background preloader

Web articles by Me (in Finnish)

Facebook Twitter

Kunnan johtaminen edellyttää helikopteriperspektiiviä. Unohda asiakaskokemus - mittaa onnistumista. Ekosysteemiajattelu  ja sote-soppa - Kysymykset. Olemme oppineet Applelta, Samsungilta ja Nokialta, että kukoistava liiketoiminta edellyttää elinvoimaista ekosysteemiä.

Ekosysteemiajattelu  ja sote-soppa - Kysymykset

Samankaltaisen ajattelun soveltaminen on ajankohtaista myös hyvinvointisektorilla – sektorilla, jossa Nokian ex-toimitusjohtaja Stephen Elopin käyttämää vertauskuvaa mukaillen on samanaikaisesti tulessa useita porauslauttoja. Kuntien talous on huonossa jamassa, rakenneuudistukset herättävät eripuraa, palveluiden kysynnän ennustetaan räjähtävän käsiin, samalla kun henkilöstö voi huonosti ja sen määrä vähenee. Uudenlaista ajattelua tarvitaan. Tieto lisää tuskaa – vai lisääkö? Vastaus otsikon kysymykseen lienee tilannesidonnainen; siinä missä yksi loukkaantuu ja lamaantuu toinen innostuu ja tarttuu päättäväisesti toimeen.

Tieto lisää tuskaa – vai lisääkö?

Nämä reaktiot voivat olla vastine samaan ärsykkeeseen, kuten esimerkiksi tietoon organisaation viimeisen kvartaalin taloustilanteesta. Johtamisen näkökulmasta tästä seuraa se, että oli sitten kyse asiakkaasta tai työntekijästä, olisi tärkeätä ymmärtää, miten ja millaisella tiedolla saadaan aikaan positiivista toimintaa. Kyse ei siis välttämättä ole positiivisten tunnereaktioiden synnyttämisestä, vaan sellaisten tunteiden, jotka johtavat positiiviseen toimintaan ja tuloksiin. Esimerkiksi kiukku, turhautuminen ja näiden synnyttämä näyttämisen halu saavat usein aikaan huomattavia tuloksia. Palavat öljylautat roihuavat Suomen hyvinvointiyhteiskunnassa - Tebatti. Olemme oppineet Applelta, Samsungilta ja Nokialta, että kukoistava liiketoiminta edellyttää elinvoimaista ekosysteemiä.

Palavat öljylautat roihuavat Suomen hyvinvointiyhteiskunnassa - Tebatti

Samankaltaisen ajattelun soveltaminen on ajankohtaista myös hyvinvointisektorilla – sektorilla, jossa Nokian ex-toimitusjohtajan Stephen Elopin käyttämää vertauskuvaa mukaillen on samanaikaisesti tulessa useita porauslauttoja. Kuntien talous on huonossa jamassa, rakenneuudistukset herättävät eripuraa, palveluiden kysynnän ennustetaan räjähtävän käsiin, samalla kun henkilöstö voi huonosti ja sen määrä vähenee. Uudenlaista ajattelua tarvitaan. Kirjoittajavieras: Tuottavuustietoisuus hukassa. Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Aki Jääskeläinen ja Harri Laihonen | 26.10.2011 10:16 Tuottavuuden kehittäminen on tapetilla sekä hallitusohjelmassa että yksittäisten organisaatioiden tavoitteissa.

Kirjoittajavieras: Tuottavuustietoisuus hukassa

Tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä kilpailtaessa halvempien tuotantokustannusten maiden kanssa globaalissa maailmantaloudessa. Kuva on yksittäisen työntekijän näkökulmasta varsin yksinkertainen – paranna tuottavuuttasi. Puheenaihe: Miten julkisen palvelujärjestelmän johtamista pitäisi parantaa? Julkisen sektorin erilaisia johtamisperinteitä ja niistä aiheutuvia ongelmia on usein vaikea havaita järjestelmän sisältä.

Puheenaihe: Miten julkisen palvelujärjestelmän johtamista pitäisi parantaa?

Vierailija: Harri Laihonen Julkista palvelujärjestelmää ja sen johtamista on kritisoitu rankalla kädellä julkisessa keskustelussa. Paikoin kritiikki on ansaittua, mutta osin sen paikkansapitävyyttä on vaikea arvioida.Toimintaympäristö on niin monimutkainen ja nopeasti muuttuva, että on vaikeaa todella tietää, mikä on oikein ja mikä väärin.Julkisen sektorin tuloksellisuuden edistämiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että esitetyt näkökulmat perustuisivat muuhunkin kuin pelkkään "musta tuntuu" tai "kun Espoossakin" -ajatteluun.Kivun ja säryn poistamiseksi on tarpeen hoitaa niiden syitä, ei yksittäisiä oireita tilapäisen helpotuksen toivossa. Monet julkisen. Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology. Julkisessa taloudessa voidaan säästää parhaiten, jos palvelujen tuottajat kannustetaan ajattelemaan kokonaisuutta eikä vain omaa yksikköään.

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology. Tunteita herättänyt tunnelipäätös saatiin vihdoin tehtyä.

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology

Päätöstä edeltäneessä keskustelussa eräänä sivujuonteena nousi esiin tiedolla johtamisen rooli osana päätöksentekoprosessia. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen aloitti keskustelun (AL, 11.7.2013) esittämällä, että hän uskoo tiedolla johtamiseen, ja että tunnelin hyötyjä ja toisaalta hankkeen perumisen haittoja ei ole osattu viestiä riittävän selvästi ihmisille. Tiedolla johtamisen välineenä käytettiin loppuvaiheessa tietopakettia, jolla pyrittiin palvelemaan valtuuston ”tunnelikokousta”. Elokuussa valmistuivat allianssin tunneliraportti ja rantaväylä-työryhmän selvitys eri vaihtoehdoista. Vaihtoehtoja havainnollistettiin muun muassa esittämällä ne luonnoskuvina. Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology.

Tutkijatohtori Harri Laihonen (harri.laihonen@tut.fi), Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi Juhannusviikko.

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology. Olemme kollegoiden kanssa julkaisseet viime aikoina muutamia tiedeartikkeleita, joiden keskeiset viestit ovat niin tärkeitä, että ajattelin avata niitä tiivistetysti myös suomeksi.

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology

Paperit osallistuvat ajankohtaiseen palvelujärjestelmien johtamista koskevaan keskusteluun. Kokonaisuuden haltuunotto edellyttää yhteistä kieltä Arvoverkostoista, systeemisestä arvonluonnista ja ekosysteemeistä sekä näiden johtamisesta puhutaan paljon, mutta varsin vähän on tarjolla konkreettisia välineitä johtamisen muutoksen läpiviemiseksi. Tutkimusyhteisö tarjoaa erilaisia määritelmiä verkostoituneelle liiketoiminnalle; adjektiiveja toisensa perään.

Olen itsekin toitottanut, että ajattelusta ja käsitteellisistä välineistä muutos alkaa. Väitän, että käsitemäärittely on tärkeää myös käytännön toimijoille. Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology. Tiedolla johtamisesta on tullut kuuma keskustelunaihe niin hyvässä kuin pahassa.

Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology

Organisaatiot kärsivät sekä tietotulvasta että tiedon puutteesta eikä kukaan tunnu tietävän mitä tiedolla johtaminen oikeastaan on. Tästä huolimatta sen nähdään olevan avainasemassa niin julkisen sektorin tuottavuutta kuin yritysten liiketoimintaa kehitettäessä. Oikeaa tietoa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan on mantra, jota esitetään tiedolla johtamisen määritelmäksi monessa yhteydessä. Novi tietojohtaminen tutkimuskeskus – Tampere University of Technology. Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Olympia-aate tarjoaa oivan verrokin työelämään näinä aikoina kun taloudelliset realiteetit ja alati kiristyvä globaali kilpailu asettavat suomalaisen työelämän ja työntekijän valtavan tulospaineen alle. Tuloksellisuuden kehittämiseksi tehdään valtavat määrät työtä; jopa niin paljon, että olemme huolissamme, että itse tulosten tekeminen unohtuu.

NEMO - Business Value from Negative Emotions : Äh ja puh - henkilöstökyselyn tulokset. Harri Laihonen Äh ja puh – henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstökysely on yleinen tapa tarkastella työyhteisön tilaa ja tunnistaa kehityskohteita. Henkilöstökysely voidaan nähdä myös tapana muodostaa kollektiivinen kuva henkilöstön negatiivisista ja ristiriitaisista tunteista. Tulokset tarjoavat johdolle välineen tarttua epäkohtiin. Me saimme juuri viime vuoden lopussa toteutetun kyselyn tulokset.

NEMO - Business Value from Negative Emotions : Pätkätyösuhteen kirouksesta uusiutumiskykyä. Pätkätyösuhteen kirouksesta uusiutumiskykyä Pätkätyösuhteet aiheuttavat negatiivisia tunteita. Tiedän, koska aihe on itselleni ajankohtainen. Työsuhteeni on katkolla. Analysoin tässä lyhyesti omia tunteitani sekä sitä, miten yliopistomaailmassa normiksi muuttunut ”työn vaiheistus” itselleni näyttäytyy. NEMO - Business Value from Negative Emotions : Negatiiviset tunteet ja työelämä – mitä sinulle tulee mieleen?

Harri LaihonenNegatiiviset tunteet ja työelämä – mitä sinulle tulee mieleen? Olemme tutkijoiden ja yrityselämän edustajien toimesta miettineet vastauksia otsikon kysymykseen useammassakin NEMO-blogikirjoituksessa. Tällä kertaa annan lyhyesti puheenvuoron Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tietojohtamisen opiskelijoille ja samalla haastan lukijat tuomaan esille omia kokemuksiaan. Kommentoikaa blogia ja kertokaa, mitä teille tulee mieleen teemasta. TTY:n ”Aineeton pääoma” -kurssin harjoitustyössä opiskelijat saivat tehtäväkseen valita itseään kiinnostavan työelämään liittyvän negatiivisen ilmiön.

Tavoitteena oli pohtia korjaavia toimenpiteitä ko. ilmiön estämiseksi, haltuunottamiseksi tai kääntämiseksi positiiviseksi voimavaraksi. NEMO - Business Value from Negative Emotions : Tiedolla johtamista tehdään asiakkaan eduksi – ei se ole mikään vitsi. NEMO - Business Value from Negative Emotions : Kohta on jo syksy. Innostava tuottavuuden mittaaminen. Harri Laihonen, TTY: Isoa pensseliä ja pelikirjaa aluekehittämiseen! Thl.