ökat med 2 elever i grundskolan sedan 2008.

Hur samlas uppgifterna in? Statistiken om klasstorlek samlas in på nationell nivå och baseras på inrapporterade uppgifter om klassbeteckning. Uppgifter på läns- och kommungruppsnivå Klasstorlek kan inte redovisas på mer detaljerad nivå än länsnivå på grund av att uppgiften inte har tillräckligt hög kvalitet. Uppgifter om klasstorlek på nationell nivå redovisade vi tillsammans med statistik om elever i grundskolan 27 mars 2014.

Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19) Syftet med den här skriften är att ge en bild av forskning om motivation och lyfta fram praktiska implikationer för motivationsarbete inom skola och behandling, i ett pedagogiskt perspektiv.

Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (Fif nr 19)

MOTIVATION OCH MOTIVATIONSARBETE I SKOLA OCH BEHANDLING Vad är "vilja att lära" och "vilja till förändring"? Hur kan man motivera "omotiverade" elever och klienter? I skriften ges en bild av forskning om motivation, med fokus på de frågor som är speciellt viktiga för motivationsarbete i praktiken. Människors förklaringar till framgångar och misslyckanden och förväntningars betydelse ägnas särskilt intresse. En utgångspunkt för resonemangen är att pedagogik handlar om utveckling och förändring, hur människor kan bli delaktiga i sitt eget liv och det omgivande livet. Nyckelstrategier. Hemläxors nytta inte självklar. John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten.

Hemläxors nytta inte självklar

Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Men ju yngre eleverna är desto mindre är de positiva effekterna, menar Hattie. Vad säger statistiken? Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxors effekt på elevers lärande består av flera metastudier med sammanlagt över 100 000 elever. Rätt utformade kan läxor stärka Hemläxornas effekt på elevernas lärande är en komplex fråga, visar Hatties metaanalys.

För det andra kan föräldrars hjälp med hemläxor ha en positiv effekt på barns och ungdomars lärande. Formativ återkoppling avgörande Text: Vanja Lozic Referens: Hattie, John. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” I höstas bestämde jag mig för att införa några små förändringar i min undervisning inspirerad av allt jag läst om bedömning för lärande, formativ bedömning, synligt lärande.

Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share”

Alla dessa begrepp…jag kände att allt jag läst bara snurrade runt i huvudet och tänkte att jag får väl börja i någon ände och prova mig fram…med små steg i ständig utveckling! Jag började med tre olika saker jag läst om under hösten; exit tickets, no hands up och think pair share eller EPA (eget, par, alla) som är Göran Svanelids variant. Här tänker jag berätta om hur jag arbetar med de två sista teknikerna.

NO HANDS UP innebär att ordet i klassrummet fördelas med hjälp av slumpen och inte genom handuppräckning. Eleverna räcker upp handen om de vill fråga något men de flesta frågor jag ställer besvaras av den elev vars namn jag drar. Mer än bara läxor. Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv. Forskning om undervisning och lärande. FD8F8DD0-A2BE-42CC-972D-2183946DA5D9. Velis - Verktyg för Entreprenöriellt Lärande I Skolan. Ökad delaktighet när elever samarbetar. När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga.

Ökad delaktighet när elever samarbetar

Det visar en ny studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater. – När eleverna utmanades i att lösa uppgifter och problem tillsammans skapades ett kreativt klimat. Det gav också elever med funktionsnedsättning bättre möjligheter till sociala gemenskaper. Vilket i sin tur kan leda till att eleverna ser varandras olikheter som tillgångar, säger Lena Hammar, projektledare för studien och rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder.

. – I ett samarbetsorienterat lärande får varje individ möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater. Att vara vägledande kamrat innebär att eleverna uppmärksammar när en klasskamrat behöver stöd eller uppmuntran. Elevledda utvecklingssamtal. För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal.

Elevledda utvecklingssamtal

Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Annons Publicerad kl Dela Skicka länk via e-post Mest läst Senaste nytt Brännpunkt 25/4 ”Rätten till privatliv måste skyddas bättre” Advokaten Anne Ramberg ...

Hjärnforskare vill att skolan tänker om

Böcker.

Bedömning

Välkommen till LÄTT ATT LÄRA! Har haft mycket att göra.

Välkommen till LÄTT ATT LÄRA!

En del länkar är döda och jag tänker nu jobba med att uppdatera varje sida. En sida i taget. Snart ska hemsidan fungera som vanligt igen. Maila mig gärna tips om någon länk har dött. Piahernefeldt@hotmail.com Jag som driver "Lätt att lära" heter Pia Hernefeldt och är gymnasielärare i biologi, naturkunskap och geografi. Sidan riktar sig främst till gymnasiet och högstadiet, men eftersom jag har en dotter och sykonbarn, har jag även lagt in länkar för lägre åldrar. En del kanske har synpunkter på att reklam visas på sidan. Hoppas att du kommer att ha nytta av sidan.