background preloader

Geologie van Nederland

Facebook Twitter

Ondergrondse tijdmachine. Algemene geologische tijdschaal.

Ondergrondse tijdmachine

Hierin wordt bij de tijdvakken de lithostratigrafische onderverdeling boven, midden, onder gehanteerd. In de meeste artikelen wordt de chronostratigrafische indeling van vroeg, midden, laat gehanteerd. Reconstructies tijdvakken - Geologie van Nederland. Geologische tijdschaal. Engelstalige visuele presentatie van een geologische tijdschaal in de vorm van een spiraal.

Geologische tijdschaal

Een geologische tijdschaal is een indeling van de geschiedenis van de Aarde in geologische tijdperken. Er zijn in de loop der tijd verschillende tijdschalen gepubliceerd, maar de in de geologie gebruikte tijdschaal is de laatste versie van de International Commission on Stratigraphy (ICS). Dat betekent dat in oudere publicaties vaak alternatieve namen of dateringen van boven- of ondergrenzen van tijdperken gebruikt worden. De op dit moment (2004) gebruikte tijdschaal volgt hieronder. Zie ook Diepe tijd voor een uitleg over de evolutionaire uitrekking van de geologische tijdschaal. NGV-Geonieuws artikel 1239. Ongeveer 250 miljoen jaar geleden vond de grootste massa-uitsterving uit de geschiedenis plaats.

NGV-Geonieuws artikel 1239

Het plotseling verdwijnen van 70% van het leven op land en van 95% van het leven in zee was reden om daar een belangrijke geologische grens te trekken: niet alleen tussen twee periodes (Perm en Trias), maar ook tussen twee era’s (Paleozoïcum en Mesozoïcum). Deze uitzonderlijke grens heeft niet alleen de geologische gemeenschap verleid tot steeds weer nieuwe pogingen om de oorzaak van de massa-uitsterving te ontrafelen (zie onder meer Geonieuws 1013 en 1144), maar heeft ook geleid tot de wens om deze grens nauwkeurig te dateren.

Tot het einde van de vorige eeuw werd als grens ‘ruwweg 250 miljoen jaar’ aangehouden. De ediacarische periode(542 - 600 miljoen jaar geleden); nieuwe periode. "There's always been a recognition that the last part of the Precambrian is a special time before the first shelled animals, when there are these mesh-like creatures of uncertain affinity," Professor Jim Ogg, secretary-general of the International Commission on Stratigraphy (ICS), told BBC News Online.

de ediacarische periode(542 - 600 miljoen jaar geleden); nieuwe periode

"Now it's an official part of the timescale. " 'Snowball' Earth The Ediacaran begins at the end of the last ice age of the Snowball Earth, or Cryogenian Period, a term given to a series of glaciations that covered most of our planet between 850-630 or 600 million years ago. One theory proposes that these climate shocks triggered the evolution of complex, multi-celled life.

Kwartair. Kwartaire ijstijd[bewerken] Stratigrafie[bewerken]

Kwartair

Evolutie van de mens. Schema van menselijke evolutie Geschiedenis van de paleoantropologie[bewerken]

Evolutie van de mens

Het eerste dier op aarde. Levende organismen bestaan al heel lang, zeker 1,9 miljard jaar, misschien wel meer dan 4 miljard jaar.

Het eerste dier op aarde

Het ging daarbij lange tijd uitsluitend om eencellige organismen zoals bacteriën. Pas omstreeks 600 miljoen jaar geleden verenigden sommige eencelligen zich om zo een meercellige levensvorm te creëren die als een dier beschouwd kan worden. Oudste zoogdier. Het oudste zoogdier dat als voorouder van de mens wordt beschouwd is een kleine, op een huismuis lijkende diersoort met de naam Eomaia scansoria (vrij vertaald: oude moeder).

Oudste zoogdier

Een zeer goed bewaard gebleven fossiel van dit diertje is onlangs gevonden in China. Vindplaats is de beroemde Yixian formatie waar ook overblijfselen van gevederde dinosauriërs werden gevonden. Het bijzondere van deze vondst is de goede staat waarin het (bijna complete) fossiel verkeert. Het fossiel is zo goed bewaard gebleven dankzij het vulkanische materiaal waarmee het werd bedekt. Van creationist tot kosmologisch agnost. [artikel ND, 30 jan. 2009, n.a.v. mijn lezing te Amersfoort op 29 jan. over hetzelfde onderwerp] Onlangs werd ik in Bionieuws aangeduid als creationist, terwijl het ND mij vroeg te spreken over 'Van creationist tot evolutionist'.

Van creationist tot kosmologisch agnost

Beide klopt niet. Als 'creationist' betekent: iemand die in een schepping van de wereld door God gelooft, dan ben ik creationist. Zo noemde ook Jan Lever zich creationist, terwijl hij toch in een algemene evolutie (van eencellige tot mens) geloofde. Vandaag betekent 'creationist' echter iemand die een algemene evolutie afwijst, gelooft dat de (huidige) wereld geschapen is in zes letterlijke dagen, zo'n 6.000 à 16.000 jaar geleden, en dat de aardlagen grotendeels ontstaan zijn door de zondvloed. De evolutie van de mens tijdlijn. Holoceen. Het Holoceen, vroeger ook Alluvium genoemd, is het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu.

Holoceen

Het Holoceen volgt op het Pleistoceen, waarmee het samen het Kwartair vormt. Het woord Holoceen stamt uit het Grieks: holos betekent "compleet" en ceno betekent "nieuw". De ondergrens van het Holoceen wordt gedefinieerd door de GSSP in de NorthGRIP-ijskern, afkomstig van Groenland. De overgang van Jonge Dryas naar Holoceen is in deze kern duidelijk waar te nemen en is gedateerd op 11.650 ± 99 BP.[1] EduGIS. Pleistoceen. Kenmerken[bewerken] Het Pleistoceen kenmerkt zich door: Glacialen[bewerken] Tijdens het Pleistoceen zijn er ongeveer 52 perioden, glacialen, geweest waarin de wereldtemperatuur duizenden jaren aanzienlijk kouder was.

Laat Pleistoceen. Midden Pleistoceen. Vroeg Pleistoceen. De laatste ijstijd. De laatste ijstijd Het is winter in Nederland. Er steekt een felle, koude oostenwind die koude lucht meevoert van de ijskap in het noordoosten. 's Nachts daalt de temperatuur tot min 30. Door de felle koude ontstaan er krimpscheuren in de grond, die soms met een luide knal openspringen.

Over de kale vlakte stuift zand en sneeuw; het oppervlak bestaat uit een laagje stenen die door het stuivende zand gepolijst worden, op ander plekken liggen lage duinen. Atlas van Nederland. Ondergrondse tijdmachine. Home - Geosites.