background preloader

Konnektivisme

Facebook Twitter

Å vokse opp i sosiale medier. Jeg er akkurat gammel nok til at jeg ikke vokste opp i sosiale medier.

Å vokse opp i sosiale medier

Jeg er akkurat gammel nok til at jeg husker at Internett kom. Jeg hadde fått lov til å være med på jobben til pappa. Han skulle vise meg denne utrolig stilige, fascinerende teknologien som de hadde fått tilgang til. Man kunne få informasjon om alt mulig, fra hele verden! Men som 10-åring ble jeg ganske skuffet over Internett. Få år senere ble jeg introdusert til IRC. For de første har Internett alltid vært sosialt. Hvorfor bruke sosiale medier Sosiale medier ikke lenger et nisjefenomen eller et ungdomsfenomen. Hjernen din kan fortelle hva andre liker og deler. Du har nå akkurat begynt å lese en avisartikkel.

Hjernen din kan fortelle hva andre liker og deler

Hva er det som avgjør om du deler den på Facebook, Twitter eller via e-post når du har lest den ferdig? – Folk er interessert i å lese og dele innhold som er forbundet med egne erfaringer eller med oppfatningen de har av seg selv og hvem de vil være, sier Emily Falk fra University of Pennsylvania. – De deler ting som kan forbedre forholdet til andre, som kan få dem til å se smarte eller medfølende ut eller som kan sette dem selv i et godt lys, sier Falk i en pressemelding. De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt. Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen.

De største utfordringene ved digitalisering av skolen - Utdanningsnytt

Problemet er for eksempel ikke tilgang på teknologi, men hva læreren kan gjøre for å sørge for at teknologien man har tilgang på kan gi en merverdi. Vi er to artikkelforfattere med svært ulike utgangspunkt, og man skulle kanskje tro at vi har svært lite å være enige om: Simen Spurkland er en matematikk- og musikklærer som bruker masse digitale muligheter i timene sine og fremsnakker det digitale hver gang han får anledning (blant annet på mattebloggen sin), mens Marte Blikstad-Balas’ forskning ofte blir nevnt av ulike samfunnsdebattanter som et bevis på at det er nødvendig å begrense digitalisering av skolen. 5 tips til hvordan teknologi og sosiale medier kan brukes positivt i undervisningen.

Er du lærer og opptatt av hvordan du kan tilpasse undervisningen din til dagens barn?

5 tips til hvordan teknologi og sosiale medier kan brukes positivt i undervisningen

Er du fortsatt litt usikker i forhold til å ta nye teknologier og sosiale medier i bruk? Vil du lære om hvordan teknologi og sosiale medier kan brukes positivt i undervisningen? Da må du lese videre! Et digitalt gap mellom lærer og elever Mark Prensky er en av verdens ledende eksperter på teknologi og læring. Sosiale medier stjeler skoletimene - Skolestart. Ikke alle elever sitter som tente lys og suger til seg lærerens undervisning.

Sosiale medier stjeler skoletimene - Skolestart

Mange bruker mer tid på Facebook, spill og VG enn på skolearbeid i timene. Nye studier viser at mange skoler gir elevene veldig stor frihet til å velge selv om de vil bruke mye tid på nettet eller ikke. Mange elever benytter denne friheten til å holde på med andre ting enn matte, norsk og engelsk. Forsker Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, bekrefter at mye av elevenes tid går med til andre ting enn læring. - Jeg har forsket spesielt på elevene i videregående, men også i ungdomsskolen er det vanlig at elevene får bestemme mye av dette selv.

Hun er observatør og profesjonell forsker, men legger ikke skjul på at hun er bekymret over egne funn. - Jeg synes jo at det er bekymringsverdig at så mange elever bruker det som skal være fagtimer på skolen til ikke-faglige ting. Tidstyv Når læreren underviser Innom flere nettsteder Rektor strammer inn. Sosiale medier og undervisning – Utdanning i det nye mediemiljøet. Dette blogginnlegget er en bearbeidet utgave av paperet Social Media and Teaching -Education in the new media environment (oversatt av meg) til bruk i undervisningen av Digital kompetanse i læring på Høgskulen i Volda Paper levert til 40th anniversary Nordmedia conference: Defending democracy.

Sosiale medier og undervisning – Utdanning i det nye mediemiljøet

Oslo and Akershus University College, 8-11 August 2013. Michael Paulsen Associate Professor, PhDn Department of Learning and Philosophy Aalborg University, Denmark Jesper TækkenAssociate Professor, PhD, Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark Potensiale og utfordringer ved bruk av sosiale medier for skolen Med nye sosiale medier menes Facebook, Twitter, Spotify, Youtube, Instagram, Skype, G+ og diverse andre sider på nettet der folk kan samhandle, blogge og dele informasjon, kunnskap og filer. Refleksjon / Digitaldidaktikk. Stikkord: konnektivisme pedagogikk lærerrollen Konnektivismen er ikke en læringsteori, men et pedagogisk syn på og en modell for læring i det moderne samfunnet hvor læring ikke lenger er en intern, individualistisk aktivitet.

Refleksjon / Digitaldidaktikk

Konnektivismen henger langt på vei sammen med Vygotskys tanker om proksimal utviklingssone og aktivitetsteorien slik den presenteres av Engeström. Konnektivismen ble presentert i 2004/2005 gjennom publikasjonerne «Connectivism. A learning theory for the digital age» og «E-learning 2.0» av henholdsvis George Siemens og Stephen Downes. I sin artikkel konkluderer Siemens med at arbeidsmåter må endres når nye verktøy tas i bruk. Downes skiller mellom begrepene «to teach» og «to learn» på følgende måte: «to teach is to model and demonstrate, to learn is to practice and reflect». Læring sees på som prosessen å skape koblinger til annet/andre og begrense eller utvide nettverket. Siemens har definert følgende prinsipper for konnektivisme: (Kilde:

Lage Thune: Konnektivisme. På høyskolen i Volda jobber Marianne Hagelia.

Lage Thune: Konnektivisme

Hun er høyskolelektor ved seksjon for medie- og kommunikasjonsteknologi og sist fredag fant jeg tre filmer hun har laget til studentene sine. De handler om Konnektivisme. Dette er forsjovidt en videreført teori om nettverkslæring, men som i tar inn over seg den digitale filosofi og funksjon.