background preloader

Średniowieczny inicjał

Facebook Twitter

Inicjał (śrdw.-łac. initiale od łac. initium, początek)

1. Pisownia imienia lub nazwiska w postaci skrótu ograniczonego do początkowej litery (lub rzadziej kilku początkowych liter) zakończonej kropką.


2. Pierwsza litera omawianego słowa lub wyrażenia.
3. Wyróżnienie odrębnego graficznie fragmentu tekstu (najczęściej akapitu) poprzez nadanie pierwszej literze tego fragmentu innego wyglądu niż posiada reszta tekstu. W przypadku, gdy wyróżniany fragment zaczyna się wyrazem dwuliterowym, to obie litery wchodzą do inicjału. W przypadku wystąpienia cudzysłowu na początku wyróżnianego fragmentu, wskazane jest tak przeredagować tekst, aby pozbyć się tego znaku w tym miejscu.
Czcionka (lub font) rozpoczynająca akapit, rozdział itp. wyróżniająca się kształtem, wielkością, kolorem lub ozdobnością. W przypadku znacznie rozbudowanych inicjałów rozróżnia się m.in.: inicjały figuralne (wypełnione postaciami ludzkimi lub całymi scenami rodzajowymi), inicjały ornamentalne (z wzorami geometrycznymi lub roślinnymi), itp.

"Inicjał." Wikipedia, wolna encyklopedia. 13 wrz 2014, 18:14 UTC. Wikimedia Foundation, Inc. 7 paź 2014 <//pl.wikipedia.org/w/index.php?

Inicjal sredniow. Iluminacje nr 4 by Krzysztof Redo. Miniatorstwo, iluminatorstwo, kodeksy. Kodeks Szembeka, źródło: bu.kul.pl Miniatura przez większość z nas kojarzona jest z małymi formami malarskimi, które w dobie średniowiecza dekorowały kodeksy.

Miniatorstwo, iluminatorstwo, kodeksy

Warto jednak wiedzieć, że pod tym hasłem kryją się dwie odmienne od siebie techniki, które łączy jedynie precyzja wykonania i format – zawsze niewielki. Oprócz wspominanego powyżej iluminatorstwa, miniatura oznacza także malunek portretowy o nieznacznej wielkości, który stosowano najczęściej w zdobieniu rzemiosła, np. tabakiery, zegarki, pamiątkowe przedmioty. Drugie znaczenie łączy się z miniaturą (iluminacją), która według definicji jest ręcznie wykonaną, malarską lub rysunkową ilustracją pojawiającą się w rękopisach. Miniatury malowano farbami kryjącymi, takimi jak temperowe czy woskowe, a także wodnymi – np. akwarele. Miniatury malowane farbami kryjącymi zdobiły przede wszystkim księgi o treści religijnej, natomiast w malarstwie świeckim dominowały miniatury rysunkowe, podmalowane jedynie farbami wodnymi.

Zobacz także. Historia książki i druku. Historia książki i druku Tekst prezentacji PP z wykładu powrót do programu wykładów KSIĄŻKA Czym jest dla każdego z nas?

Historia książki i druku

ŚWIAT DZIECKA - Moja pierwsza książka 3500 p.n.e. - początki pisma w Sumerze Sumeryjska tabliczka gliniana, wykaz dóbr świątynnych - piktogramy Gliniana tabliczka z pismem klinowym zapiski wykonywano na glinianej tabliczce odciskając znaki odpowiednio przyciętą trzciną, później tabliczkę wypalano na słońcu 3000 p.n.e. - pismo hieroglificzne Egipt Hieroglify - święte pismo, dar bogów Skryba egipski Hieroglify Kamień z Resetty Kamień z Rosetty - fragment Hieroglify (część górna kamienia) zostały odczytane w 1822 roku przez J.

Książka w formie zwoju Starożytny zwój hebrajski. Racjonalista - Jak to się robi? czyli czym, na czym i jak malować. W sztukach pięknych to, co w jednym kolorze, to rysunek, to, co kolorowe, to malarstwo, to, co ma trzy wymiary, to rzeźba, to, co się da powielić w liczbie większej niż jeden, to grafika, a to, co związane z ziemią i nie można tego ruszyć, to architektura.

Racjonalista - Jak to się robi? czyli czym, na czym i jak malować

Przyjrzyjmy się malarstwu — upłynęło już kilka tysięcy lat poszukiwania pięknych kolorów i najlepszych sposobów na trwałe pokrycie nimi powierzchni. A to nie takie proste — najpierw trzeba znaleźć coś kolorowego, pomieszać to z czymś miękkim i bezbarwnym, aby się dało precyzyjnie przenosić na jakiś przewidziany materiał odpowiednim narzędziem, a potem sprawdzić, czy wysycha i czy jest dostatecznie trwałe, by trzymało się powierzchni przez kilka wieków.

Malowanie zaczynało się prosto, a nawet dziecinnie łatwo — od tego, co pod ręką. Czarny — to kawałek węgla albo sadza z ogniska, biały — skała kredowa, brązowy — glina, czerwony — wypalona glina. Do malowania w grotach Altamiry naszym przodkom wystarczyły trzy kolory. Altamira A pastele? Iluminator (zawód) Znani iluminatorzy (często i miniaturzyści) średniowieczni: Iluminacja książki Przypisy.

Iluminator (zawód)

Tygodnik Salwatorski. Najsłynniejsze ośrodki iluminatorstwa znajdowały się w Bizancjum, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii.

Tygodnik Salwatorski

Na Ziemiach Polskich okres powstawania skryptoriów przypadał około 100 lat później, pierwsze skryptoria powstały w 2 połowie XII wieku. W XIV w. wyodrębniła się szkoła śląska, zaś w XV oraz na przeł. XV i XVI w. główną rolę odgrywała szkoła krakowska. Wstęp do malarstwa książkowego wieków średnich (cz. III)Warsztat skryby Termin Iluminacja wywodzi się od łacińskiego illuminare (rozświetlać) i oznacza sztukę zdobnictwa książkowego, pierwotnie w postaci ozdobnych linii i inicjałów oraz coraz bardziej skomplikowanych wzorów.

Piotr Tumidajski. Silva Rerum - Magazyn ludzi wyobraźni - Karczma. Poprzednia część Litery Ze względu na fakt, że średniowieczne książki były pisane ręcznie, wypracowano rodzaje pisma - z pewnością zmieniające się w czasie - różne od zwyczajnego, aby zapewnić czytelność manuskryptu.

Silva Rerum - Magazyn ludzi wyobraźni - Karczma

We wczesnych wiekach średnich cały tekst, z wyjątkiem incipitu i inicjałów, był najczęściej pisany tym samym typem pisma. Późniejszy rozwój przyniósł znaczące zmiany. W celu wizualnego oddzielenia głównej treści od komentarzy (czy nawet kilku ich grup), na danej stronie używano rozmaite rodzaje pisma; adnotacje czyniono "drobnym druczkiem" czy różnymi kursywami. Tytuł oraz incipity rozdziałów książki pisano zwykle specjalnym pismem dekoracyjnym, czasami bardzo trudnym do odczytania. By ułatwić i przyspieszyć kopiowanie rękopisu, a także zaoszczędzić na materiale pisarskim, średniowieczni skrybowie stosowali liczne skróty, szczególnie w łacinie i grece, choć także manuskrypty w lokalnych językach posiadają wiele abrewiacji. Podział tekstu Do góry Układ tekstu. Category Archives: Sztuka średniowieczna.