background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Levla. Orka plugga. Orosanmälan till Socialtjänsten. Angst / depresjon. Det er forskning som viser at bruk av denne enkle metoden, Cognitive Bias Modification (Endring av kognitiv skjevhet), kan endre en pessimistisk tankemåte til å bli mer optimistisk.

Angst / depresjon

Metoden ble vist i Schrödingers Katt på NRK 9. januar 2014, i programmet "Dont Worry, Be Happy. " Barnet med Asperger: Basiskunnskap for foreldre, skoler og barnehager. Mange voksne som jobber tett med barn og unge med Asperger-problematikk forstår ikke hvor lite de forstår om autisme.

Barnet med Asperger: Basiskunnskap for foreldre, skoler og barnehager

Kaosteknik – bemötande av NPF. För de flesta är solen varm och skön och ger energi.

Kaosteknik – bemötande av NPF

De har ett hyfsat bra pigment och klarar exponeringen i solen ganska bra. Det behövs en rejäl stund i mycket stark sol för att de skall bli brända. En del är väldigt känsliga mot solen. De skadliga strålarna gör dem snabbt brända. Men det märks oftast inte under vistelsen i solen. För dessa personer är det viktigt att använda sig av solskyddsfaktor. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Självhjälp. Vad innebär bipolärt syndrom hos barn?

Självhjälp

Bipolärt syndrom (BS) orsakas av en biologisk förändring i hjärnan som ger svåra svängningar i humör, tänkande, beteende och energi hos barnet. Tidigare kallades det för mano-depressivitet. Barn, vars symtom uppträder på ett annat sätt än hos vuxna, kan uppleva svåra och plötsliga humörsvängningar många gånger under en och samma dag. Symtomen på mani och depression kan också uppträda samtidigt. Unga med det här syndromet är ofta ängsliga och har en låg frustrationströskel.Många barn och tonåringar kämpar med bipolärt syndrom, de flesta av dem utan att ha diagnostiserats eller vara under behandling. Hur påverkar bipolär sjukdom kognition och inlärning?

Att jobba i team för att hjälpa barnetEftersom bipolärt syndrom påverkar varje aspekt i barnets liv behövs det ett välkoordinerat team av engagerade vuxna för att ge barnet de bästa förutsättningarna till ett bra liv. ”Våga tänka i nya banor” Det finns en grupp elever som är identifierade att löpa större risk att hamna i utanförskap.

”Våga tänka i nya banor”

Elevhälsomötet som ett forum för samverkan och lärande En fallstudie av elevhälsomötets organisation, innehåll och process vid en grundskola. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Ung Kompensation. Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan. Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan.

Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan

Erfarenheter visar att elever med funktionsnedsättning ofta möter hinder för det. I ett nytt stödmaterial presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga på samma villkor som sina skolkamrater. – Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens lärmiljö ser ut, hur arbetsmomenten och klassrummet är anpassade till eleven eller en grupp av elever, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare vid SPSM.

Den modell som stödmaterialet bygger på handlar om att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö i ett sammanhang. Lask-parmen2014.pdf. Appar - SPSM. App är en förkortning av applikation och är ett program som ofta används i smarta telefoner och pekplattor.

Appar - SPSM

Det finns en mängd olika appar som erbjuder möjlighet till träning och kompensatoriskt stöd i skolarbetet. Hur väljer man app? Checklista för att inkludera fler och skapa ökad tillgänglighet. Checklista för att inkludera fler och skapa ökad tillgänglighet Det här är en checklista för att inkludera fler och för ökad tillgänglighet (finns i utskriftsvänlig pdf under bilden).

Checklista för att inkludera fler och skapa ökad tillgänglighet

Den kan följas mer eller mindre ambitiöst, ju mer desto bättre förstås. Den gäller skolan, scouterna, baletten, hos soc, hab, BUP, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vårdcentralen, i hemmet, ja överallt där människor möts… Hur ska vi hinna! Har fått en del kommentarer att checklistan ger pedagoger och andra dåligt samvete. Läs gärna tidigare inlägg med tips kring en inkluderande pedagogik i skolan, men det gäller precis överallt. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Och Aspergerförbundet - Uppleva annorlunda. Appar för elever i behov av särskilt stöd by Tove Andersson. Kritiska situationer – riskfaktorer att ha koll på inför planeringar! Det är något visst med att sätta igång igen.

Kritiska situationer – riskfaktorer att ha koll på inför planeringar!

Jag gillar känslan av att komma tillbaka i rutiner och jag gillar uppstartskänslan – allt är möjligt och nu ska det bli ännu bättre än förra året. Vi som jobbar i skolans värld har ju liksom två nyår att hålla oss till. Jag ska till många skolor och vara delaktig i deras kickoffer och nystarter. VIlket privilegium! Bland det jag kommer att ta upp med kollegor på dessa skolor är något som alltid väcker tankar och som är viktigt att förhålla sig till i skolarbetet.

Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka tips som ska införas och när.

Denna sida är under ständig utveckling och vi hoppas att det finns sådant som kan hjälpa elever att få en bättre skolvardag och att gå rakryggade genom hela skolan. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Nyligen blev jag ombett att kommentera några arkitektritningar på en F-6-skola som ska byggas i en skånsk kommun. De fem yngsta årskurserna skulle ha klassrum på bottenvåningen och sjätteklassarna en liten egen avdelning på andra våningen, som liksom stack upp över ettplansskolan. Mitt i sjätteklassernas avdelning hade arkitekterna ritat en loftgång runt en fem meter bred öppning ner till en centralhall, just innanför entrédörrarna.

Alla de små eleverna skulle gå igenom centalhallen på vägen till och från matsalen. Det betyder att alla de små eleverna skulle gå under öppningen där sjätteklasseleverna kunde stå och titta och, inte minst, spotta på dem. Det är min erfarenhet att skolan kommer att ha problem med sjätteklasselever som spptter de små elever i håret när de är på väg in i matsalen. Byggnaders utformning har stor betydelse för människans beteende. Förr i tiden diskuterade vi huruvida funktionsnedsättningar var en konsekvens av arv eller miljö. Direkt sinnesmässig påverkan. En inkluderande värdegrund, för en skola med autentisk, inte politisk, inkludering.

En inkluderande värdegrund är grundläggande för en inkluderande skola. Låter elementärt, men så är det (tydligen) inte. Om vi börjar med vikten av att uppträda schysst och med respekt. Alltför ofta har vi livskunskapslektioner och annat värdegrundsarbetet där vi talar om respekt, tolerans, förståelse, anti-våld på just lektionerna. 10 Things Parents of ADHD Children Are Sick of Hearing. Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS), version 3.1 (2014) - FSA. Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola. Det är avsett för barn från ungefär 7 år och äldre. Användare av instrumentet är arbetsterapeuter, speciallärare, specialpedagoger och andra professioner som fokuserar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Instrumentet fokuserar på hur faktorer i omgivningen inverkar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Lärmiljö - Umeå. Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning – ett kartläggningsmaterial.

Under 2014 ger Specialpedagogiska skolmyndigheten ut en svensk översättning av ett norskt flerspråkigt material som mäter tidig avkodning och läsning hos flerspråkiga elever. Materialet som består av en lärarhandledning och elevhäften med prov kompletteras med en inledning samt en exempelsamling, där lärare, specialpedagoger och modersmålslärare i några svenska kommuner berättar hur de har använt materialet.

Våren 2014 finns lärarhandledning och elevhäften med prov för årskurs 1-2 på språken spanska och polska samt exempelsamlingen att köpa via vår webbplats. Proven kan användas även för äldre elever eller studerande när man vill undersöka deras grundläggande läs- och skrivförmåga. Materialet ger lärarna kunskap Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever upptäcks inte alltid eftersom det kan missförstås som problem med själva skriftspråkstillägnandet på ett andraspråk. Modersmålsläraren en nyckelperson Fakta om materialet Tvåspråkig lärarhandledning Elevhäften med prov.

Specialpedagogik. Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. Tillgänglighetsmodell. Stöd vid pedagogisk kartläggning och extra anpassningar. KomHIT. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel.

Kartläggaren.