background preloader

Webbkurser/tester elever

Facebook Twitter

Cambridge English. ESL tests 6 grade - ESL Tests For Primary Kids. British Council. 4 English lessons to learn Daily routine free online. With our 4 EFL ESL lessons for Daily routine you will learn the vocabulary for the topic "Activity - daily routine" in 4 easy steps.

4 English lessons to learn Daily routine free online

The English you will learn with these activities is in the vocabulary list below, and consists of 10 Sentences that describe your day. These lessons are designed to be used by children and adults to learn new English ESL EFL vocabulary, phrases and simple sentences. The lessons are constructed so that any English learner can go through a simple series of steps to learn 10 or 20 new items of related English vocabulary in a topic. The lessons do not require the presence of an English teacher, and can be used by individual learners or by small groups. The lessons use a technique called "3 stage questioning" to help ESL EFL learners to grasp the meaning of vocabulary and to start learning that vocabulary by heart.

Yes or no? 25. Lär dig nya språk rekordsnabbt. Penpalschools. Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you? What is your level of English?

Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you?

Which exam should you study for? Check your level with these two level tests: Grammar & vocabulary level test Listening level test At the end of each test your level will be assessed at a CEF level (A2 to C2). Questions get easier or harder according to how well you do. You will not be able to see the correct answers to the questions. You should complete the grammar / vocabulary test in about 10 minutes. You should complete the listening test in about 10 minutes. Utbildningsstyrelsen - eLäromedel för engelskundervisningen. Audiogrammar riktar sig till elever i åldern 9-13 år och tränar främst hörförståelsen.

Utbildningsstyrelsen - eLäromedel för engelskundervisningen

Lärobjektet demonstrerar ett mångsidigt sätt att lära eleven uppfatta strukturell information på målspråket. Lärobjektet innehåller ett schema med ofullständiga fraser. Genom att klicka på bilden av sex olika personerna hör eleven en fråga som endast passar in på en rad i schemat. Fälten i schemat reagerar på varje klickande genom att byta ut sin text och på så sätt bygger eleven upp raderna med de frågor han eller hon hör. Audiogrammar Word stress är ämnat för elever från 10–15 år och övar prosodi. Eleverna får höra olika ord läsas upp och ska sedan med hjälp av en röd balk visa var i ordet huvudbetoningen ligger. Word stress Burger Writer är ämnat för elever i åldern 9–13.

EWE - Easy World Of English // HOME. MES English - free printable resources for teachers. Printable Worksheets, Online Games, and More. Online english literacy & mathematics. Kids activity games, worksheets and lesson plans. Physics, Chemistry, Biology, Earth and space, Your local environment, Respect and care, Biomes (ecosystems), Animal groups, Carnivores, Herbivores, Omnivores, Mammals, Farming, Humans, Our Health, Animal senses, Amphibians, Camouflage, Adaptation, Habitats, Hibernation, Migration, Life cycles, Food chains and Feeding relationships, Mutualism(symbiosis), Birds, Fish, Insects, Reptiles, Invertebrates, Vertebrates, Crustaceans, Arthropods, Fungi, Micro-organisms, Drugs as medicine (antibiotics), Dinosaurs, Scientific Discoveries (cars, electricity, gravity, cooling..)

online english literacy & mathematics. Kids activity games, worksheets and lesson plans.

See all 981 activities » Free English Test Online - EF Standard English Test. Quizlet Tutorial. English for Beginners and Young Learners - Online English Lessons, Exercises, Games and Quizzes. The English Minnits - an adventure Game that teaches English. Free Visual Dictionary & Thesaurus. Vocabulary.com - Learn Words - English Dictionary. The Vocabulary Trainer. Learning basic English Learn English lessons books exercise free.

English Tests, Test your English - Learning Online. Webbresurser för att öva engelska. I dag presenterar iktsidan webbresurser för att öva engelska för er som har elever med datorer men de flesta webbresurser fungerar också på iPad och mobiler:) så det är win win Om du upplever problem med webbresurs på iPaden kan det betyda att sidan innehåller så kallade Flashfiler.

Webbresurser för att öva engelska

Ladda då ner till exempel Puffin free-appen och öppna sidan i denna app. Det brukar lösa problemet:) Akinator– Tänk på en person och låt anden gissa:) Tror du inte att det fungerar, testa! Akinator ställer frågor på engelska till dig och du svarar med ja eller nej. Elevspel.se En gratis webbsida där du kan anmäla dig som lärare, sedan skapa elevkonton och ge dina elever uppdrag i olika ämnen. Storybird.com– gör din egen bok. Newsreel easy– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen. Newsreel– pejlar läget på nyhetsfronten i den engelskspråkiga världen, och presenterar aktuella nyhetshändelser på lätt engelska. Denna sida har två underavdelningar: kids och teens British Council kids Relaterat.