background preloader

Artikler om digitale verktøy i skolen

Facebook Twitter

Evaluering av Skolementor endelig rapport. BRUK AV MOBILTELEFON I SKOLEN. Implementering av digitale verktøy i fag. 2. Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen. En studieav bruken av elevenes datamaskin i undervisningen - Ny hverdag? - Idunn. Innledning.

2. Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen. En studieav bruken av elevenes datamaskin i undervisningen - Ny hverdag? - Idunn

397673 FULLTEXT01. Læreres digitale kompetanse i en digital skolehverdag. Kunnskapsbygging i digitale læringsomgivelser : en empirisk analyse av datastøttet samarbeidslæring i skolen. Bruk av digitale verktøy som læringsstrategi for å øke mestringsfølelse og tekstproduksjon. Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. Hilde Mjelva. LarsVavik ThomasArnesen.

Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole. Toril Aagaard Høgskolen i Telemark Emneord (Nøkkelord): Lærere, fagtradisjoner, teknologi, endring Sammendrag I dag har norske elever på videregående skoler PC på pulten, både i timer og når de svarer på oppgaver.

Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole

I artikkelen analyseres intervjuer med, og observasjoner av medielærere og norsklærere for å undersøke hvordan de erfarer og tenker om praksisene som vokser frem med elevers tilgang til teknologi. Norsklærerne forteller i hovedsak om utfordringer, mens medielærerne beskriver hvordan digitale verktøy brukes som redskap i arbeid med å løse oppgaver. Abstract Today Norwegian upper secondary school students have access to computers during lessons and during testing. Hvordan referere Aagaard, T. (2015). Innhold publisert. Pennal eller pad? Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy.

Digital kompetanse er viktigere enn noensinne - Nr 01 - 2006 - Nordic Journal of Digital Literacy - Idunn. Digital kompetanse har hatt et relativt kort liv som begrep i det offentlige ordskifte.

Digital kompetanse er viktigere enn noensinne - Nr 01 - 2006 - Nordic Journal of Digital Literacy - Idunn

Begrepet ble første gang brukt i en større sammenheng i forbindelse med Kvalitetsutvalgets lansering av begrepet «Basiskompetanse» i 2003. Før det hadde man anvendt beslektede begreper, men det er først de siste tre årene at begrepet har fått fotfeste i politiske og faglige kretser. Denne Regjeringen har som målsetting å gjøre digital kompetanse til alles eiendom.

Både samfunnet og enkeltmennesket trenger det. Hvorfor er digital kompetanse så viktig? Som nasjon er vi helt avhengig av at vi har en oppegående befolkning når det gjelder IKT. Hva er våre ambisjoner? Vår satsing på IKT i utdanninga må ses innenfor den bredere kunnskapspolitikken Regjeringen satser på. Regjeringen har som ambisjon å styrke fellesskolen. Utdanning er et mangfoldig gode: den tjener og beriker den enkelte, samtidig som samfunnet som helhet vinner. Bruk av digitale verktøy i elevers læringsarbeid – med fokus på sammenhengen mellom læring og vurdering for læring. Petter Kongsgården Høgskolen i Telemark/Universitetet i Bergen Rune Johan Krumsvik Universitetet i Bergen Emneord (Nøkkelord): Læring, vurdering for læring, bruk av digitale verktøy i læringsarbeid Sammendrag Denne artikkelen fokuserer på utfordringer ved bruk av digitale verktøy i elevers læring og vurdering for læring i videregående skole etter innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet.

Bruk av digitale verktøy i elevers læringsarbeid – med fokus på sammenhengen mellom læring og vurdering for læring

Forskning viser at norsk skole har en svak vurderingskultur, med manglende tilbakemelding, evaluering og oppfølging både fra skoleeier til skoleleder, fra skoleleder til lærer og fra lærer til elev. Nødvendig at alle elever på alle trinn har hver sin digitale enhet. DEBATT: Det er helt avgjørende at skolen er i front kunnskaps- og utstyrsmessig for å innfri det doble samfunnsoppdraget om utdanning og danning.

Nødvendig at alle elever på alle trinn har hver sin digitale enhet

Da trenger alle elever hver sin digitale enhet. Publisert: Oppdatert 6. desember Debattinnlegg Jone HaarrKommunalsjef, Gjesdal kommuneWaldemar PettersenKommunalsjef, Hå kommuneEskil Nygaard Kommunalsjef, Time kommuneAnne-Jorunn Bjørkum LeigvoldKommunalsjef, Klepp kommuneHilde Siira Skolesjef, Gjesdal kommuneTrond Egil SundeSkulesjef, Hå kommunePamela SudmannSkulesjef, Time kommuneJan Harald ForsmoSkulesjef, Klepp kommuneNina Nygård MagnussenUtviklingsleiar, Jærskulen I Stavanger kommune har flertallspolitikerne ønske om å forby mobiler og fjerne pc-er for 1.–4. trinn. Tull om digital pause i Stavanger-skolen. DEBATT: Digitale pauser kan være bra.

Tull om digital pause i Stavanger-skolen

Det kan for eksempel godt tenkes at Mímir Kristjánsson, Dag Mossige og de andre røde lokalpolitikerne i Stavanger vil ha godt av en skikkelig lang digital pause. Publisert: Publisert: 30. november Debattinnlegg Terje Eide Styremedlem, Stavanger Høyre Terje Eide er også varamedlem for Høyre til Stavanger kommunestyre og 1. varamedlem i utvalg for oppvekst og utdanning. Skolen trenger derimot ingen digital pause. Når det nye røde flertallet i Stavanger nå vil vi spare penger og gå bort ifra løsningen med en datamaskin til hver elev i 1–4. klasse, er det for det første et inngrep i pedagogisk metodefrihet som ikke har støtte fra Utdanningsforbundet, som mener at lærerne må ha metodefrihet og selv må få bestemme hva som er mest gunstig å bruke.

Reagerer på mobilnekt: – Gjør barna en bjørnetjeneste – VG. Digitaliseringsministeren mener barn ikke bør få smarttelefon og i Stavanger innføres mobilforbud i skolen.

Reagerer på mobilnekt: – Gjør barna en bjørnetjeneste – VG

IKT-Norge mener begge er på bærtur. – Som både mamma og leder for en bransjeorganisasjon forstår jeg behovet for å verne barn mot alt som er skummelt, som uønsket innhold på nettet. Som voksne har vi selvsagt et ansvar, men dersom vi tror at vi utfører det ansvaret ved å nekte barna våre teknologi, så tror vi feil. Barna vil alltid finne en utvei. På samme måte som du og jeg fant pornoblader under en stein i skogen da vi var små, sier direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid til VG. Hun reagerer både på at digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) har gått ut og sagt at han mener foreldre ikke bør gi barn smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen og at den nye koalisjonen som skal styre Stavanger kommune ifølge Klassekampen ønsker å innføre mobilforbud i hele grunnskolen, samt at elever fra første til fjerde klasse ikke lenger skal få private nettbrett.

Bjørnetjeneste.