background preloader

Dataspill i skolen

Facebook Twitter

Dataspill lærer elever om elektrisitet. Pedagogisk bruk av dataspill i klasserommet. - Kommersielle dataspill er laget for underholdning i forbrukermarkedet.

Pedagogisk bruk av dataspill i klasserommet

Vi mener at spilldesign kan overføres til undervisningen i klasserommet og hjelper lærere i å tenke som spilldesignere. Vi tar spilldesign inn i den elevsentrerte og tverrfaglige undervisningsmetoden, sier Øystein Imsen, prosjektleder hos Digitalpedagogene. Tilpasser spill for undervisning Kommersielle dataspill har mekanismer og objekter som kan tilpasses undervisningsbruk. - Minecraft, Sim City og Civilization er spill jeg mener er designet like mye for opplæring som underholdning. 90 elever i Minecraft Med finansiering fra Regionale forskningsfond Hovedstaden har selskapet utviklet et metode for bruk av Minecraft i undervisning. - Vi hadde 90 elever og lærer inne på en server for Minecraft på Skjetten skole.

. - Elevene var delt i grupper på 4 med egne ulike områder i spillet. Lærte effektiv konfliktløsning Allerede første dag oppstod det konflikter over ressurser i spillet. Mer enn teknologi. Dataspill gir grunnlag for læring og refleksjon. Tar zombiar med inn i klasserommet - NRK Hordaland - Lokale nyheter, TV og radio. – «Er det rett av Glenn å forsøke å redde denne kvinna?»

Tar zombiar med inn i klasserommet - NRK Hordaland - Lokale nyheter, TV og radio

Spør lektor Tobias Staaby elevane sine i religion. På Nordahl Grieg vidaregåande skule har Staaby prøvd ut zombiespelet The Walking Dead i religionsundervisninga i to veker. Dette blir gjort for å lære elevane etikk. (Artikkelen held fram under biletet) Spelet handler om drapsdømde Lee Everett, som må ta seg av ei ung jente som heiter Clementine. SJÅ OGSÅ: – Bare sunt å bli skremt litt Undervisning med dilemma På førehand vel Staaby ulike etiske modellar og teoriar frå læremåla.

. – I timen går eg fyrst gjennom pensum. Elevane går så saman i grupper og diskuterer dei dilemma som kjem opp. – Når dei har diskutert ferdig, røyster kvar enkel elev anonymt på ein web-basert applikasjon som heiter Kahoot! Ny måte å diskutere på – Diskusjonen før var til dømes «kva hadde vi gjort». Det er ulike forklaringar for kvifor han byrja å bruke dataspelet i undervisninga.

Positive resultat – Spelet set elevane i dilemma dei elles ikkje ville ha tenkt på. Dataspill i skolen. Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk. Dataspill reiser en rekke nye spørsmål, muligheter og utfordringer i forhold til læring.

Funker dataspill i skolen? - Institutt for pedagogikk

Mange lurer på om dataspill også kan brukes i undervisning, kan elever lære noe av å spille dataspill, og er det de lærer relevant for skole og utdanning? Stort potensiale hvis man har en pedagogisk innramming Forskning fra de to Institutt for pedagogikk- baserte forskergruppene TransAction og InterMedia, viser at dataspill har potensial som læringsressurser i skolen, men tegner et komplekst bilde av spillbasert læring.

Dataspill er ikke noe man leser, men noe man gjør, og må ses i sammenheng med det sosiokulturelle miljøet spillingen foregår i. I stedet for å betrakte dataspill som gode læringsressurser i seg selv, er det mer fruktbart å se på dataspill som ressurser for samtale mellom elever og lærere, hvor faglig stoff tematiseres og gjøres tilgjengelig på en annen måte enn mer tradisjonelle læringsressurser. Elevene liker måten å lære på "... Og hun har fått et godt inntrykk. Overføringsverdi. Dataspill, skole og læring. Ti tips om spill i skolen. Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill?

Ti tips om spill i skolen

Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Det er ubehagelig å kjenne på egen manglende mestring. Spill kan handle om alt fra alvorlige temaer som sykdom og depresjon, til skattejakt, eventyr og problemløsing, og byr på et mangfold av ulike uttrykk som ikke er alltid er åpenbart om man ikke har brukt mye tid på dem. . #2: Spill! Det kan synes som en selvfølgelighet, men samtidig kan det ikke gjentas nok: spill de spillene du vil bruke, ja, også de du kanskje ikke kommer til å bruke. . #3: Tenk godt over hvorfor du vil bruke spill i utgangspunktet Det er fort gjort å anta at spill er bra fordi de gjør undervisningen mer interessant. Heldigvis finnes det andre, betydelig bedre argumenter for å bruke spill. . #4: Tenk nøye over hvilke spillelementer du vil bruke Før du begynner, er det lurt at du har blitt bevisst hvilke elementer du vil knytte til læringen.

Husk: alt med måte. Digitalpedagogene.no. Minecraft Skjetten Rapport.