background preloader

Bättre skola

Facebook Twitter

Claes Nilholm: Står evidensrörelsen på vetenskaplig grund? Tanken att skolan ska stå på en vetenskaplig grund har fått förnyad aktualitet genom den så kallade evidensrörelsen.

Claes Nilholm: Står evidensrörelsen på vetenskaplig grund?

Men frågan är vad den vetenskapliga grunden ska ge kunskap om, skriver Claes Nilholm. (red.) Nu tar vi de första stegen till kulturförändring i skolan. Skolan är för viktig för att bollas runt mellan valen.

Nu tar vi de första stegen till kulturförändring i skolan

Den behöver långsiktighet där elevernas utveckling står i absolut fokus. Jag är därför stolt över alla som bidragit till ett brett samarbete i Göteborg. "Uppseendeväckande stora skillnader mellan kommunerna" Den bristande likvärdigheten i den svenska skolan, både mellan och inom kommuner, är en av skolvärldens stora utmaningar.

"Uppseendeväckande stora skillnader mellan kommunerna"

Lagom till Skolans Dag 2015 släpper Lärarnas Riksförbund en rapport - ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” - där man jämfört hur olika kommuner levererar när det gäller effektiv resursanvändning, likvärdighet, lärarbehörighet, elevresultat och lärarlöner. I rapporten har man sammanställt och analyserat offentlig statistik och belyser de stora skillnader som finns. Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson säger att rapporten bekräftar det förbundet länge påpekat. Alla elever i Sverige får inte samma chans. – Det som är uppseendeväckande när man tittar på statistiken sammantaget är att det är så pass stora skillnader inom så många områden.

Den finska skolan satsar digitalt. I Finland pågår just nu arbetet med att ta fram en ny läroplan.

Den finska skolan satsar digitalt

Från och med hösten 2016 ska den vara igång i grundskolans årskurs ett till sex, senare årskurser introduceras gradvis. Även gymnasieskolan läroplan ska förnyas. Det övergripande syftet med den nya läroplanen är att förbereda eleverna för det globala, digitala och mångfacetterade samhälle som växer fram så att eleverna kan hantera ett alltmer komplext samhälle. – Det handlar om att anpassa skolan till den allmänna utvecklingen i samhället och att möta framtiden. Det är en anledning till att man för in ett tydligt digitalt perspektiv. I den nya läroplanen finns sju kompetenser formulerade som ska utveckla en mångsidig kompetens hos eleverna.

. – Tanken är att det digitala perspektivet ska in i alla ämnen. På Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) är Jens Mattfolk ombudsman. – En skillnad jämfört med tidigare läroplaner är att man ska jobba mer över ämnesgränserna, tematiskt och skapa helheter. Läraryrket – allt annat än mobiler och kepsar. Besviken.

Läraryrket – allt annat än mobiler och kepsar

Inte uppgiven. Och inte heller förvånad. I min kommun genomför nu den lokala tidningen en reportageserie om skola och lärare. Tidningen vill höra lärarnas röst. Bra och välkommet initiativ. Med höga förväntningar slår jag så upp dagens Na och möts av rubriken ”En dags kamp mot kepsar och mobiler”. Dock synliggör bilden den tuffa kamp många av oss lärare behöver föra. Det handlar om kampen för våra elever, för en skola av hög kvalitet och för de professionella kunskaper och förmågor som läraryrket innebär. Mina kollegor och jag pratar didaktik varje dag. På min egen skola och i min roll som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun har jag som uppdrag att stärka andra lärares professionella lärande om den egna undervisningen.

Skolan är en levande, ständigt växande och lärande organisation. Mitt läraruppdrag handlar om lärande. Skolans och lärarens kamp handlar om att skapa förutsättningar för ett systematiskt fokus på undervisningen. Josefin Nilsson. Ta fram en vision. #skolresan – på jakt efter de goda exemplen. – Och så skorna!

#skolresan – på jakt efter de goda exemplen

Malin Bergdahl, biträdande rektor och lärare vid Smedshagsskolan i Hässelby i västra Stockholm, är bestämd. Plasttossor på eller skorna av, så är reglerna. Eleverna tassar runt i strumplästen eller har inneskor, just för att hålla skolan fin. Så ser den också sprillans ny ut, fast den har hunnit bli sju år. Att eleverna är stolta över sin skola märks. . – Ibland får lärarna komma och säga till oss efter några timmar att vi måste gå, ler Osman Mohammed i klass 9A och tittar upp från matteboken. Stockholm först i Sverige med verktyg för självskattning av it-mognad. - Vi tar första steget för att höja skolornas it-mognad med detta verktyg, säger Ann Hellenius.

Stockholm först i Sverige med verktyg för självskattning av it-mognad

Digitaliseringskommissionen konstaterar att Sverige ligger bra till när det gäller antalet datorer i skolan. Men när det kommer till användningen i pedagogiken så släpar vi efter. Stockholms stad är först ut i landet med ett avancerat verktyg med koppling till den egna stadens IT-strategi. Verktyget syftar till att hjälpa skolledare och lärare att bedöma och öka sin it-mognad. Verktyget bygger på de fem områdena i Stockholms stads ”IT-strategi för ett bättre lärande”.