background preloader

Minnesträning

Facebook Twitter

Ny metod inkodar kunskap i långtidsminnet. Med utgångspunkt i neurovetenskaplig forskning om hur långtidsminnen skapas i hjärnan har brittiska lärare och neurofysiologer gemensamt arbetat fram en effektiv undervisningsmetod.

Ny metod inkodar kunskap i långtidsminnet

Dr Paul Kelley vid Oxfords universitet har lett arbetet, och enligt honom tillgodogör sig elever större mängder information på kortare tid med hjälp av Spaced Learning än genom traditionell undervisning. – Hjärnan är ovillig att slösa energi på att skapa minnen som kanske inte har betydelse. Det är därför det är kämpigt att lära sig saker – du försöker tvinga hjärnan att göra något som den egentligen inte vill.

Spaced Learning går ut på att få hjärnan att förstå att ”det här är viktig information som du borde spara”, säger han till Skolvärlden, i samband med en föreläsning i Stockholm. Metoden i sig är enkel och utgår från en traditionell envägskommunikativ powerpoint-presentation. . – Det kan verka överväldigande när man ser det här i praktiken första gången. The lesson you never got taught in school: How to learn! A paper published in Psychological Science in the Public Interest evaluated ten techniques for improving learning, ranging from mnemonics to highlighting and came to some surprising conclusions.

The lesson you never got taught in school: How to learn!

The report is quite a heavy document so I’ve summarised the techniques below based on the conclusions of the report regarding effectiveness of each technique. Be aware that everyone thinks they have their own style of learning (they don't, according to the latest research), and the evidence suggests that just because a technique works or does not work for other people does not necessarily mean it will or won’t work well for you. If you want to know how to revise or learn most effectively you will still want to experiment on yourself a little with each technique before writing any of them off.

Elaborative Interrogation (Rating = moderate) A method involving creating explanations for why stated facts are true. An example of elaborative interrogation for the above paragraph could be: Reference: System.pdf. Vägen till mästarminne - Mattias Ribbing. Figurkoder tvåsiffriga tal. SvenskaMinnesskolan - MindAcademyHandbok.pdf. Vägen till maxade betyg - Mattias Ribbing. Minnet och memoreringstekniker. Abstract I den här labben ställer vi oss frågan om människor som har ett onaturligt väl utvecklat minne, sk mnemonister kan lära oss något om memoreringsekniker.

Minnet och memoreringstekniker

Vi försöker även svara på hur deras minne fungerar och vad det har för nackdelar. I första kapitlet, minnet – dess uppbyggnad och användning, reder vi ut en del teoretiska begrepp som används då man talar om hur minnet fungerar. I våra experiment undersöker vi skillnader i effektiviteten hos delar av vårt deklarativa minne genom att testa minnets kapacitet med och utan hjälp av memoreringsteknik. I andra kapitlet, mannen med det obegränsade minnet, berättar vi om en man som hade ett onaturligt väl utvecklat minne. I vårt experiment testar vi en minnesteknik som går ut på att visualisera och associera kring ord i en lista. Inledning Vi har valt att göra en djupdykning i ämnet minnet med särskild tyngd på minnestekniker.

Vi börjar rapporten med att översiktligt beskriva hur minnet anses fungera och förklarar en del begrepp. Lagring. Det stora systemet. Systemet bygger på att man minns roliga, konstiga bilder bättre än tråkiga siffror.

Det stora systemet

Jämför att minnas siffrorna 5183 och bilden “en val som står och kammar sig”, vilken tror du att du kommer minnas bäst om två veckor? I denna text kommer du att se hur dessa siffror och denna bild är två olika sätt att minnas samma sak, bara att den andra är roligare och sitter kvar längre i minnet! Följande system brukar kallas för ”Major System” i engelsk litteratur på grund av hur stort systemet är (det finns minnesexperter som har bilder för 1000 tal…), och går ut på att man kopplar alla siffror till en konsonant (ibland flera konsonanter).

Det finns en mängd olika varianter, men följande system är ett som jag har utarbetat för att passa till svenska ord. Vissa siffror har fler än ett konsonantljud för att det ska vara möjligt att konstruera bra ord som går att visualisera. Notera att detta system bygger på hur konsonanterna låter och inte hur de skrivs. Och sedan då? Peg-tekniken Övningar. Minnesträning. Minnesträning kan innefatta allt från att träna upp arbetsminnet till att hitta smarta minnesstrategier för det man vill komma ihåg.

Minnesträning

Här kommer en guide till hur du kan få ett ännu bättre minne! Arbetsminnet Arbetsminnet hanterar det du håller i huvudet just nu, och är mycket begränsat. Man kan bara hålla ett visst antal saker i huvudet samtidigt, och de finns bara där så länge vi aktivt tänker på det. När vi blir avbrutna, eller fokuserar på något annat, kan det som nyss fanns i arbetsminnet bli som bortblåst. Arbetsminnet går att träna upp, på ungefär samma sätt som kondition. Långtidsminnet När man ska komma ihåg något lite längre räcker inte arbetsminnet till. Minnestekniker och minnesstrategier De tre budorden för ett superminne är associering, visualisering och placering. Ett exempel på minnesstrategi: Har du fått lösenordet ”2GfDxx” av din kreativa datatekniker och försöker pressa in det i hjärnan så kommer du bara att trötta ut ditt arbetsminne. Mer om minne och minnesträning: Träna din hjärna – och kom ihåg mer.