background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Akk (1) Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla. När vi människor upplever det vi gör som meningsfullt skapar det ett driv, en motivation att göra mer och utveckla vidare.

Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla

När vi som lärare skapar mening och verkligen gör skillnad för våra elever är det en obeskrivlig belöning, en paycheck of the heart, som infinner sig. 198167 2 Programmera mera handledning. Geometri (Matematik) – Formelsamlingen. Material - Matematik i förskolan. För att matematik ska ses som något roligt och lustfylld måste det finnas ett varierande material som inspirerar till att upptäcka och intressera sig för matematiken och matematiska begrepp.

Material - Matematik i förskolan

Fun Programming - video tutorials to learn creative coding. Computer Science Unplugged. Scratch-programmering på svenska. Pokemon Go. Ett bok-Netflix för barn. I veckan lanserades appen Bibblix för unga biblioteksanvändare i Malmö, Stockholm och Katrineholm.

Ett bok-Netflix för barn

Barn i åldrarna 6 – 12 kan klicka hem e-böcker direkt till surfplattan. Böckerna är indelade i kategorier efter vad barnen brukar efterfråga när de väljer böcker på biblioteken. Som kärlek, vänskap, spännande, sorgligt. Appen innehåller 1 752 titlar och man har jobbat mycket med urvalet. Hälften är e-böcker som kan laddas ner direkt, resten är boktips som användaren hänvisas till det fysiska biblioteket för att låna. Ett vanligt önskemål när ett barn läst en bra bok är att få tips på en ny likadan. Knasiga, geniala "makers" skapar ny cool folkrörelse - Silicon Valley. Maker-rörelsen, en världsomspännande bygg-det-själv-kultur, breder ut sig.

Knasiga, geniala "makers" skapar ny cool folkrörelse - Silicon Valley

Det är nördigt, galet, genialt och kul. 120.000 besökare på Maker-mässan i San Mateo i helgen. 65.000 i Paris för två veckor sedan. 100.000 i Rom och lika många i Shenzen i Kina. Det går inte längre att snacka om en nördig nishmässa. Iges 123-Angeln - - Smartboard tillsammans med IPAD ”Maestro” – IT i Grundskolan. Kikade på sidan och såg att dom har lanserat en nytt verktyg till din smartboard.

Smartboard tillsammans med IPAD ”Maestro” – IT i Grundskolan

Nu kan man som lärare använda en IPAD som är kopplad till din smartboard i klassen för att underlätta i undervisningen. Det nya programmet heter Smart notebook Maestro. Jag har nyligen provat detta på våran skola Höglundaskolan i Jordbro. Vi har en smartboard i varje klassrum, samt IPADS till eleverna. Aktiviteter-arkiv. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation. De allmänna råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken. Ladda ner eller köp publikationen Här finns ett förslag på hur man kan lägga upp en studiedag med utgångspunkt i de allmänna råden om att planera och genomföra undervisningen.

Materialet är uppdelat i tre delar: Förberedelser inför diskussionen Genomförande Att hantera resultatet Förberedelser inför diskussionen 1. De allmänna råden finns att köpa eller ladda ner som pdf. How Just The Right Lighting May Improve Learning In Classrooms. Gratis utskrivningsbara målarbilder för barn och vuxna. Aditi Gupta: A taboo-free way to talk about periods.

Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Kaos är kreativitetens barnkammare. Skoldatatekets applista april 2016. Hack Your Happiness. Kvalitativ analys 20160314. Studiepaket NPF. Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Studiepaket NPF

Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Det kan användas för eget intresse eller tillsammans i en grupp.

Utse en person som ansvarar för att boka lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Syfte Syftet med studiepaketet är att skolhuvudmannen ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat genom kollegialt lärande. Instructables - DIY How To Make Instructions. SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning. Under vårterminen kommer mitt fokus ligga på att fördjupa mig i systematiskt kvalitetsarbete ur ett fritidshemsperspektiv.

SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning

En kritik som riktas mot fritidshemmen nationellt är att det systematiska kvalitetsarbete haltar, vilket det finns en rad förklaringar på. Ju mer jag läser om det kommer jag också till insikten att detta inte är gjort i en handvändning utan kräver tid till diskussioner, djupgående analyser, tid till att formalisera tankar och forum där både ansvarig rektor och pedagoger kan planera arbetet tillsammans.

Det ser så olika ut på landets fritidshem med planeringstid, gemensam planeringstid och också vilken kunskap rektorer har om fritidshemmens uppdrag. SKA på Fritidshemmet Del 2 – Nulägesbeskrivning/Inventering. I mitt uppdrag som fritidshemsutvecklare kommer jag lägga fokus på systematiskt kvalitetsarbete på Fritidshem.

SKA på Fritidshemmet Del 2 – Nulägesbeskrivning/Inventering

Jag kommer i detta blogginlägg, tillsammans med de nästkommande lägga fokus på hur ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas utifrån skollagens och skolverkets ställda krav, litteratur och aktuella allmänna råd. Min förhoppning är att de kommande blogginläggen ger underlag för diskussioner på arbetsplatser och inspiration hur fritidshemmen kan arbeta systematiskt utifrån ställda krav på verksamheten. Watch the world’s first LEGO robotic band cover Depeche Mode’s “Everything Counts” Välkommen till Kodcentrum – Kodcentrum. Forside. Hälsning från svenska skolan i Paris! Sandra Lundin är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris.

Hälsning från svenska skolan i Paris!

Naturligtvis blev vi jätteglada när Sandra ville gästblogga hos oss. Kvibergsskolan diskussionsunderlag till möte 160407. Why This Teacher Says More Classrooms Should Be Modeled After Gangs. Luka Sabbat, the 18-Year-Old Fashion Influencer.