background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Bättre på huvudräkning med matteapp. I ett pilotprojekt på Lilla Alby skola i Sundbyberg fick två klasser i årskurs två använda matteappar i undervisningen i stället för matteboken.

Bättre på huvudräkning med matteapp

Eleverna fick göra ett diagnostiskt test både före och efter studien, där de fick lösa 36 additionsuppgifter och 36 subtraktionsuppgifter på tid. Resultatet visar att nästan alla elever förbättrade sig till sluttestet. Och deras lärare Lotta Nilsson har också märkt en stor förbättring hos sina elever. – Eleverna har blivit mycket bättre på huvudräkning. Jag märker det dels på att de har blivit snabbare när de sitter och räknar, dels på att fler händer kommer upp i klassrummet. Appen som testats heter ”Mattebageriet” och är utvecklad av företaget Pi Education i Skåne. . – Jag fick idén att man kunde visualisera talsystemet med kakor och bakplåtar.

. – Att det verkar funka så bra tror jag beror på att vi börjar med en bra pedagogisk modell, som är väl avstämd med lärare, forskare och barn, och utgår från den när vi utvecklar appen, fortsätter han. Öva matte på Nomp. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan. Begreppsvägg. Vi fyller allt eftersom på vår begreppsvägg.

Begreppsvägg

Olika ord som vi jobbar med och återkommer till. Jag märker att det är bra för eleverna att kunna kika och repetera ibland. Senast tillkomna är tiotal och ental, storleksordning och alfabetisk ordning. Så är det ju begreppen till sexfältaren som vi använder när vi skriver faktatexter. Just nu jobbar vi med kräftan för att repetera hur vi jobbade med under ettan. Likhetstecknet. Räknebok, 1-3. Räknesaga, Vanten. Mattestrategier. Multi.

Räkneramsor

Bråkspel. Mattemästaren. Matematik spel. Spel som lär dig siffror och att räkna.

Matematik spel

Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Multiplikation 0 av 45 nivåer klara • Siffror• Multiplikation• Huvudräkning Träna multiplikation med detta spel.

Klockan 0 av 17 nivåer klara • Analoga klockan• Siffror Träna analog klocka. Minecraftmatte 0 av 6 nivåer klara • Multiplikation• Division• Subtraktion• Läsfrågor Räkna med Minecraft! Digitala klockan 0 av 12 nivåer klara • Digitala klockan• Siffror Träna den digital klockan med 24 timmar. Tal i bråkform 0 av 5 nivåer klara Här tränar du på tal i bråkform. Bråk - träna och jämför 0 av 4 nivåer klara • Bråk• Hälften• Fjärdedel Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar. Räkna pengar Addition Division. Tangrams  Print the pattern belo. Print the pattern below onto cardstock or construction paper.

Tangrams  Print the pattern belo

Print the attached pattern cards, cut and laminate. Have the children use the pattern pieces below to recreate the picture on the pattern card. Pattern Page bat boat camel candle cat cat option 2 chicken dog duck giraffe helicopter house penguin. Blomma, blad, en miljard: Gånger-gruffet. Spagetti makaroner, hundra miljoner: Köttbullar och strössel. Lektion se 11279 Multiplikationdivision. Lektion se 24320 stina alfred 2. Lektion se 26187 Glassaffaren 1. Lektion se 26200 Geometriska former. Lektion se 5152 Skattpase.

Lektion se 19446 Tuppen och Tigern instruktion. Multiplikationstabellkarta.