background preloader

Hennaviista

Facebook Twitter

Opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöiden tekijänoikeudet. Yleistä Henkilö, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, saa yksinomaisenoikeuden määrätä teoksensa käytöstä eli hänellä on tekijänoikeus teokseensa.Tekijänoikeus voi syntyä myös useille opiskelijoille yhteisesti ryhmätyönä tehdyissä opinnäytetöissä.

Opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöiden tekijänoikeudet

Tekijänoikeutta nauttiva harjoitus- tai opinnäytetyö voi olla esim. maalaus, performanssi, videotaltiointi, cd, tietoverkko- tai virtuaalitodellisuustyö,kirjallinen työ, tuotesuunnittelutyö tai muu taiteellinen teos. Tekijänoikeussuojan ainoa edellytys on työn omaperäinen ilmenemismuoto. Tiedot, ideat, teoriat ja tieteelliset tulokset eivät sinänsä ole tekijänoikeudellisesti suojattuja, vaan se muoto, johon ne on saatettu.

Teoksen julkistaminen kytkeytyy tekijänoikeuksien rajoituksiin. Tutkimustuloksia voi siis hyödyntää, ei kuitenkaan suoraan kopioiden tai muunnellen. Yliopiston kustantama työ Yliopiston varoilla tehdyn työn omistusoikeus on yliopistolla. Opiskelijan kustantama työ Hankkeet Julkistaminen. Selittävät piirroskuvat ovat vapaata riistaa - yleensä. Jokaiselle Powerpointilla tai vastaavalla työkalulla luentokalvoja tehneelle opettajalle on varmasti tullut vastaan tilanne, jossa oppikirjasta, tieteellisestä artikkelista tai internetistä bongattu selittävä kuva sopisi omalle luentokalvolle kuin nyrkki silmään.

Selittävät piirroskuvat ovat vapaata riistaa - yleensä

Mutta mitä sanoo laki oppikirjan kuvien käytöstä omilla kalvoilla? Jos tekijänoikeuslakia luetaan pilkuntarkasti, niin oppikirjasta löydettyä aineistoa ei saa ilman oikeudenhaltijan lupaa liittää osaksi omia luentokalvoja, mutta sen sijaan oppilaitoksissa on laillista näyttää oppikirjan sivua videotykin ja dokumenttikameran avulla. Lopputulos molemmissa on sama: oppilaat näkevät kirjan sivun videotykillä, mutta vain jälkimmäinen tapa on laillinen.

Käytännössä todennäköisyys päätyä raastupaan powerpointeissa vilahtaneesta kuvasta on kuitenkin pieni. Suurempi ongelma muodostuu, jos opettaja haluaa laittaa luentokalvot nettiin kaikkien ihailtavaksi. Ratkaisuja opettajalla on käytössään ainakin neljä: – Vesa Linja-aho. Entä opiskelijoiden oikeudet tekemiinsä teoksiin? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin] Tekijänoikeus tekijällä Opiskelusuhde ei ole työ- eikä virkasuhde eikä se siten aiheuta tekijänoikeuden siirtymistä.

Entä opiskelijoiden oikeudet tekemiinsä teoksiin? [Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin]

Tietysti opiskelija saattaa myös olla työsuhteessa oppilaitokseen esimerkiksi kurssiassistenttina. Tällöinkään tekijänoikeus ei suinkaan siirry automaattisesti, ja siirtyminen voi enintään koskea niitä ohjelmia, jotka on luotu nimenomaan työsuhteessa tehtynä työnä. Opiskelijan kirjoittamaan tutkielmaan, ohjelmaan tai muuhun teokseen on hänellä itsellään tekijänoikeus. Oppilaitoksella ei ole siihen minkäänlaista tekijänoikeutta. Sopimuksella opiskelijan ja oppilaitoksen välillä voidaan tekijänoikeus tietenkin siirtää kokonaan tai osittain taikka opiskelija voi antaa oppilaitokselle oikeuden käyttää työtä. Monissa oppilaitoksissa on sisäisiä sääntöjä tai ohjeita siitä, että tekijänoikeudet opinnäytteisiin siirtyvät oppilaitokselle. Opettajan panos Sillä, että teos on opintosuoritus, ei ole tekijänoikeudellisessa mielessä merkitystä. Julkisuuslaki ei vaikuta tekijänoikeuteen.

Tekijänoikeuden perusteita. Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos.

Tekijänoikeuden perusteita

Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Tekijänoikeus syntyy kun teos on luotu. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta. Tekijänoikeus tuottaa tekijälle sekä taloudellisia että hänen henkilöönsä liittyviä oikeuksia. Taloudelliset oikeudet Taloudellisia oikeuksia koskevan perussäännöksen mukaan tekijällä on yksinomainen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen. Teos saatetaan yleisön saataviin, kun Moraaliset oikeudet Tekijällä on myös moraalisia oikeuksia. Tekijänoikeuden rajoitukset Voimassaoloaika. Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Tekijänoikeuden perusteet Esipuhe: huomautuksia tästä dokumentista Tämä dokumentti vastaa kysymyksiin, joita usein esitetään tekijän­oikeus­asioista.

Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Erityisesti tässä painotetaan sellaisia aiheita, jotka liittyvät tietotekniikkaan ja nykyaikaisiin viestintämuotoihin. Lisäksi sivutaan myös sellaisia aiheita, joita (aiheellisesti tai aiheettomasti) otetaan esille tekijän­oikeuden yhteydessä, mm. patentteja, tavara­merkkejä, kirjesalaisuutta ja asiakirjajulkisuutta. Sulkeissa olevat numerot viittaavat tekijänoikeuslain pykäliin lain Finlex-versiossa, joka on periaatteessa ajantasainen.

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on tekijän määräysvaltaa taloudelliset oikeudet Tekijänoikeus syntyy Suomen lain mukaan aina tekijälle eli ihmiselle, joka luo teoksen. Tekijyyden ilmoittaminen ja suoja teoksen muuttamista vastaan Tekijänoikeuteen kuuluu myös niin sanottuja moraalisia oikeuksia. Tekijänoikeuslaki lyhyesti. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme televisiota ja videoita, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, kuuntelemme musiikkia, käytämme tietokonetta ja Cd-rom-levyille tallennettuja tuotteita.

Tekijänoikeuslaki lyhyesti

Tietoverkkojen välityksellä pääsemme maanosasta toiseen tutkimaan erilaisia luovan työn tuotteita. Jokapäiväisiä asioita ja tapahtumia. Aina emme ehkä tule ajatelleeksi, että näiden aineistojen tekijöillä on oikeuksia - tekijänoikeuksia. Ihmisten luova työ mahdollistaa sen, että voimme nauttia näistä tuotteista: teoksista ja tapahtumista. Tämä julkaisu esittelee lyhyesti tärkeimmät tekijänoikeuteen liittyvät asiat. 1. Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään. 2. Teos on itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä henkisen luomistyön tulos. 3. Tekijänoikeussuoja kuuluu teoksen tekijälle. Tekijänoikeuslaissa säädetään myös ns. lähioikeuksista. 4. Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa sekä koti- että ulkomaisten tekijöiden teoksia.