background preloader

Undervisning

Facebook Twitter

Maria Wiman om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla. 198167 2 Programmera mera handledning. Geometri (Matematik) – Formelsamlingen. Material - Matematik i förskolan. För att matematik ska ses som något roligt och lustfylld måste det finnas ett varierande material som inspirerar till att upptäcka och intressera sig för matematiken och matematiska begrepp.

Material - Matematik i förskolan

Material bör vara varierat och organiserat, åldersanpassad, attraktivt och framför allt synligt och lätt tillgängligt för alla barn. På varje förskola finns det säkert massvis med material som kan användas till matematikundervisning. Fun Programming - video tutorials to learn creative coding. Computer Science Unplugged. Scratch-programmering på svenska. Pokemon Go. Ett bok-Netflix för barn. I veckan lanserades appen Bibblix för unga biblioteksanvändare i Malmö, Stockholm och Katrineholm.

Ett bok-Netflix för barn

Barn i åldrarna 6 – 12 kan klicka hem e-böcker direkt till surfplattan. Böckerna är indelade i kategorier efter vad barnen brukar efterfråga när de väljer böcker på biblioteken. Som kärlek, vänskap, spännande, sorgligt. Appen innehåller 1 752 titlar och man har jobbat mycket med urvalet. Hälften är e-böcker som kan laddas ner direkt, resten är boktips som användaren hänvisas till det fysiska biblioteket för att låna. Ett vanligt önskemål när ett barn läst en bra bok är att få tips på en ny likadan. Knasiga, geniala "makers" skapar ny cool folkrörelse - Silicon Valley. Maker-rörelsen, en världsomspännande bygg-det-själv-kultur, breder ut sig.

Knasiga, geniala "makers" skapar ny cool folkrörelse - Silicon Valley

Det är nördigt, galet, genialt och kul. 120.000 besökare på Maker-mässan i San Mateo i helgen. 65.000 i Paris för två veckor sedan. 100.000 i Rom och lika många i Shenzen i Kina. Det går inte längre att snacka om en nördig nishmässa. Maker-kulturen har blivit en folkrörlse. Iges 123-Angeln - - Smartboard tillsammans med IPAD ”Maestro” – IT i Grundskolan. Kikade på sidan och såg att dom har lanserat en nytt verktyg till din smartboard.

Smartboard tillsammans med IPAD ”Maestro” – IT i Grundskolan

Nu kan man som lärare använda en IPAD som är kopplad till din smartboard i klassen för att underlätta i undervisningen. Det nya programmet heter Smart notebook Maestro. Aktiviteter-arkiv. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen

Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation. De allmänna råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken. Ladda ner eller köp publikationen Här finns ett förslag på hur man kan lägga upp en studiedag med utgångspunkt i de allmänna råden om att planera och genomföra undervisningen.

Materialet är uppdelat i tre delar: Förberedelser inför diskussionen Genomförande Att hantera resultatet Förberedelser inför diskussionen 1. De allmänna råden finns att köpa eller ladda ner som pdf. How Just The Right Lighting May Improve Learning In Classrooms. Gratis utskrivningsbara målarbilder för barn och vuxna.

Aditi Gupta: A taboo-free way to talk about periods. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Kaos är kreativitetens barnkammare. Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar.

Kaos är kreativitetens barnkammare

Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall. Skoldatatekets applista april 2016. Hack Your Happiness. Kvalitativ analys 20160314. Studiepaket NPF. Introduktion.

Studiepaket NPF

Instructables - DIY How To Make Instructions. SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning. Under vårterminen kommer mitt fokus ligga på att fördjupa mig i systematiskt kvalitetsarbete ur ett fritidshemsperspektiv.

SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning

En kritik som riktas mot fritidshemmen nationellt är att det systematiska kvalitetsarbete haltar, vilket det finns en rad förklaringar på. Ju mer jag läser om det kommer jag också till insikten att detta inte är gjort i en handvändning utan kräver tid till diskussioner, djupgående analyser, tid till att formalisera tankar och forum där både ansvarig rektor och pedagoger kan planera arbetet tillsammans. Det ser så olika ut på landets fritidshem med planeringstid, gemensam planeringstid och också vilken kunskap rektorer har om fritidshemmens uppdrag. Det är djupt oroande. Ju mer jag läser om ämnet ser jag samtidigt ett sätt att kunna hävda den tiden vi behöver för att kunna bedriva ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete.

Att bidra till ökad måluppfyllelse ligger inte i konflikt med fritidshemmens uppdrag. SKA på Fritidshemmet Del 2 – Nulägesbeskrivning/Inventering. I mitt uppdrag som fritidshemsutvecklare kommer jag lägga fokus på systematiskt kvalitetsarbete på Fritidshem.

SKA på Fritidshemmet Del 2 – Nulägesbeskrivning/Inventering

Jag kommer i detta blogginlägg, tillsammans med de nästkommande lägga fokus på hur ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas utifrån skollagens och skolverkets ställda krav, litteratur och aktuella allmänna råd. Min förhoppning är att de kommande blogginläggen ger underlag för diskussioner på arbetsplatser och inspiration hur fritidshemmen kan arbeta systematiskt utifrån ställda krav på verksamheten. Detta för att skapa en så kvalitativ verksamhet på fritidshemmet som möjligt. Watch the world’s first LEGO robotic band cover Depeche Mode’s “Everything Counts” Välkommen till Kodcentrum – Kodcentrum. Forside. Hälsning från svenska skolan i Paris! Sandra Lundin är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris.

Hälsning från svenska skolan i Paris!

Kvibergsskolan diskussionsunderlag till möte 160407. Why This Teacher Says More Classrooms Should Be Modeled After Gangs. Luka Sabbat, the 18-Year-Old Fashion Influencer.